Friese Oorlogskinderen in Verzetsmuseum Friesland

Friese Oorlogskinderen in Verzetsmuseum Friesland

Publicatiedatum: 12 juli 2010
Tekst: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Verzetsmuseum Friesland zoekt naar verhalen van mensen over de oorlogsjaren in Fryslân

“Ik kende de oorlog alleen uit de spannende verhalen die op school werden verteld: over de Tachtigjarige Oorlog en Napoleon. Misschien zouden wij nu ook wel zulke spannende tijden gaan beleven. Thuisgekomen zag ik het sombere gezicht van mijn vader. Ik besefte dat er onzekere tijden gingen aanbreken.” (citaat uit interview met Bernhard Haersma Buma).
“Ik kende de oorlog alleen uit de spannende verhalen die op school werden verteld: over de Tachtigjarige Oorlog en Napoleon. Misschien zouden wij nu ook wel zulke spannende tijden gaan beleven. Thuisgekomen zag ik het sombere gezicht van mijn vader. Ik besefte dat er onzekere tijden gingen aanbreken.” (citaat uit interview met Bernhard Haersma Buma).

LEEUWARDEN (NL) – Met het project Friese Oorlogskinderen heeft het Verzetsmuseum Friesland vijftien verhalen op film vastgelegd van Friezen die de Tweede Wereldoorlog als kind hebben meegemaakt. Naast de authentieke objecten in de tastbare collectie werkt het Verzetsmuseum met deze verhalen aan een digitale kerncollectie “oral history”. Deze collectie is ook al een opmaat voor de nieuwe presentatie van het Verzetsmuseum in het nieuw Fries Museum.

Vanuit het perspectief van het kind geven de vijftien verhalen een indringend beeld van het leven van kinderen tijdens de jaren 1940-1945 in de provincie Friesland. De selectie van de geïnterviewden is zodanig breed gekozen dat meerdere thema’s van de oorlog  aan bod komen, zoals het gezinsleven, kind zijn in oorlogstijd, verzet, onderdrukking, bevrijding en gevangenschap. Zo vertelt Bernhard Haersma Buma over zijn vader die als verzetsman de oorlog niet overleefde, Geesje Wouters schetst haar tocht van Amsterdam naar Friesland tijdens de hongerwinter en Gelske van der Vlugt benadrukt in haar verhaal de onmenselijke toestanden in een Japans interneringskamp. Het zijn voorbeelden van persoonlijke getuigenissen, ‘verborgen’ verhalen die de oorlogssituatie in Friesland scherp neerzetten. Delen uit een aantal verhalen zijn inmiddels al opgenomen in de presentatie van het museum. Van één van de verhalen, over de Joodse onderduiker Loek Groenteman, is een boekje gemaakt dat in de museumwinkel wordt verkocht.

Ton van den Berg

Het project Friese Oorlogskinderen, dat het Verzetsmuseum Friesland in december 2010 wil afronden en dat mogelijk is gemaakt door subsidie van het VSB Fonds, is mede ontstaan vanuit het idee van schrijver en journalist Ton van den Berg. Van den Berg interviewde in de afgelopen jaren verschillende Friezen over hun kindertijd tijdens de oorlog en publiceerde deze artikelen in de krant Wijd en Zijd. De verhalen werden vervolgens elk jaar aan het museum overgedragen. Deze interviews vormden voor het Verzetsmuseum de aanleiding om het project Friese Oorlogskinderen te starten.

Oproep

Verhalen lokken verhalen uit! Het Verzetsmuseum Friesland blijft op zoek naar verhalen van mensen over de oorlogsjaren met nadruk op de provincie Friesland. Heeft u een verhaal, neem dan contact op met Hans Groeneweg (058-255 55 18) of met Mariska de Boer (058-255 55 14). 

Info: www.friesmuseum.nl

Info: www.verzetsmuseum.nl