Friese Tulpenroute met rustpunten voor boot- en fietstoeristen

Friese Tulpenroute met rustpunten voor boot- en fietstoeristen

Publicatiedatum: 29 december 2015 
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl 

Dokkum start en finish in Bonifatiusjaar 2016

Tulpenstad Dokkum. Foto: Stichting Dokkum Tulpenstad
Tulpenstad Dokkum. Foto: Stichting Dokkum Tulpenstad.

DOKKUM (NL) – Elfstedenstad Dokkum is sinds 2012 de tulpenstad van Friesland. Van half april tot eind mei bloeien er jaarlijks een kwart miljoen vooral duurzame tulpen op de oude verdedigingswallen van de stad, wereldwijd bekend van de Engelse missionaris Bonifatius. Die was door de koning van het Frankische rijk naar het noorden van Friesland gezonden om de andersdenkenden aldaar te bekeren. De Rooms Katholieke missie had een fatale afloop: hij werd in 754 vlakbij de stad door kustbewoners vermoord.

Het standbeeld van Bonifatius in Dokkum werd gemaakt door Gerrit Bolhuis en in 1962 onthuld door Prinses Beatrix.
Het standbeeld van Bonifatius in Dokkum werd gemaakt door Gerrit Bolhuis en in 1962 onthuld door Prinses Beatrix.

Herinneringen aan de heilige zijn de Bonifatiusbron (volgens veel gelovigen geneeskrachtig) en de aangrenzende kapel aan de Bronstraat. Ook daar bloeien in het voorjaar van 2016 tulpen, het jaar waarin wordt herdacht dat Bonifatius 1300 jaar geleden voor het eerst voet op Nederlandse bodem zetten, namelijk al in 716 in Dorestad, het huidige Wijk bij Duurstede. Het bureau voor toerisme Friesland Holland schenkt volgend jaar veel aandacht aan ‘Bonifatius 1300 jaar in Nederland’ teneinde extra toeristen naar het bedevaartsoord te lokken in combinatie met de promotie van de nieuwe Friese tulpenroute.

logo Bonifatius 1300
Klik om te vergroten.
 

Friese tulpenroute
Vanaf het voorjaar van 2016 delen voor het eerst álle dorpen van de gemeente Dongeradeel (hoofdplaats Dokkum) in de fleurigheid, reden voor het bureau voor toerisme Friesland Holland om de locaties waar tulpen geplant zijn in kaart te brengen en te verbinden. Hiermee heeft Friesland zijn eerste bollenroute voor fietsers: de Friese Tulpenroute met start en finish de vestingwallen van Dokkum op basis van door Peter Sauermann en Janke Raap van de Stichting Dokkum Tulpenstad verschafte informatie over de plantlocaties.

Presentatie in Düsseldorf
De routekaart wordt gepubliceerd in meerdere magazines van het internationaal actieve bureau voor toerisme, het eerst in het nieuwe viertalige watersportmagazine Boat Charter Holland. De nieuwe editie verschijnt zaterdag 23 januari 2016 op de openingsdag van Boot in Düsseldorf, de grootste watersporttentoonstelling van Europa.
Dokkum is een populaire bestemming voor huurders van de honderden huurmotorjachten, huurzeiljachten en traditionele zeilschepen met schipper die Friesland Holland promoot. Pleziervaarders wordt aangeraden in de ‘Off the boat On the bike’ plekken Dokkum, Dokkumer Nieuwe Zijlen en Oostmahorn (laatstgenoemde twee plaatsen liggen aan de oever van het Lauwersmeer) de fiets van boord te halen of een te huren voor het afleggen van de Friese Tulpenroute. Onderweg kan gegeten en gedronken worden bij zogenaamde Resting Points, rustpunten, en een bezoek worden gebracht aan talrijke bezienswaardigheden, zoals de musea van de Markant Friesland Route.

Tulpenroute
 

Locaties tulpentuinen
Waar in Noordoost-Friesland bloeien in het voorjaar van 2016 de tulpen?

Aalsum:
• Bij het monument Droppinghiem
• Bij de plaatsnaamborden Tiltsjebuorren ten zuiden van Aalsum
• Bij de parkeerplaats van de Sint Catharina Kerk
• Bij het elektriciteitshuisje aan de Mockamawei.

