Facelift Earnewâld in volle gang

Facelift Earnewâld in volle gang

Publicatiedatum: 31 mei 2012
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Dorp wil tunnel tussen west en oost

EARNEWALD (NL) – Watersportdorp Earnewâld, het hart van Nationaal Park De Alde Feanen, wordt momenteel voor drie miljoen euro opgeknapt. De zogenoemde VVV-haven bij hotel Princenhof is al bijna klaar, de passantenhaven is voor het hoogseizoen gebruiksklaar en daarna wordt het dorpsplein onder handen genomen.

Wethouder Schippers, gedeputeerde De Vries en burgemeester Waanders (v.l.n.r.) ondertekenen hun afspraken op de rug van één van de schippers van het houten skûtsje Aebelina van het plaatselijke skûtsjemuseum.

Gearwurkje, samenwerken is het motto in het nu eensgezinde Earnewâld. Het Friese Meren Project maakt de facelift van het recreatiedorp mogelijk.

Wethouder Schippers, gedeputeerde De Vries en burgemeester Waanders (v.l.n.r.) ondertekenen hun afspraken op de rug van één van de schippers van het houten skûtsje Aebelina van het plaatselijke skûtsjemuseum.
Gearwurkje, samenwerken is het motto in het nu eensgezinde Earnewâld. Het Friese Meren Project maakt de facelift van het recreatiedorp mogelijk.

Een nieuw element is de wandelpier met uitkijkpunt. Met nog een aantal oeververfraaiingen wil Earnewâld zich manifesteren als het groene hart van het Friese waterland. Een pontvervangende tunnel onder It Wiid tussen west (horeca- en watersportbedrijven) en oost Earnewâld (bezoekerscentrum, landbouwmuseum, bungalowpark en camping) wil Dorpsbelang ook nog. “Kost maar zeven ton in plaats van zeven miljoen,” zegt bestuurslid Cathrienus Herrema. Dorpsbelang heeft het Heerenveense ingenieursbureau Witteveen en Bos een ontwerp laten maken. Tot uitvoering komt het voorlopig niet, want daarvoor is geen geld gereserveerd, liet gedeputeerde Jannewietske de Vries vrijdag 25 mei 2012 in restaurant-partycentrum Wester weten. Het tunnelplan had eerder op de Leeuwarder bureaus moeten liggen. De Vries was voor een werkbezoek naar Earnewâld gekomen én voor de officiële ondertekening van het Masterplan Waterfront Earnewâld. Wethouder Geerlig Schippers van de gemeente Tytsjerksteradiel en Marga Waanders, burgemeester van de gemeente Dongeradeel en vertegenwoordiger van een vijftal samenwerkende gemeenten in Noordoost Friesland (www.netwerknoordoost.nl) mochten ook een handtekening zetten onder het akkoord. Het doel is om toeristen, met voer- of vaartuig of te voet, meer en langer vermaak op de oever te bieden.

De nieuwe VVV-haven bij hotel Princenhof werd aan de geldschieters getoond door Tineke Bergsma, medewerkster Recreatie en Toerisme van de gemeente Tytsjerksteradiel (Burgum).

De nieuwe VVV-haven bij hotel Princenhof werd aan de geldschieters getoond door Tineke Bergsma, medewerkster Recreatie en Toerisme van de gemeente Tytsjerksteradiel (Burgum).

De nieuwe VVV-haven bij hotel Princenhof werd aan de geldschieters getoond door Tineke Bergsma, medewerkster Recreatie en Toerisme van de gemeente Tytsjerksteradiel (Burgum).
Een tunnel brengt veel meer interactie tussen west en oost Earnewâld teweeg dan het beperkt varende Wiid-pontje, vindt skûtsjeverhuurder Cathrienus Herrema van Dorpsbelang. “Het zal de economie van ons dorp en de saamhorigheid enorm versterken.”

Gedeputeerde Jannewietske de Vries werd door de dorpelingen rondgevaren op het houten museumskûtsje Aebelina. Het schip is te bewonderen in het skûtsjemuseum van Earnewâld. Rechts van mevrouw De Vries de Feankeninginne van Earnewâld, Berber Tjassing.

Een tunnel brengt veel meer interactie tussen west en oost Earnewâld teweeg dan het beperkt varende Wiid-pontje, vindt skûtsjeverhuurder Cathrienus Herrema van Dorpsbelang. “Het zal de economie van ons dorp en de saamhorigheid enorm versterken.”
Gedeputeerde Jannewietske de Vries werd door de dorpelingen rondgevaren op het houten museumskûtsje Aebelina. Het schip is te bewonderen in het skûtsjemuseum van Earnewâld. Rechts van mevrouw De Vries de Feankeninginne van Earnewâld, Berber Tjassing.

Info: www.earnewald-touristinformation.nl