Bankier Minne Wiersma wordt roerganger van nieuwe toeristische topattractie bij Friese grens

Bankier Minne Wiersma wordt roerganger van nieuwe toeristische topattractie bij Friese grens

Publicatiedatum: 27 oktober 2016 – Reporter: Albert Hendriks

Bijna 200-jarige Maatschappij van Weldadigheid maakt grote kans op status UNESCO Werelderfgoed!

FREDERIKSOORD / BURGWERD (NL) – De 54-jarige in Burgwerd, ten noorden van Bolsward, woonachtige Minne Wiersma is per 1 februari 2017 benoemd tot directeur van de Maatschappij van Weldadigheid (MvW) in Frederiksoord. Deze stichting is beheerder van de oude Van den Bosch koloniën, net over de grens van Friesland. Die wachten op erkenning als UNESCO Werelderfgoed. Als dat in 2018 doorgaat — de kans is heel groot volgens ingewijden — kan het bureau voor toerisme van Fryslân, Friesland Holland, zijn UNESCO-tour uitbreiden.

 Museum De Koloniehof in Frederiksoord. In Museum De Koloniehof wordt het verhaal van de Maatschappij van Weldadigheid verteld, opgericht om de schrijnende armoede aan het begin van de negentiende eeuw te bestrijden. In de nieuw te stichten landbouwkoloniën werden werk, huisvesting, scholing en zorg aangeboden om de stedelijke paupers perspectief op een beter bestaan te bieden. De man achter deze vooruitstrevende plannen was de sociaal bewogen generaal Johannes van den Bosch. Hij wordt beschouwd als een visionair en geldt als een belangrijke inspiratiebron voor veel verlichte denkers in de westerse wereld. Zijn ideeën vormden de basis voor onze huidige verzorgingsstaat. Meer info: www.dekoloniehof.nl Foto’s: © Friesland Holland Nieuwsdienst.

Museum De Koloniehof in Frederiksoord. In dit museum wordt het verhaal van de Maatschappij van Weldadigheid verteld, opgericht om de schrijnende armoede aan het begin van de negentiende eeuw te bestrijden. In de nieuw te stichten landbouwkoloniën werden werk, huisvesting, scholing en zorg aangeboden om de stedelijke paupers perspectief op een beter bestaan te bieden. De man achter deze vooruitstrevende plannen was de sociaal bewogen generaal Johannes van den Bosch. Hij wordt beschouwd als een visionair en geldt als een belangrijke inspiratiebron voor veel verlichte denkers in de westerse wereld. Zijn ideeën vormden de basis voor onze huidige verzorgingsstaat. Meer info: www.dekoloniehof.nl Foto’s: © Friesland Holland Nieuwsdienst.

Nummer 1, 2 en 3 op de route zijn nu het voormalige eiland Schokland in de Noordoostpolder, het stoomgemaal Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer en de Waddenzee. Friesland Holland Tourist Information, gevestigd in Wolvega nabij de koloniën, promoot het erfgoed op de oostgrens via de formule ‘Gouden Friese Wouden’. De reisorganisatie Friesland Holland Travel Service biedt al all-in fietsarrangementen in de koloniën aan.

Minne Wiersma: bankman met ruime blik
Wiersma volgt de alom gerespecteerde Jan Mensink op. Die blijft nog tot aan zijn pensionering werkzaam bij de MvW. Wiersma, met behulp van een bureau zorgvuldig geselecteerd uit 50 kandidaten, is afkomstig van de boerderij. Na zijn studie aan de Hogere Agrarische School heeft hij de doctoraal studie Bedrijfskunde voltooid. Na enkele jaren als docent gewerkt te hebben heeft hij de overstap gemaakt naar het bankwezen. Vanaf 1997 heeft hij meerdere directiefuncties gehad binnen de Rabobank. Zijn laatste functie was die van directeur Zakelijk bij de Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland. De nevenfuncties van Minne Wiersma zijn secretaris Businessclub Steenwijkerland en lid van de Raad van Commissarissen Wonen Zuidwest Friesland.

Jan Mensink
Na 31 jaar gaat Jan Mensink over enkele maanden het directiestokje overgeven aan zijn opvolger. Hij heeft aan het bestuur aangegeven dat hij in 2017 de nieuwe directeur graag in alle facetten van de MvW wegwijs wil maken. Daarnaast gaat hij het jubileumboek 200 jaar MvW afronden en zal hij ook de vele feestelijke activiteiten in 2018 coördineren. In juli 2018 gaat hij met pensioen.

Kapitale onderneming
De Stichting Maatschappij van Weldadigheid Frederiksoord is een private onderneming. De exploitatie bestaat uit het verpachten van ca. 600 hectare agrarische gronden en de verhuur van ruim 60 gebouwen en monumenten, deels Rijksmonumenten. Daarnaast is er ca. 700 hectare bos, voornamelijk productiebos. De huidige bezittingen liggen binnen de grenzen van de voormalige koloniën Frederiksoord, Wilhelminaoord en Boschoord. Naast het beheer van het materiële erfgoed is de MvW ook de hoeder van het gedachtegoed van generaal Johannes van den Bosch, de stichter van de Koloniën van Weldadigheid in Nederland en in België. Dit wordt zichtbaar gemaakt in het museum De Koloniehof in Frederiksoord.

