Fryslân Fans: Jinke en Monique

Fryslân Fans: Jinke en Monique

Publicatiedatum: 16 april 2012
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Fryslân Fans

Jinke en Monique

Zij gingen wél in klederdracht naar de Schierstins: Jinke Boersma en Monique Postma (v.n.l.r.) van ’t Wâldhuske in Houtigehage.
Zij gingen wél in klederdracht naar de Schierstins: Jinke Boersma en Monique Postma (v.n.l.r.) van ’t Wâldhuske in Houtigehage.

De organisatie van de officiële lancering van de leerzame stripboekjes Mark en Ant, de museumclub Markant Friesland, had de genodigden gevraagd vrijdag 13 april 2012 in zo antiek mogelijke kledij naar de burcht Schierstins in Feanwâlden (Veenwouden) te komen. Dit ter opluistering van de overhandiging van de infowaaiers aan de fantasiefiguren Markt en Ant door Jannewietske de Vries, de gedeputeerde voor toerisme in het Friese land waar ooit boeren en monniken het straatbeeld bepaalden.

Blauw bloed?

Eenmaal in het kasteel bleek dat velen géén gehoor hadden gegeven aan de oproep van de wél in Middeleeuwse outfit gestoken coördinator Yvonne Hiemstra. Strakke pakken, grijs en zwart gestreept en saaie monotonen, dat was het. Twee dames volgden het kleedadvies van Yvonnne wél op: Jinke Boersma en Monique Postma uit Houtigehage. Jinke is directiesecretaresse bij ingenieursbureau Wiertsema & Partners in Tolbert en Monique maakt zich druk in de zorg. Beiden zitten in het bestuur van Plaatselijk Belang van Houtigehage, een wereldstad ten noordoosten van Drachten, bijna op de Groningse hei. De dorpsbestuurders beheren het plaatselijke museum ’t Wâldhuske aan de Skoallewyk. Dat is aangesloten bij Markant Friesland en ligt dus ook aan de museumroute. Zij vonden dat ze in stijl naar het feest in de stins in Feanwâlden moesten, wat anderen ook wel of niet zouden doen. En zo gebeurde het dat Jinke en Monique in adellijk tenue verschenen, bijna koninklijk. Van blauw bloed is geen sprake, verzekerden ons de twee goedlachse Fryslân Fans, want op de eens straatarme Fries-Groningse hei is het bloed eerder socialistisch rood, hier en daar CDA-groen.

Museum ’t Wâldhuske aan de Skoallewyk in Houtigehage.</i> <i>In 1909 werden in de huidige gemeente Smallingerland de eerste acht woningwetwoningen gebouwd. Turf, onafzienbare heidevelden, plaggenhutten als huis en onvoorstelbare armoede. Zo zag het leven er rond 1909 in de omgeving van Drachten uit. De toenmalige woningstichting liet de eerste woningwetwoningen bouwen in Houtigehage, aan de Skoallewyk. Het huisje op nummer 10, het museum, is geheel in oorspronkelijke staat hersteld.

Museum ’t Wâldhuske aan de Skoallewyk in Houtigehage.</i> <i>In 1909 werden in de huidige gemeente Smallingerland de eerste acht woningwetwoningen gebouwd. Turf, onafzienbare heidevelden, plaggenhutten als huis en onvoorstelbare armoede. Zo zag het leven er rond 1909 in de omgeving van Drachten uit. De toenmalige woningstichting liet de eerste woningwetwoningen bouwen in Houtigehage, aan de Skoallewyk. Het huisje op nummer 10, het museum, is geheel in oorspronkelijke staat hersteld.

