Fryslân Fan: Omrop Fryslân

Fryslân Fan: Omrop Fryslân

Publicatiedatum: 16 Juli 2013
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Fryslân Fan

 Omrop Fryslân

Een Omrop Fryslân reporter interviewt Jan Henk Veenhouwer, VVD-wethouder in de gemeente Ooststellingwerf.
Een Omrop Fryslân reporter interviewt Jan Henk Veenhouwer, VVD-wethouder in de gemeente Ooststellingwerf.

Een reporter met een blauwe microfoon en een rood hartje, een pompeblêd. Je ziet hem of haar bij de grootste gebeurtenissen, bijvoorbeeld bij het skûtsjesilen (22 juli – 10 augustus 2013), maar ook bij de kleinste, zoals de opening van de totaal gerenoveerde dorpshaven van Oldeberkoop in de gemeente Oostellingwerf (12 juli 2013).

Omrop Fryslân is een 100% Friestalig radio- en tv-station dat regionaal en lokaal nieuws brengt, kennis over de Friese cultuur, natuur en historie bevordert en het gebruik van de Friese taal stimuleert ter accentuering van de eigen stoere identiteit van de provincie Fryslân. Ook attendeert het luisteraars op de vele evenementen in de provincie. Omrop Frysân is dus een echte Fryslân Fan. Voor een Fryslân experience is www.omropfryslan.nl een goede uitvalsbasis.