Anjum e.o.:
• In de berm voor het rijksmonument Ny Holdinga, Singel 4
• Grasveldje hoek De Singel – Burmaniastrjitte
• Bij de picknick plaats Sylsterwei/ Ezumazyl

Foudgum:
• Piet Paaltjenspad bij de kerk van Foudgum. Piet Paaltjens was het pseudoniem van dichter en schrijver François Haverschmidt, predikant in Foudgum van 1859 tot 1862.

Brantgum:
• Bij het standbeeld van de schilder en tekenaar Ids Wiersma uit Brantgum (1878-1965)

Ee:
• Plantsoen Stiekfeksterwei

Engwierum:
• Bij de polaatsnaamborden van het dorp
• Monument Dokkumer Nieuwe Zijlen

Hantumhuizen e.o.:
• Rondom het monument, de bankjes en bij de Sint-Annakerk in de berm.

Holwerd:
• In het plantsoen tussen de Hemmingawei en de Stasjonswei
• In de berm van de bocht bij Dijkstra Mechanisatie

Lioessens:
• Rondom speelplaats bij de school
• Bij plaatsnaamborden aan de zijde van Morra.

Metslawier:
• Kruising Café Veldzicht/ Stationswei/B. Bekkerstrjitte in het gras

Nes:
• Bij de plaatsnaamborden van Nes
• Groenstrook langs het sportveld op de Efterwei
• Groenstrook langs de Wiesterwei

Oosternijkerk:
• Bij de plaatsnaamborden van Oosternijkerk aan beide zijden van de weg

Oostmahorn:
• Rondom de vlaggenmasten.

Oostrum:
• Naast/voor het (Nieuwe) dorpshuis aan de Heechswei

Paesens/Moddergat:
• Rondom de plaatsnaamborden

Wierum:
• Ingang Wierum Ternaarderwei
• Ingang Wierum Dykstrjitte

Website van de Stichting Dokkum Tulpenstad:
www.dokkumtulpenstad.nl

Informatie over Dokkum en omgeving:
www.markantfrieslandroute.nl
www.waddenzeeland.nl

Informatie over Bonifatius:
www.bonifatiuskapel.nl
www.dorestadonthuld.nl/bonifatius.html

Informatie over recreatie en toerisme in Friesland:
www.frieslandholland.nl
www.friesemeren.eu
www.goudenfriesewouden.nl
www.ijsselmeer.frl
www.waddenzeeland.nl
www.boatcharterholland.nl
www.frieslandhollandtours.com
www.groepsuitjes.frl

Gratis abonnement op Fries Nieuws:
www.friesnieuws.nl/aanmelden-nieuwsbrief

Tulpenstad Dokkum. Foto: Stichting Dokkum Tulpenstad

Tulpenstad Dokkum. Foto: Stichting Dokkum Tulpenstad.

Tulpenstad Dokkum. Foto: Stichting Dokkum Tulpenstad

Tulpenstad Dokkum. Foto: Stichting Dokkum Tulpenstad.

Tulpenstad Dokkum.

Tulpenstad Dokkum. Foto: Joost Laan.

Tulpenstad Dokkum. Foto: Stichting Dokkum Tulpenstad

Tulpenstad Dokkum. Foto: Stichting Dokkum Tulpenstad.

Tulpenstad Dokkum. Foto: Stichting Dokkum Tulpenstad

Tulpenstad Dokkum. Foto: Stichting Dokkum Tulpenstad.

Tulpenstad Dokkum. Foto: Stichting Dokkum Tulpenstad

Tulpenstad Dokkum. Foto: Stichting Dokkum Tulpenstad.

Tulpenstad Dokkum. Foto: Stichting Dokkum Tulpenstad

Tulpenstad Dokkum. Foto: Stichting Dokkum Tulpenstad.

Tulpenstad Dokkum. Foto: Stichting Dokkum Tulpenstad

Tulpenstad Dokkum. Foto: Stichting Dokkum Tulpenstad.

