Frysk Toerisme Kongres: een absurde meeting

Frysk Toerisme Kongres: een absurde meeting

Publicatiedatum: 5 juni 2009
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.frieslandhollandnieuws.nl

Column van Albert Hendriks, journalist en directeur van het ongesubsidieerde en onafhankelijke bureau voor toerisme Friesland Holland

Frysk Toerisme Kongres: een absurde meeting

Woensdag 27 mei 2009 vond in restaurant De Buitenplaats in Earnewâld het eerste Frysk Toerisme Kongres plaats. Een door de provincie Fryslân en het verwante Fryslân Marketing op poten gezette bijeenkomst die in het teken stond van het zogenaamde GO-document van de Hiswa en de Recron. Weer zo’n papieren bestrijdingsmiddel tegen dwarsliggende bureaucraten, ambtenaren en politieke bestuurders die van toerisme geen benul hebben en dientengevolge de ontwikkeling van zeer gewenste projecten ophouden.


Foto 1: Presentatie van het GO-document dat de ontwikkeling van toeristische bedrijven in Friesland moet versnellen. Complexe regelgeving, bureaucratie zeg maar, zorgt er nu voor dat het wel zeven jaar kan duren voor begonnen kan worden aan de realisatie van een goed plan. Rechts spreker Bert Zijlstra van Nieuw Allardsoog in Bakkeveen. Half verscholen achter het document gedeputeerde Jannewietske de Vries.
Foto 2: Gezellig samen puzzelen, net als vroeger. Want, zo beweerde een spreker, de toerist zoekt authenticiteit en nostalgische geborgenheid. De bobo’s zetten de kaart van Friesland in elkaar. Helemaal links Jannewietske de Vries met in haar handen Leeuwarden en omgeving.

Klik op foto voor vergroting

Op het congres kwamen vooral Wymbritseradielse en Smallingerlandse zaken aan de orde. Niet alleen de vertegenwoordigers van de Waddeneilanden waren verbaasd over de nauwe gedachtengang van vaste-land-bestuurders voor wie Duinenzathe waarschijnlijk de ultieme pret biedt en Nieuweschans een keerpunt is.

Bureaucraten beseffen niet dat de concurrentie in het buitenland steeds dichterbij komt. Ze bevredigen zich momenteel met de constatering dat veel Nederlanders in eigen land op vakantie gaan. Dat Duitsers dat ook doen, weten ze niet. En ze weten ook niet dat vooral het weer en de faciliteiten de koers van de vakantieganger bepalen en niet de prijs. De kantoormussen hebben niet door dat ondernemend Friesland er voor moet zorgen dat het hier altijd mooi weer is. Dat hoeft niet écht zo te zijn, want het gaat uiteindelijk om wat de toerist voelt. Een gastvrije, uitnodigende opstelling — daar schort het nog al aan in Fryslân volgens toerismewethouder Cees Kuiper van Smallingerland — en overdekt entertainment maken veel goed.

Apartheid
Het Frysk Toerisme Kongres was vooral een samenkomst van hotemetoten die elkander de hemel in prezen, katholiek of niet, en mensen die Friesland niet echt kennen. Een zaal met ondernemers en marketeers, waaronder een paar zeer succesvolle, die wijselijk hun kennis voor zich hielden. En die zijn mond open deed, deed dat vooral voor de promotie van de Friese taal. Ja, daar zijn de bewindvoerende politici en hun ambtelijke handlangers in deze crisistijd druk mee: met de verfriesing.

De apartheid die Zuid-Afrika van zich af heeft geschud, bloeit in Friesland weer op. Friese sjezen vol subsidie kun je krijgen, als je het meest lullige document maar in het Fries presenteert. Dat geen hond snapt wat erin staat, is niet belangrijk.

Op het congres vielen mensen met hersens steil achterover van het bepleiten van nog meer toerist-onvriendelijk Fries, terwijl de FNP’ers (Fryske Nasjonale Partij) zich ter plekke al konden opgeilen aan de in het Fries vertaalde ‘Notitie ter actualisering van de Beleidsnota Recreatie en Toerisme 2002-2010’. Gloeiend duur drukwerk! Vermogens worden in de geforceerde bevordering van het gebruik van het Fries gepompt, terwijl niemand bang hoeft te zijn dat “it Frysk” verloren gaat. Vette onzin. Stop het geld in de promotie van Fryslân — liever: Friesland — als vakantieland. Dan komt de Friese taal vanzelf in beeld en blijft die leven.


Foto 1: FNP-wethouder Germ Gerbrandy van Wymbritseradiel was op het congres drukker met de verfriesing dan met het toerisme. Achter hem de kritische en vindingrijke eigenaresse van Sauna Hot Stones in Vrouwenparochie, Norma de Jong. Zij kreeg amper kans het woord te voeren en in ieder geval geen antwoord op haar vragen.
Foto 2: Cees Kuiper, wethouder in Smallingerland (Drachten), in gezelschap van Jannewietske de Vries. Bruce Springsteen-fan Kuiper wil PinkPop-achtige events naar Friesland halen. In de zaal vroegen rustbieders zich af of hij voor het congres ook al aan de Sonnema had gezeten.

Klik op foto voor vergroting 

Jannewietske
Kapitalen worden uitgegeven aan bebouwde komborden en land- en waterkaarten waarop de degradatie van eeuwenoude en bekende Nederlandse plaatsnamen duidelijk wordt. Geen branche-vertegenwoordiger durft te protesteren, want dan kan hij fluiten naar de subsidies van Jannewietske en haar partners.

Voor wie niet weet wie Jannewietske is: mevrouw De Vries, de PvdA gedeputeerde die toerisme in portefeuille heeft. Een leuke vrouw, goed gekleed en schatrijk. De congresorganisatie liet deze goed ontwikkelde vrouw deelnemen aan een belachelijk spelletje op het podium. Ze kan zich beter lenen voor stevige brainstormsessies en door Europa trekken in een promobus. Dan komt ze erachter dat je met “Fryslân” en “inkeld en allinne Fryske nammen” gauw op je bek gaat.


Foto 1: Jannewietske de Vries verkoopt zich goed: vlot in de praat en kledij.
Foto 2: Het is gelukt: Fryslân valt niet uitelkaar.

Klik op foto voor vergroting 

Info: www.kvk.nl
Info: www.fryslan.nl
Info: www.hiswa.nl
Info: www.recron.nl
Info: www.horeca.org
Info: www.fryslanmarketing.nl
Info: www.frieslandholland.nl
Info: www.friesland-holland-nieuws.nl