Commissaris en gedeputeerde Fryslân aan de haal met concept van “concurrent” Friesland Holland

Commissaris en gedeputeerde Fryslân aan de haal met concept van “concurrent” Friesland Holland

Publicatiedatum: 25 augustus 2010
Tekst: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Fryslân Fans contra Fan Fryslân

Directeur Albert Hendriks: “Aanval professioneel pareren.”

Het logo dat de provincie nu inzet voor de promotie van Fryslân.
Het logo dat de provincie nu inzet voor de promotie van Fryslân.

LEEUWARDEN (NL) – Is het jatten, slaafse navolging, plagiaat of een ongelukje. Zeg het maar. Commissaris der Koningin in Friesland, John Jorritsma, en toerisme-gedeputeerde Jannewietske de Vries, lijken als provinciale promotors geïnspireerd door de populaire rubriek Fryslân Fans van de toeristische nieuwszender van het particuliere bureau voor toerisme Friesland Holland, www.friesnieuws.nl Zij gaan sinds 20 augustus 2010 de boer op met de “nieuwe” slogan Fan Fryslân en zonden naar de media een bericht dat Fryslân meer fans zoekt. Reden: de helft van Nederland zou Fryslân niet kennen.

Het al jaren in gebruik zijnde Fryslân-logo van het bureau voor toerisme Friesland Holland.
Het al jaren in gebruik zijnde Fryslân-logo van het bureau voor toerisme Friesland Holland.

Friesland Holland Tourist Information & Travel Service, een zelfstandige en groeiende concurrent van het provinciale marketingbureau, heeft sinds 10 mei 2010 een rubriek ‘Fryslân Fans’ op haar Nederlandstalige website www.friesnieuws.nl én in haar nieuwsbrieven. Daarop zijn Nederlanders, Vlamingen en Friezen “om utens”, Friezen in het buitenland, geabonneerd.

Directeur Albert Hendriks van de niet door de provincie gesubsidieerde marketing- en reisorganisatie: “Je kunt het als een compliment zien, maar ook als ontspoorde inspiratie van de heer Jorritsma en zijn compaan mevrouw De Vries. Ik zal de aanval van de provincie professioneel pareren.”

De concurrent van Friesland Holland, het door de provincie wel gesubsidieerde Fryslân Marketing, is “automatisch” met de uitvoering van de promotiecampagne Fan Fryslân belast. Friesland Holland is niet om een offerte gevraagd.

Fryslân onbekend
De provincie: “De veelzijdigheid van Fryslân moet bij meer mensen bekend worden. Bedrijven, technologische ontwikkelingen en cultuur in Fryslân zijn buiten de provincie nauwelijks bekend. De provincie wil in samenspraak met bedrijven, instanties en het hoger onderwijs werken aan een effectievere regiopromotie. Dit is nodig om als regio sociaal en economisch succesvol te zijn en te blijven. Tegelijk kan een grotere naamsbekendheid ervoor zorgen dat meer mensen de weg naar Fryslân weten te vinden.”

“Uit onderzoek blijkt dat de helft van de Nederlanders Fryslân kent, al was het maar als naam. In de grensstreek kent 10% van de Belgen en Duitsers Fryslân. Het oordeel over de provincie is positief, maar dat is vooral te danken aan het Friese toerisme en de sport. Samen moeten we Fryslân neerzetten als een moderne, groene provincie met een eigen identiteit waar het behalve recreëren ook uitstekend wonen, werken en studeren is. Fryslân is waterprovincie nummer één: van waterkennis tot waterplezier. Deze provincie moet niet alleen de mooiste provincie zijn, maar ook de regio met de gelukkigste inwoners.”

Fryslân Fans
Een breder en eigentijds imago kan daarbij helpen, meent het provinciaal bestuur. “Fryslân wil ambitie, lef en betrouwbaarheid uitstralen. De merkcampagne kan uitkomst bieden. Belangrijk uitgangspunt daarbij is het verbinden en stroomlijnen van allerlei activiteiten en organisaties die bezig zijn met de ontwikkeling en promotie van Fryslân. Een hulpmiddel bij die campagne is de meertalige slogan ‘Fan Fryslân’. Die kan aangeven dat mensen, bedrijven of producten uit Fryslân komen of dat mensen of bedrijven liefhebber zijn van de provincie. De slogan is te gebruiken om allerlei typisch Friese zaken te verbinden door steeds te zeggen dat iets echt ‘fan Fryslân’ is.”

Rubriek Fryslân Fans van de Friesland Holland-site www.friesnieuws.nl: www.fryslanfans.nl
Info bureau voor toerisme: www.frieslandholland.nl
Info: www.fanfryslan.eu