Er gaat niets boven Groningen, maar Friesland in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa!

Er gaat niets boven Groningen, maar Friesland in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa!

Publicatiedatum: 8 september 2010
Tekst en foto’s: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Jannewietske fan Fryslân mobiliseert Friezen: 

 

Sonnema contra Hooghoudt.
Sonnema contra Hooghoudt. Provinciebestuurder Jannewietske de Vries (tweede van links) zet zich met lijf en leden, overal en nergens, in voor de unieke Friese taal en identiteit: “Wat in gelok, dat ik fan Fryslân bin!” Het is de eind augustus 2010 gepresenteerde Friese variant van “Er gaat niets boven Groningen.” http://toerisme.groningen.nl
Geheel links Paul van Gessel, baas van Fryslân Marketing, het marketingbureau van de provincie dat de Fan Fryslân-campagne moet uitvoeren. Rechts participant en Hollander Hajé de Jager van Hajé restaurants en hotels, onder andere in Joure en Heerenveen, die op het eerste Frysk Toerisme Kongres zei dat de Friese taal gauw uitgerangeerd zou zijn. Met een zaal vol FNP’ers voor zich wist hij niet hoe rap hij die bloedhete Kwekkeboom weer in moest slikken…
.

LEEUWARDEN (NL) – PvdA-politica en toerismegedeputeerde Jannewietske de Vries, Jannewietske fan Fryslân, zegt het op de website www.projectmerkfryslan.nl van de provincie Fryslân: “Het kan eigenlijk niet missen: Fryslân is in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa!”

“Want we zijn als regio veelzijdiger en kleurrijker dan welke metropool ook”, zo is de stellige overtuiging van de gedeputeerde. “Dat kunnen we aan de wereld om ons heen laten zien. Fryslân heeft veel kwaliteiten, ook op het gebied van cultuur.”

Vensters open zetten
“Het is wel nodig om die kwaliteiten te houden, zelf uit te bouwen en te ‘verkopen’. Zonder activiteiten, zonder creatieve mensen, zonder kennis wordt het hier immers akelig stil. Lekker stil? Misschien voor de enkeling, maar als je moet verhuizen omdat je hier moeilijk een baan kunt vinden, geen verzorging kunt krijgen, geen toekomst voor je kinderen ziet? Daarom werken we aan academische opleidingen in samenwerking met bestaande universiteiten en ons eigen hoger onderwijs. We hebben immers al veel kennis in huis: op het gebied van kustbeheer, watermanagement en -technologie, landbouw en veeteelt, meertaligheid, duurzame energie en meer. Daar willen we een Friese universitaire top op zetten. Die al bestaande kennis geeft ons voorsprong. En die kennis en praktijkervaring willlen we nog meer linken aan ondernemers die op al die gebieden werken. Kennis en praktijk met elkaar verbinden voor nieuwe banen. Een bijdrage leveren aan wat de wereld van nu en straks nodig heeft. Fryslân telt mee in de wereld: finsters iepen, de vensters open zetten.”

Fan Fryslân
“Als je het over cultuur hebt, geldt dat ook. Ook cultuur zul je moeten uitdragen. Er komt niemand bij een voorstelling als er geen reclame wordt gemaakt. Niemand leert Fryslân waarderen als we onszelf niet hebben laten zien. Onze taal en onze culturele eigenheid zijn uniek en tegelijk in Europa ook onderdeel van een meerderheid: Europa kent meer dan 80 kleine talen. Die eigenheid maakt nu juist dat mensen in een regio zich verbonden met elkaar voelen. Dat is voor Fryslân ook zo: Als Piter Wilkes in Zweden succes heeft met zijn nieuwste cd, als je dichter Tsjêbbe Hettinga via Youtube ziet optreden in Zuid Amerika, als je Foppe de Haan ziet werken in Zuid Afrika, toen ik vorig jaar in New York al die Friese emigranten ontmoette, en, misschien overdreven, zelfs als ik iets Fries in de reclames zie, dan word ik onwillekeurig grutsk, dan herken ik dat als iets van mezelf, als het gevoel van ‘dat is mijn thuis, dat is Fryslân’. En voor degenen die niet het geluk hebben om hier te wonen en werken? Zij worden nieuwsgierig en willen Fryslân en ons zien, zoals we zijn. Wat in gelok, dat ik fan Fryslân bin!”

European Capital of Culture 2018
De ambitie van het provinciaal bestuur van Fryslân in het kort: Fryslân is in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa. De onafhankelijke stichting Kulturele Haadstêd 2018 (roepnaam Fryslân 2018) is opgericht om uitvoering te geven aan de ambitie. Het is het streven van het provinciale bestuur om Fryslân te profileren als dynamische creatieve regio die midden in Europa staat. Samen met bevolking, culturele en maatschappelijke organisaties, bedrijven en opleidingen, kortom de Friese samenleving, werkt de stichting vanuit die ambitie aan de kandidaatstelling van Fryslân als European Capital of Culture 2018. Provinciale Staten willen ook “versterking van de culturele infrastructuur” van Fryslân, dat wil vrij vertaald zeggen: ”kunstenaars, theatermakers, muziekmakers, schrijvers, schilders, musea, culturele instellingen, gemeenten, provincie, ondernemers en inwoners: met zijn allen ‘tûk’ praktisch en concreet samenwerken om alle kwaliteiten die de Friese cultuur heeft, nog beter voor het voetlicht te brengen.

 

Info: www.fanfryslan.eu