Tulpenstad Dokkum. Foto: Stichting Dokkum Tulpenstad

Tulpenstad Dokkum. Foto: Stichting Dokkum Tulpenstad.

Tulpenstad Dokkum. Foto: Stichting Dokkum Tulpenstad

Tulpenstad Dokkum. Foto: Stichting Dokkum Tulpenstad.

Tulpenstad Dokkum. Foto: Stichting Dokkum Tulpenstad

Tulpenstad Dokkum. Foto: Stichting Dokkum Tulpenstad.

Tulpenstad Dokkum. Foto: Stichting Dokkum Tulpenstad

Tulpenstad Dokkum. Foto: Stichting Dokkum Tulpenstad.

Tulpen bij de Bonifatiusbron- en kapel. Volgend jaar is het 1300 jaar geleden dat de Engelse monnik Bonifatius in 716 zijn eerste reis naar het vasteland van Europa maakte en daarbij naar Dorestad (Wijk bij Duurstede) kwam. De ondernemende geestelijke had grote invloed op de ontwikkeling van Nederland en andere West-Europese landen. Het bureau voor toerisme Friesland Holland maakt een verbinding tussen de Bonifatiussteden Wijk bij Duurstede, Dokkum en Fulda in Duitsland waar zijn lichaam uiteindelijk terechtkwam.

Tulpen bij de Bonifatiusbron- en kapel. Volgend jaar is het 1300 jaar geleden dat de Engelse monnik Bonifatius in 716 zijn eerste reis naar het vasteland van Europa maakte en daarbij naar Dorestad (Wijk bij Duurstede) kwam. De ondernemende geestelijke had grote invloed op de ontwikkeling van Nederland en andere West-Europese landen. Het bureau voor toerisme Friesland Holland maakt een verbinding tussen de Bonifatiussteden Wijk bij Duurstede, Dokkum en Fulda in Duitsland waar zijn lichaam uiteindelijk terechtkwam. Tulpenstad Dokkum. Foto: Stichting Dokkum Tulpenstad.

Standbeeld van Bonifatius. Foto: Friesland Holland Nieuwsdienst.

Standbeeld van Bonifatius. Foto: Friesland Holland Nieuwsdienst.

De Bonifatiusbron. Het wonder van het ontstaan van een zoete bron op een terp werd aan Bonifatius toegeschreven. Volgens de biograaf Willibald struikelde het paard van administrator Abba na Bonifatius' dood op een Friese terp, waarna op die plek een bron ontsprong. Het centrum van de verering van Bonifatius ligt echter niet in Friesland. Na een kort verblijf in de Sint-Salvatorkerk in Utrecht en later in Mainz werd het stoffelijk overschot van Bonifatius overgebracht naar de abdij van Fulda, waar het in een kist onder het hoofdaltaar van de kathedraal werd begraven. Sinds het midden van de negentiende eeuw is Fulda één van de belangrijkste plaatsen van het Duitse katholicisme: elk jaar komen de Duitse bisschoppen samen bij Bonifatius’ graf.

De Bonifatiusbron. Het wonder van het ontstaan van een zoete bron op een terp werd aan Bonifatius toegeschreven. Volgens de biograaf Willibald struikelde het paard van administrator Abba na Bonifatius’ dood op een Friese terp, waarna op die plek een bron ontsprong. Het centrum van de verering van Bonifatius ligt echter niet in Friesland. Na een kort verblijf in de Sint-Salvatorkerk in Utrecht en later in Mainz werd het stoffelijk overschot van Bonifatius overgebracht naar de abdij van Fulda, waar het in een kist onder het hoofdaltaar van de kathedraal werd begraven. Sinds het midden van de negentiende eeuw is Fulda één van de belangrijkste plaatsen van het Duitse katholicisme: elk jaar komen de Duitse bisschoppen samen bij Bonifatius’ graf. Foto: Friesland Holland Nieuwsdienst.

De Bonifatiusbron.

De Bonifatiusbron. Foto: Friesland Holland Nieuwsdienst.

De Bonifatiusbron.

De Bonifatiusbron. Foto: Friesland Holland Nieuwsdienst.

De Bonifatiusbron.

De Bonifatiusbron. Foto: Friesland Holland Nieuwsdienst.