Drijvende vakantiewoningen catastrofaal voor toerisme Fryslân

Publicatiedatum: 25 mei 2010
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.frieslandhollandnieuws.nl

Door Albert Hendriks, journalist en directeur van het onafhankelijke en ongesubsidieerde bureau voor toerisme Friesland Holland.

Drijvende vakantiewoningen catastrofaal voor toerisme Fryslân

De provincie Fryslân werkt in het kader van het innovatie- en experimentenprogramma ‘Fryslân Fernijt’ mee aan de ontwikkeling van een drijvende pompeblêdvormige vakantiewoning in een duurzame, zogenaamd autarkische uitvoering. Dat wil zeggen: eigen drinkwatervoorziening, stroomopwekking en afvalwaterzuivering.

Friese meren en poelen vol met privé-vakantie-eilanden?
Klik op foto voor vergroting

Het plan van de initiatiefnemers is om 250 tot 350 van die bootwoningen af te meren op de Friese meren en poelen. Uitvoering van dat voornemen zou catastrofaal zijn voor het toerisme in Fryslân.
Door de “bebouwing” van open water, unique selling point nummer één van Fryslân, wordt de verstedelijking van de provincie grof versneld en de ruimte voor pleziervaart ingedamd. Vooral zeilers zullen de privé-vakantie-eilanden zeer hinderlijk vinden. Het lijkt alsof onder het mom van duurzaamheid alles kan en mag van de gedeputeerden, zelfs de urbanisatie van ruim water, nota bene ook nog bevorderd door vette susbidies.

Aantasting landschap
Het is landschappelijk gezien op diverse plaatsen in Fryslân al flink uit de klauwen gelopen, bijvoorbeeld in Heeg en Woudsend. Het her en der afmeren van de drijvende huizen met terras, die een ruimte van minstens 14 bij 16 meter innemen, betekent een regelrechte aantasting van de nog resterende ongeschonden vergezichten. En dat is zeer nadelig voor de exploitatie van bestaande en in aanbouw zijnde bungalowparken die de gasten ruim zicht vanaf de oever beloven. Ook de jachtverhuur zal er onder lijden.

Winterberging
De vraag is ook in hoeverre de lage, beschoeiingsloze woningen stormen kunnen doorstaan en in welke mate een beroep moet worden gedaan op hulpdiensten als het fout gaat. En waar moeten al die woningen voor het begin van het stormseizoen, de winter, geparkeerd worden? Bestaande jachthavens zijn er helemaal niet geschikt voor. En stapelen kun je die dingen niet.

Onverhuurbaar
Ook economisch bekeken zijn er vraagtekens. Het merendeel van de waterhuizen zou moeten fungeren als huurwoning. Een autarkische ark komt zomaar op 300.000,- euro. Dat bedrag moet in tien jaar opgehoest worden: 30.000 euro aan huurpenningen per jaar. Dat haal je niet binnen in twintig weken, want de vakantieganger gaat in het voor- of naseizoen echt geen huursom van 1.500 euro per week betalen voor een bungalow zonder toeters en bellen als een subtropisch zwembad.

De exploitatiekosten zullen sowieso hoog zijn, want alleen al de sleepkosten zullen ca. 2.000 euro per keer bedragen. En wat te denken van de kosten van het tijdrovende heen en weer gevaar met schoonmaakploegen en onderhoudsmensen? Verder is de vrijdrijvende ark “ouwehoergevoelig”. Even met de motorboot flinke hekgolven maken en Douwe Egberts spoelt van het terras. Inbreken is ook een fluitje van een cent.

Krottenwijk
En wie garandeert dat de arken goed onderhouden worden? Het is niet ondenkbaar dat de bootwoningen snel in verval raken door de hoge instandhoudingskosten en de mooie meren verworden tot lugubere krottenwijken. Gammele arken en arken met bedrijfsmatig gebruikt materiaal eromheen ontsieren nu al menige locatie in open landschap, zoals aan de oever van de Aldkarre in Nijefurd, bij de brug over de Ryster Feart bij Kolderwolde.

Inwendig uitbreiden!
Fryslân heeft geen ruimte voor nog meer drijvende eenheden in de natuur. Anders raakt de natuur zoek. Het Friesland-park is evenwel niet vol. Er zijn volop expansiemogelijkheden, in en aan de rand van woonkernen. Er zijn verwaarloosde, makkelijk op te waarderen locaties bij de vleet.

Export
De bootwoning is uitermate geschikt voor de nieuwe meren in Oost-Duitsland, de voormalige bruinkoolwinningsgebieden die onder water gezet zijn. De drijvende ecowoning zou ook heel goed een plaats kunnen veroveren in het zeer uitgestrekte merengebied tussen Berlijn en de Oostzee. Daar is het bebouwen van oevers voor recreatieve doeleinden, anders dan in Friesland, nauwelijks mogelijk.

De Friese eco-ark is een prachtig concept. Ook het ontwerp is mooi. De vorm van het plateau is internationaal: hartvormig. Niets staat de export van het pompeblêdhûs in de weg. Duitsers zullen enthousiast zijn. En bij iedere ark leveren we een Friese elektrosloep. Einde crisis.

Achtergrondinformatie initiatiefnemers:
www.friesland-holland-nieuws.nl/Nieuwsbrieven/2010_18_05.html
www.friesland-holland-nieuws.nl/Nieuwsbrieven/2010_10_05.html

Info: www.arkenbouw.nl
Info: www.fryslan.nl
Info: www.kat-architecten.nl

Tourist information: www.frieslandholland.nl
Meer nieuws: www.friesland-holland-nieuws.nl