Duurzaamheid
Naast het beheer van het landgoed richt de MvW zich ook op ontwikkelingen die de duurzaamheid van de MvW versterken. Een van die ontwikkelingen is de Koloniewoning van de Toekomst. Verder wordt gewerkt aan de opzet van een nieuw Koloniecentrum en een nieuwe bestemming voor het gebied Hart van Frederiksoord. Inzake de nieuwe projecten werkt de MvW sterk samen met de gemeente Westerveld en de Provincie Drenthe.

UNESCO Werelderfgoed
In 2010 werd het cultureel en natuurlijk erfgoed van de Maatschappij van Weldadigheid door de Provincie Drenthe en gemeenten Westerveld en Noordenveld voorgedragen en in 2011 opgenomen op de Voorlopige Lijst Werelderfgoed van Unesco Nederland. De speciaal in het leven geroepen onderzoekscommissie spreekt in haar aanbeveling aan de regering van uitzonderlijke en universele waarde van het materiële en immateriële erfgoed van Van den Bosch.

Een citaat: ‘De visionaire wijze waarop Generaal Johannes van den Bosch de grote problematiek van armoede en criminaliteit aanpakte door middel van het stichten van landbouwkoloniën, was een belangrijke inspiratiebron voor veel verlichte denkers in de westerse wereld. Deze ideologie en de nog steeds tastbare uitwerking ervan zijn uniek’.

Volgens het rapport schuilt de universele waarde van het erfgoed mede in het feit dat het project een unieke uitdrukking vormt van het vroeg 19e eeuwse, westerse utopische denken over de verheffing van de maatschappelijke onderklasse en het geloof in de maakbaarheid van mens en maatschappij.

Maatschappij van Weldadigheid
De tastbare sporen van het cultureel erfgoed van de Maatschappij van Weldadigheid bevinden zich in Frederiksoord, Wilhelminaoord, Willemsoord, Veenhuizen, Ommerschans en de zusterkoloniën Wortel en Merksplas in België. Dat het om een combinatie van van cultureel en natuurlijk erfgoed gaat én dat er sprake is van een grensoverschrijdende voordracht geeft deze nominatie extra kansen op weg naar een definitieve plaatsing op de Werelderfgoedlijst. Het streven is om in 2018, het jaar waarin de Maatschappij van Weldadigheid 200 jaar bestaat, op de Werelderfgoedlijst te worden opgenomen.

Informatiebronnen:
www.maatschappijvanweldadigheid.nl
www.dekoloniehof.nl
www.goudenfriesewouden.nl

Informatie over recreatie en toerisme in Friesland:
www.frieslandholland.nl
www.frieslandtravel.com
www.friesemeren.eu
www.goudenfriesewouden.nl
www.ijsselmeer.frl
www.waddenzeeland.nl
www.boatcharterholland.nl
www.frieslandhollandtours.com
www.groepsuitjes.frl

Gratis abonnement op Fries Nieuws:
www.friesnieuws.nl/aanmelden-nieuwsbrief

De Koloniehof:
Museum De Koloniehof in Frederiksoord. In dit museum wordt het verhaal van de Maatschappij van Weldadigheid verteld, opgericht om de schrijnende armoede aan het begin van de negentiende eeuw te bestrijden. In de nieuw te stichten landbouwkoloniën werden werk, huisvesting, scholing en zorg aangeboden om de stedelijke paupers perspectief op een beter bestaan te bieden. De man achter deze vooruitstrevende plannen was de sociaal bewogen generaal Johannes van den Bosch. Hij wordt beschouwd als een visionair en geldt als een belangrijke inspiratiebron voor veel verlichte denkers in de westerse wereld. Zijn ideeën vormden de basis voor onze huidige verzorgingsstaat. Meer info: www.dekoloniehof.nl Foto’s: © Friesland Holland Nieuwsdienst.

Veenhuizen:
Kijkje in kolonie Veenhuizen met o.a. Gevangenismuseum. In dit interactieve museum ontdekt u hoe we in Nederland omgaan met misdaad en straf vanaf 1600 tot en met nu en maakt u kennis met de bijzondere geschiedenis van Veenhuizen (in 2016: 1000 gedetineerden en 1200 inwoners). Naast een bezoek aan het museum kunt u een kijkje nemen in een echte gevangenis, een rondrit maken in een oude boevenbus of een nacht doorbrengen in een comfortabele bewaarderswoning. Info: www.gevangenismuseum.nl Foto’s: © Friesland Holland Nieuwsdienst.

Maallust:
Populaire bestemming: speciaalbierbrouwerij Maallust in kolonie Veenhuizen, net over de grens van Friesland. Maallust is een initiatief van 25 liefhebbers die zichzelf de ‘Zware Jongen’s noemen. De mannen stichtten de brouwerij op het industriecomplex Maallust waar vroeger de verwerking van landbouwproducten plaatsvond. De brouwerij bevindt zich in het gebouw van de vroegere graanmaalderij van het gevangenisdorp. De koperen ketels vormen het hart van de bierbrouwerij. De ketels van Maallust zijn geleverd door Kaspar Schulz uit Bamberg, de Rolls-Royce onder de brouwketels. De bierbrouwers Gert en Carina Kelder brouwen met toewijding en passie smaakvolle authentieke bieren: bieren met de smaak van vroeger. In de koperen ketels worden bieren van zowel hoge als lage gisting gebrouwen. De bieren kenmerken zich door de rijke hoparoma’s en een uitgebalanceerd evenwicht tussen bitter en zoet. Info: www.maallust.nl Foto’s: © Friesland Holland Nieuwsdienst.