Fryslân Fan: Donald Duck

Fryslân Fan: Donald Duck

Publicatiedatum: 6 februari 2012
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Fryslân Fan

Donald Duck

De Friese Donald Duck
De Friese Donald Duck

Na het Nederlandstalige Fryslânnummer van Donald Duck, dat januari 2012 verscheen en veel abonnees in Friesland niet bereikte, verschijnt half april een volledig Friestalige Donald Duck.

Tijdens de voorbereidingen voor het Fryslân-nummer waren al contacten gelegd met Fryslân Marketing en de Friese taalbevorderingsorganisatie Afûk. ‘In Frysktalige Duck wie al gau punt fan petear en no is it safier: it sil heve,’ vertelt Sjoukje Jager van de Afûk.

In de Friese Donald Duck staan in totaal negen in het Fries vertaalde strips van de beroemde eend. Daar zijn de strips bij die speciaal voor het Fryslânnummer werden gemaakt, maar ook een aantal oudere strips die goed in de Friese special passen. De Friese vertaling maakt het geheel compleet. Anne Tjerk Popkema, die tekent voor de vertaling, is er bijzonder goed in geslaagd om de verhalen door de taal nog meer naar Fryslân toe te trekken, inclusief de typische Donald Duck woordgrapjes, zo mevrouw Jager.

De Friese Donald Duck zal vanaf half april op zoveel mogelijk plaatsen in Fryslân te koop zijn.

Info: www.afuk.nl