Fryslan fans: J. Hofstra en J. Hofstra - van Sluis

Fryslan fans: J. Hofstra en J. Hofstra – van Sluis

Publicatiedatum: 26 Oktober 2011
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Fryslân Fans

J. Hofstra en J. Hofstra – van Sluis

Burgemeester drs. Hayo Apotheker van de gemeente Súdwest Fryslân reikte 26 oktober 2011 om 15.00 uur, tijdens de afsluiting van het seizoen van het Kazemattenmuseum in Kornwerderzand een Koninklijke Onderscheiding uit aan het echtpaar Hofstra – van Sluis. De heer Jetze Hofstra en mevrouw Jantje Hofstra-van Sluis zijn bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, onder andere vanwege hun inzet voor het Kazemattenmuseum.

De heer J. Hofstra, geboren op 14 april 1938.

36 jaar penningmeester van de ARP en later het CDA in de gemeente Wûnseradiel;

16 jaar ouderling en diaken van de Gereformeerde Kerk in Witmarsum-Schraard en later de SWO-gemeente Schraard-Schettens-Longerhouw;

Ruim 20 jaar bestuurlid van de Soos ’70 in Schraard;

9 jaar voorzitter van de Beheerscommissie van het Dorpshuis ‘De Utwyk’ in Schraard;

11 jaar vrijwilliger bij de Stichting Kazemattenmuseum in Kornwerderzand.

 

Lees meer Fryslan fans: J. Hofstra en J. Hofstra – van Sluis