Museum ’t Wâldhuske aan de Skoallewyk in Houtigehage.</i> <i>In 1909 werden in de huidige gemeente Smallingerland de eerste acht woningwetwoningen gebouwd. Turf, onafzienbare heidevelden, plaggenhutten als huis en onvoorstelbare armoede. Zo zag het leven er rond 1909 in de omgeving van Drachten uit. De toenmalige woningstichting liet de eerste woningwetwoningen bouwen in Houtigehage, aan de Skoallewyk. Het huisje op nummer 10, het museum, is geheel in oorspronkelijke staat hersteld.

Museum ’t Wâldhuske aan de Skoallewyk in Houtigehage.</i> <i>In 1909 werden in de huidige gemeente Smallingerland de eerste acht woningwetwoningen gebouwd. Turf, onafzienbare heidevelden, plaggenhutten als huis en onvoorstelbare armoede. Zo zag het leven er rond 1909 in de omgeving van Drachten uit. De toenmalige woningstichting liet de eerste woningwetwoningen bouwen in Houtigehage, aan de Skoallewyk. Het huisje op nummer 10, het museum, is geheel in oorspronkelijke staat hersteld.

Museum ’t Wâldhuske aan de Skoallewyk in Houtigehage.</i> <i>In 1909 werden in de huidige gemeente Smallingerland de eerste acht woningwetwoningen gebouwd. Turf, onafzienbare heidevelden, plaggenhutten als huis en onvoorstelbare armoede. Zo zag het leven er rond 1909 in de omgeving van Drachten uit. De toenmalige woningstichting liet de eerste woningwetwoningen bouwen in Houtigehage, aan de Skoallewyk. Het huisje op nummer 10, het museum, is geheel in oorspronkelijke staat hersteld.

Museum ’t Wâldhuske aan de Skoallewyk in Houtigehage.</i> <i>In 1909 werden in de huidige gemeente Smallingerland de eerste acht woningwetwoningen gebouwd. Turf, onafzienbare heidevelden, plaggenhutten als huis en onvoorstelbare armoede. Zo zag het leven er rond 1909 in de omgeving van Drachten uit. De toenmalige woningstichting liet de eerste woningwetwoningen bouwen in Houtigehage, aan de Skoallewyk. Het huisje op nummer 10, het museum, is geheel in oorspronkelijke staat hersteld.

Museum ’t Wâldhuske aan de Skoallewyk in Houtigehage.</i> <i>In 1909 werden in de huidige gemeente Smallingerland de eerste acht woningwetwoningen gebouwd. Turf, onafzienbare heidevelden, plaggenhutten als huis en onvoorstelbare armoede. Zo zag het leven er rond 1909 in de omgeving van Drachten uit. De toenmalige woningstichting liet de eerste woningwetwoningen bouwen in Houtigehage, aan de Skoallewyk. Het huisje op nummer 10, het museum, is geheel in oorspronkelijke staat hersteld.

Museum ’t Wâldhuske aan de Skoallewyk in Houtigehage.</i> <i>In 1909 werden in de huidige gemeente Smallingerland de eerste acht woningwetwoningen gebouwd. Turf, onafzienbare heidevelden, plaggenhutten als huis en onvoorstelbare armoede. Zo zag het leven er rond 1909 in de omgeving van Drachten uit. De toenmalige woningstichting liet de eerste woningwetwoningen bouwen in Houtigehage, aan de Skoallewyk. Het huisje op nummer 10, het museum, is geheel in oorspronkelijke staat hersteld.

Museum ’t Wâldhuske aan de Skoallewyk in Houtigehage. In 1909 werden in de huidige gemeente Smallingerland de eerste acht woningwetwoningen gebouwd. Turf, onafzienbare heidevelden, plaggenhutten als huis en onvoorstelbare armoede. Zo zag het leven er rond 1909 in de omgeving van Drachten uit. De toenmalige woningstichting liet de eerste woningwetwoningen bouwen in Houtigehage, aan de Skoallewyk. Het huisje op nummer 10, het museum, is geheel in oorspronkelijke staat hersteld.

Info ’t Wâldhuske en de museumroute: www.markantfrieslandroute.nl