Friese Merenfeest van 160.000 euro (!) voor gedeputeerde Kielstra belangrijker dan bevordering toerisme in Friese Wouden en Noordoost Friesland

Friese Merenfeest van 160.000 euro (!) voor gedeputeerde Kielstra belangrijker dan bevordering toerisme in Friese Wouden en Noordoost Friesland

Publicatiedatum: 22 september 2015
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Friese Merenfeest van 160.000 euro (!) voor gedeputeerde Kielstra belangrijker dan bevordering toerisme in Friese Wouden en Noordoost Friesland

Feestelijke afsluiting van het Friese Merenproject in de Prinsentuin in Leeuwarden. Fotografie: Jakob van Essen van Het Hoge Noorden
Feestelijke afsluiting van het Friese Merenproject in de Prinsentuin in Leeuwarden. Fotografie: Jakob van Essen van Het Hoge Noorden

Albert Hendriks, directeur van het bureau voor toerisme Friesland Holland:
“De afgelopen 15 jaar werd er rondom tientallen Friese Merenprojecten, hoe klein ook, minstens twee keer feest gevierd, soms drie keer. Eerst vanwege “de eerste paal” of “het eerste stopcontact” en daarna vanwege de opening. Soms volgde nog een groots open dagfestijn. 160.000 euro kostten de Friese Meren project- en bobofeestjes van zaterdag 19 en zondag 20 september, las ik in de Leeuwarder Courant van vandaag (21 sept. 2015). Toerismegedeputeerde Klaas Kielstra (VVD) zegt tegen journalist Pier Abe Santema dat het nu tijd is om meer vaartoeristen naar de bossen van Appelscha en naar het Lauwersmeergebied (Kollum e.o.) te lokken. Daar, met name in de krimpdorpen, zitten ze immers al jaren te springen om meer toeristen. De in pleziervaarwegen gestoken € 450 miljoen ging nu vooral richting Friese meren, de Elfstedenvaarroute en de Friese IJsselmeerkust. Oostelijk Friesland kon er nauwelijks, eigenlijk niet van profiteren. Het was veel beter geweest dat ze die 160.000 euro (gemeenschapsgeld van alle Friezen!) nu niet in feesten hadden gestoken, maar direct besteed hadden aan de internationale promotie van de Friese Wouden en de Lauwersmeerregio. Of met dat geld de storingen aan de sluizen in de Noordelijke Elfstedenvaarroute direct hadden verholpen. Dan waren die gewenste boottoeristen nu al in groten getale in Appelscha, Kollum, De Westereen, Gorredijk, Mildam en Wolvega. Ga daarna, als heel Friesland blij is, maar feestvieren. En provinciale bestuurders en ambtenaren, betaal dat vooral uit eigen zak. En waar ik zaterdag en zondag was? Inderdaad, niet op het feest (bedankt voor de uitnodiging), maar heb met veel plezier de bos- en waterrijke oostelijke helft van Friesland gepromoot op de 50+ beurs in Utrecht en in Enkhuizen.”

 

Achtergrondinformatie van gedeputeerde Klaas Kielstra
Gedeputeerde recreatie en toerisme Klaas Kielstra van provincie Fryslan naar aanleiding van de feestelijke afsluiting op zaterdagavond 19 september 2015 van het Friese Merenproject in Leeuwarden: “In de komende jaren bouwt de provincie haar sterke positie op het terrein van toerisme verder uit, waarbij zij zich richt op meer dan alleen watersport. Hoewel Het Friese Merenproject stopt, zijn nog niet alle projecten afgerond. Zo gaat het werk door in Franeker, Harlingen, Joure en Stavoren. Ook langs de Turfroute gebeurt nog veel om deze vaarroute beter toegankelijk te maken. Daarnaast gaat provincie Fryslân in de komende jaren haar focus op het terrein van toerisme verbreden. Zij richt zich straks bijvoorbeeld ook op de Wadden, het Lauwersmeergebied en de Zuidoosthoek. Door de verschillende vormen van recreatie zoveel mogelijk met elkaar te verbinden, wil ze bezoekers optimaal laten genieten van al het moois dat Fryslân te bieden heeft.”
Zie ook: http://www.friesemeren.nl/nl/nieuws/actueel/2015/september/feestelijke-afsluiting-15-jaar-het-friese-merenproject

Meer informatie over Friese Merenproject:
www.fryslan.frl
www.friesemeren.nl

Informatie over recreatie en toerisme in Friesland:
www.frieslandholland.nl
www.friesemeren.eu
www.goudenfriesewouden.nl
www.ijsselmeer.frl
www.waddenzeeland.nl
www.boatcharterholland.nl
www.frieslandhollandtours.com