Fryslân Fan: Simke Kloosterman

Fryslân Fan: Simke Kloosterman

Publicatiedatum: 23 December 2010
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl 

Fryslân Fan 

Simke Kloosterman

De woonkamer van wijlen Simke Kloosterman.
De woonkamer van wijlen Simke Kloosterman.

Om Simke Kloosterman van Twijzel nu de “grand old lady” van de Friese literatuur te noemen gaat misschien iets te ver, maar indruk hebben haar boeken en haar persoonlijkheid zeker gemaakt. Op haar generatiegenoten in de eerste plaats, maar zeker ook op latere lezers. Simke Kloosterman leefde van 1876 tot 1938, kwam uit een rijk boerengeslacht en was de eerste vrouw die Friestalige romans en gedichten schreef.
Dat was al heel opmerkelijk, maar daarnaast heeft ze ook nog een kookboek geschreven en was ze actief op het gebied van kinderliteratuur.

Een veelzijdige schrijfster dus, en beslist een vrouw met statuur. Haar bekendste werken zijn de romans ‘De Hoara’s van Hastings’ en ‘It Jubeljier’ en de dichtbundel ‘De Wylde Fûgel’. Zowel in haar proza als in haar poëzie toont ze zich bovenal een kind van de Friese Wouden. Ze weet in ‘De Hoara´s´ de natuur in haar geboortestreek heel beeldend en lyrisch te beschrijven, evenals de hartstochten van de toenmalige bevolking. Die bestond uit arme landarbeiders, ‘de heidtsjers’, en rijke boerenfamilies. Hastings in de titel staat voor haar geboortedorp Twijzel.

‘It Jubeljier´ gaat over de strijd in Friesland tussen de Fransgezinde patriotten en de Oranjegezinden in de tijd van de Bataafse Republiek (1795-1813). Een van haar voorouders speelt hier een voorname rol in. In het boek komen haar liefde voor God, het vaderland en de Oranjes sterk naar voren.

Op haar sterfbed besloot Simke Kloosterman dat haar statige woonhuis en dito tuin in Twijzel in goede staat bewaard moesten blijven. Haar wil werd vastgelegd in een testament en er werd een stichting in het leven geroepen om haar wensen in te willigen: het Simke Kloostermanlien. Vandaag de dag is die stichting nog altijd springlevend, en hebben Simke haar huis en tuin nauwelijks aan statuur ingeboet. Een belangrijke activiteit is tegenwoordig het beschikbaar stellen van de Simke Kloostermanpriis, een driejaarlijkse prijs voor het beste, Friestalige kinderboek. De prijs heeft door de jaren heen aardig wat prestige gekregen in Friese literaire kringen.

Museum Simke Kloostermanhûs

Een deel van het huis is als museum ingericht. Hier krijgt u een indruk van hoe het was om circa honderd jaar geleden een deftig rentenierhuis te bewonen. Naast al haar eigen literair werk, een goed gevulde bibliotheek, een oude bedstee en een intiem keukentje uit grootmoeders tijd, vindt u er ook een prachtig geschilderd portret van de schrijfster, van de destijds beroemde portretschilder Anton van Welie.

Achter de twee oude, torenhoge beuken hoort u het opmerkelijke verhaal van Simke Kloosterman en als u weer buiten staat zult u wellicht denken: de benaming “grand old lady” was misschien toch zo gek nog niet.

Na de bezichtiging van het huis, kunnen bezoekers nog een wandeling door de schitterende oude tuin maken. In het midden hiervan staat nog altijd de oude Hermitage, een schrijvershut die destijds gebouwd is door Simke haar vader, de dichter Jan Ritskes Kloosterman. En hebt u nog niet genoeg van de cultuurhistorie ter plekke opgesnoven, dan loopt er naast het Simke Kloostermanhûs een prachtig wandelpad door het karakteristieke, Noordoost Friese coulissenlandschap. Het wandelpad leidt u onder meer langs elzenwallen en over sloten naar een opnieuw uitgediepte en ondertussen al weer ruim begroeide pingo: de Bootsmapoel. Hier kunt u op een bankje even rustig genieten van het indrukwekkende cultuurlandschap, en in gedachten teruggaan naar de tijd rond 1900, de tijd van de familie Hoara.

Verdere informatie:

Museum en tuin zijn op afspraak te bezichtigen, het telefoonnummer is 0511-542873. Het museum is vanwege zijn intieme sfeer bij uitstek geschikt voor kleinere gezelschappen.

Info: www.markantfrieslandroute.nl/

Simke Kloostermanhûs Twijzel.

Simke Kloostermanhûs Twijzel.

Simke Kloostermanhûs Twijzel.

Simke Kloostermanhûs Twijzel.

Simke Kloostermanhûs Twijzel.

Simke Kloostermanhûs Twijzel.

Simke Kloostermanhûs Twijzel.