Controle Fries zwemwater van start. Provincie kijkt ook naar de aanwezigheid van bacteriën

Controle Fries zwemwater van start. Provincie kijkt ook naar de aanwezigheid van bacteriën

Publicatiedatum: 5 mei 2011
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

 

Controle Fries zwemwater van start

Provincie kijkt ook naar de aanwezigheid van bacteriën

Friesland, het grootste buitenbad van Nederland.
Friesland, het grootste buitenbad van Nederland.

LEEUWARDEN (NL) – Door de zomerse temperaturen is afgelopen week al volop gezwommen in Friese buitenwateren. Van 49 van deze locaties wordt vanaf nu de waterkwaliteit gecontroleerd. Door deze controles kunnen inwoners van Fryslân én toeristen gerust zwemmen.

Rijkswaterstaat controleert de zwemwaterkwaliteit in de rijkswateren. Wetterskip Fryslân en waterschap Noorderzijlvest doen dit voor de regionale wateren. Bij de controles wordt gekeken naar helderheid, zuurgraad, temperatuur en of er bacteriën in het water aanwezig zijn die ziektes kunnen veroorzaken. Op basis van deze controles bepaalt de provincie Fryslân of de waterkwaliteit goed genoeg is om te kunnen zwemmen. Er zijn meer plekken in Fryslân waar mensen zwemmen. Bij deze locaties wordt de waterkwaliteit niet gecontroleerd.

Ook toets zwemwater op bacteriën
Bij de controle van het Friese zwemwater kijkt de provincie ook naar de aanwezigheid van bacteriën. Dit is van belang om na te gaan of het water schoon en veilig genoeg is om in te zwemmen. Gedeputeerde Staten hebben vandaag bepaald bij welk normen er sprake is van te hoge verontreiniging door bacteriën waardoor zwemmen niet verantwoord is.

Wanneer zwemverbod?
De provincie stelt soms een zwemverbod in. Dit is nodig als er botulisme, drijflagen van blauwalg in het water voorkomen óf als de bacteriologische norm wordt overschreden. Vooral bij hoge temperaturen komen bacteriën en ziektes tot ontwikkeling. Als er dode vissen en dieren in het water drijven, kan er botulisme zijn. Een groene of rood/bruine laag op het water kan blauwalgengroei zijn. Zwemmen in een drijflaag is gevaarlijk, omdat het vrijkomende gif gezondheidsklachten kan geven. Via borden bij de zwemlocatie, de media en de website www.fryslan.nl/zwemwaterkwaliteit maakt de provincie een verbod bekend voor de regionale wateren.

Controles voor start van zwemseizoen
Voordat het zwemseizoen start, doet de provincie een veiligheidsonderzoek bij alle officiële zwemlocaties. Hierbij controleert ze of de bodem in het water geleidelijk afloopt. Verder wordt gekeken hoe diep het water is ter hoogte van de drijflijn en of er afvalbakken op de locatie zijn. Het waterschap controleert in april ook alvast de kwaliteit van het zwemwater.

Meer informatie
Op www.fryslan.nl/zwemwaterkwaliteit staat voor de regionale wateren alle informatie over zwemplaatsen, voorzieningen en ook eventuele waarschuwingen. Informatie over zwemlocaties langs de Waddenzee is ook te vinden op http://www.waddenzeel.nl/ Er is ook een zwemwatertelefoon, tel. 058-292 56 50. Hier krijgen bellers informatie over de kwaliteit van het zwemwater, de veiligheid en gezondheidsrisico’s. Bij milieuproblemen op of in het water, bijvoorbeeld dode beesten of olie, kan men het milieualarmnummer bellen, tel. 058-212 24 22 (24 uur per dag). De GGD is bereikbaar voor vragen over en meldingen van gezondheidsklachten na het zwemmen, tel. 088-2299222 (24 uur per dag).