Friesland voorbeeld voor expansie vaartoerisme in Zuid-Holland

Friesland voorbeeld voor expansie vaartoerisme in Zuid-Holland

Publicatiedatum: 24 Februari 2011
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Boottoerist geeft 75 euro per dag uit

Delft is een aantrekkelijke bestemming voor pleziervaarders. In de stad worden dezelfde elektrosloepen verhuurd als in de Alde Feanen.
Delft is een aantrekkelijke bestemming voor pleziervaarders. In de stad worden dezelfde elektrosloepen verhuurd als in de Alde Feanen.

DEN HAAG (NL) – Er moeten meer ligplaatsen van hoge kwaliteit komen in de provincie Zuid-Holland. Ook moeten bij oude  dorps- en stadskernen die pal aan het water liggen, aanmeerplaatsen komen voor boten. Dit stimuleert de regionale en lokale werkgelegenheid. Dit heeft Randstad Waterbaan (Vereniging Regio Water) onlangs laten weten aan de Provincie Zuid-Holland in een reactie op de ontwerpnota Ligplaatsenbeleid Provinciale Vaarwegen Zuid-Holland. Fryslân dient als voorbeeld voor de Hollandse plannenmakers.

Randstad Waterbaan vindt het belangrijk  dat het ligplaatsenbeleid deel uitmaakt van een integrale  visie op de Provincie Zuid Holland. “Dat betekent heel simpel dat voldoende ligplaatsen bijdragen aan  een provincie waarin het goed werken, wonen en recreëren is.”

Op dit moment is er een tekort aan ligplaatsen in Zuid-Holland. Randstad Waterbaan  is een voorstander van hooggekwalificeerde ligplaatsen en uitbreiding van ligplaatsen bij oude dorps- en
stadskernen die pal langs het water liggen. Dit om te stimuleren dat de recreatievaart niet alleen langs de gemeente vaart, maar ook een bezoek brengt aan de oude dorps- en stadskernen. Hooggekwalificeerde ligplaatsen zijn voorzien van onder meer containers voor afval, inlaatpunten vuilwater, walstroom en drinkwater. Bovendien is voldoende informatie en bij voorkeur de nabijheid van openbaar vervoer nuttig.

 

Een in Friesland gebouwd motorjacht in hartje Dordrecht, de stad waar de oud-burgemeester van Sneek, Arno Brok, nu de scepter zwaait.

Eén van de weinige bootverhuurders in Zuid-Holland, Olympia in Warmond.

Een in Friesland gebouwd motorjacht in hartje Dordrecht, de stad waar de oud-burgemeester van Sneek, Arno Brok, nu de scepter zwaait.
Eén van de weinige bootverhuurders in Zuid-Holland, Olympia in Warmond.

Voorbeeld Friesland

De verbinding stad en land is van groot belang en levert een behoorlijke  bijdrage aan meer werkgelegenheid. Uitbreiding van ligplaatsen betekend ook een belangrijke economische impuls voor de gemeenten.  Gemiddeld besteedt  de recreant 75 euro per dag. De provincie Zuid Holland kent overigens meer recreatievaartuigen dan de provincie Friesland. Investeren in vaarkwaliteit heeft daar geleid tot betere woonkwaliteit en recreatiemogelijkheden, een van de belangrijkste speerpunten van Randstad Waterbaan.

Om schade aan vaartuigen en aanlegsteigers te voorkomen, adviseert de vereniging  om een onderscheid te blijven behouden tussen recreatie- en bedrijfsvaartuigen in lijn met de Binnenvaartpolitiereglement (BPR).

Betrouwbare doorvaart

De Provincie Zuid Holland heeft het  ontwerp nota Ligplaatsenbeleid Zuid Holland opgesteld met als uitgangspunt het geven van inhoud aan de vlotte, veilige en betrouwbare doorvaart van het
scheepvaartverkeer op de provinciale vaarwegen en de verkeersinrichting van het vaarwegennet. Deze nota is voorgelegd aan gemeenten, waterschappen en belangenorganisaties om commentaar te
vragen op de inhoud. Randstad Waterbaan  is een van de belangorganisaties die hier gehoor aan heeft gegeven. Nadat alle commentaren zijn geïnventariseerd, wordt de uiteindelijke nota vastgesteld en overlegt de provincie met de gemeenten over de inrichting, het beheer, het toezicht en de handhaving van de ligplaatsen. Randstad Waterbaan wil met haar reactie een positieve bijdrage leveren aan de leefkwaliteit binnen de Provincie Zuid Holland.

alt tekst voor de afbeelding

Grote boten, grote groepen: met een Olympia Cruiser door Zuid-Holland.

Grote boten, grote groepen: met een Olympia Cruiser door Zuid-Holland.

Info: www.waterwegwijzer.nl
www.olympia-charters.nl

www.boatcharterholland.nl