Fryslân Fan Ids Wiersma

Fryslân Fan Ids Wiersma

Publicatiedatum: 23 februari 2015
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Fryslân Fan

Ids Wiersma

 

Gezicht op een vaart in DrachtenIds Wiersma 1910-1940Fries Museum
Gezicht op een vaart in Drachten
Ids Wiersma 1910-1940
Fries Museum

LEEUWARDEN (NL) – Ruim 350 werken van landschap- en portretschilder Ids Wiersma zijn tot en met 10 mei 2015 te zien in de tentoonstellingsserie Topografische Atlas van het Fries Museum. In de gelijknamige collectie bewaart het museum tienduizenden prenten, tekeningen en foto’s. Ze tonen de vele gedaanten die Friesland door de eeuwen heen heeft gehad. Het Fries Museum laat steeds een wisselende selectie uit deze collectie zien.

Ids Wiersma (Brantgum, 21 juni 1878 – Dokkum, 24 augustus 1965) tekende een verdwijnend Friesland. Dat deed hij met een vaardige hand en een scherpe blik. Hij had oog voor de avondzon op de zeiltjes op het kleine meer en voor de verroeste ploeg naast de mesthoop. Niets lijkt aan zijn potlood te ontsnappen.

Rooskleurig
Sporen van de moderne tijd laat Wiersma achterwege. Ook de minder aangename aspecten laat hij weg, zodat er een rooskleuriger beeld ontstaat. Turfketen en plaggenhutten zijn geen prettige plekken om te wonen, maar in de zachte aquarelkleuren van Ids zien ze er uit als romantische, knusse huisjes.
Maar zijn bedoelingen waren goed. Als tekenaar wilde hij niet alleen het oude vastleggen voordat het verdween. Hij tekende het platteland ook zoals hij het zich het liefst wilde herinneren.

Gezicht op de Torenstraat te JoureIds Wiersma 1900-1925Fries Museum
Gezicht op de binnenplaats van de Kosterij van de Grote Kerk te Leeuwarden Ids Wiersma1900-1925 Fries Museum

Gezicht op de Torenstraat te Joure
Ids Wiersma 1900-1925
Fries Museum

Gezicht op de binnenplaats van de Kosterij van de Grote Kerk te Leeuwarden Ids Wiersma
1900-1925 Fries Museum

Productief
Wiersma doorkruist Friesland, maar werkt ook enkele jaren als tekenaar voor de topografische atlas van Amsterdam. Hij maakt buitengewoon veel werk, genoeg voor volle laden in zowel Museum Dr888 in Drachten, het Fries Museum in Leeuwarden, het Fries Landbouwmuseum in Earnewâld en het Gemeente Archief van Amsterdam.
Veel van zijn werk komt voort uit opdrachten, zoals de opdracht om het oude zuivelbedrijf in beeld te brengen of illustraties te maken bij boeken als Rimen en Teltsjes van de gebroeders Halbertsma.

Meer informatie:
www.friesmuseum.nl