Friese “speerwerper” wil met zijn unieke onkruidbestrijdingsmethode de grens over

Friese “speerwerper” wil met zijn unieke onkruidbestrijdingsmethode de grens over

Japanse Duizendknoop kraakt funderingen

Friese “speerwerper” wil met zijn unieke onkruidbestrijdingsmethode de grens over

KOLLUM (NL) – Het in het Noord-Friese Kollum gevestigde 100% milieuvriendelijke onkruidbestrijdingsbedrijf Weed Free Service heeft aan de vooravond van het nieuwe opkomstseizoen van invasieve exoten een steunpunt in Zeewolde en Hardenberg geopend.

Uitvinder Harry Kloosterman uit het Friese Kollum wil zijn heetwaterlansen met speciale speerpunten met een licentieovereenkomst van Weed Free Service beschikbaar stellen aan buitenlandse onkruidbestrijders om voor mens, natuur en gebouwen schadelijke exoten te verwijderen.

De onderneming, die landelijk veel succes heeft met het terugdringen en elimineren van voor de natuur, mens en gebouwen schadelijke uitheemse plantensoorten als de Reuzenberenklauw en de Japanse Duizendknoop, wil haar vleugels uitslaan naar landen als België, Engeland en Duitsland. Ook daar worden eigenaren van openbaar groen, wegen, bedrijfsterreinen en erven nadrukkelijk gedwongen destructieve onkruiden milieuvriendelijk te elimineren of terug te dringen, dit volgens EU-richtlijnen.

Directeur en pionier Harry Kloosterman heeft lansen met speciale speerpunten ontwikkeld, die gekoppeld aan een mobiele hogedruk heetwaterinstallatie, zeer effectief blijken te zijn. Voor ieder onkruid zet hij een andere speerpunt, een bepaalde werkdruk en een bepaalde watertemperatuur in.

“Het is een kwestie van zorgvuldig instellen, injecteren, vasthaken of snijden en terugtrekken,” verklapt Kloosterman. “In Nederland is de  brandwondenveroorzakende Reuzenberenklauw een gevreesd verschijnsel, naast de Japanse Duizendknoop, watercrassula en de waternavel. Voor het terugdringen zetten we terreinwagens en kleine pontonboten in met aan boord een compacte hogedruk heetwaterinstallatie. Wij kunnen overal komen.”

Japanse Duizendknoop: de huizenvernieler
In landen als België en Engeland liggen eigenaren van gebouwen vooral wakker van de snel oprukkende Japanse Duizendknoop. De wortels daarvan doordringen en splijten funderingen en vervolgens muren van bijvoorbeeld huizen die daardoor onbewoonbaar en onverkoopbaar worden. In koopcontracten is de aanwezigheid van de Japanse Duizendknoop een ontbindende voorwaarde geworden.

Omdat Kloosterman niet makkelijk aan alle verzoeken uit het buitenland kan voldoen — de aanrijtijden zijn een punt — is hij momenteel op zoek naar buitenlandse ondernemers die met zijn licentie zijn lansen en speren mogen gebruiken om de strijd met de invasieve exoten als Japanse Duizendknoop aan te gaan. In Nederland heeft hij zestien mensen aan het werk en verwacht dit voorjaar en zomer meer personeel aan te moeten trekken.

Meer info:
www.weedfreeservice.nl

Bestrijding Japanse Duizendknoop door Weed Free Service.

Bestrijding Reuzen Berenklauw door Weed Free Service.