Afsluitdijk moet een icoon van duurzaamheid en recreatie worden

Afsluitdijk moet een icoon van duurzaamheid en recreatie worden

Publicatiedatum: 28 December 2011
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Opknapbeurt van €800 miljoen

KORNWERDERZAND (NL) – Rijk en regio gaan samenwerken om van de Afsluitdijk naast een veilige waterkering ook een waterbouwkundig visitekaartje en een icoon van duurzaamheid te maken. 

Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) heeft vandaag samen met zijn collega bestuurders van de provincie Fryslân, Noord-Holland en de gemeenten Wieringen en Súdwest-Fryslân de Bestuursovereenkomst Afsluitdijk getekend. Hierin wordt beschreven hoe deze samenwerking eruit gaat zien en wat de rollen en verantwoordelijkheden zijn bij de uitwerking van de plannen voor de dijk.

Verouderd

De Afsluitdijk voldoet niet meer aan de normen en wordt opgeknapt door de dijk over de hele lengte een verstevigde toplaag met een groene uitstraling te geven. De spuisluizen en schutsluizen ondergaan een flinke renovatie. Staatssecretaris Atsma zorgt voor de 600 miljoen euro die nodig is om de dijk weer aan de normen te laten voldoen. Daarnaast heeft hij 200 miljoen euro gereserveerd om te investeren in extra spuicapaciteit. Aanvullende ambities rond de dijk voor bijvoorbeeld de recreatie, de natuur en het opwekken van energie kunnen met een bijdrage vanuit de andere overheden en de markt worden toegevoegd aan de veiligheidsfunctie van de dijk. De regio heeft daarvoor een Ambitie Agenda Afsluitdijk opgesteld: “De Afsluitdijk is een unieke ontmoeting van vier werelden; het werelderfgoed de Waddenzee, het IJsselmeer, het nieuwe land van het westen en het oude land van het noorden”, aldus burgemeester Apotheker van Súdwest Fryslân.

Recreatieve trekpleister

Enkele ideeën die de regio verder gaat uitwerken zijn blue-energy, een zonne-energiecentrale, de bouw van een duurzaamheidscentrum en plannen om van de Afsluitdijk ook een recreatieve trekpleister te maken. Atsma: ‘’Veiligheid staat voor mij voorop. Deze dijk moet zo snel mogelijk weer aan de wettelijke normen voldoen. Maar we mogen de kans niet laten liggen om méér met de dijk te doen. Samen met de regio kunnen we van de Afsluitdijk in de toekomst een icoon van duurzaamheid maken’’.

Blue energy

De eerste stap is intussen al gezet: de regio investeert samen met de markt acht miljoen euro voor een proef met een blue-energy–centrale waarmee energie wordt gehaald uit het verschil tussen zoet en zout water. In de bestuursovereenkomst is ook opgenomen dat de versterkte dijk alle mogelijkheden en ruimte biedt om de extra ambities op termijn toe te voegen. De planning van de aanvullende ambities verschilt; sommigen worden volgend jaar al gerealiseerd, anderen lopen gelijk op met de versterking van de dijk die in 2015 begint.