Grotere schepen door Prinses Margrietkanaal

Grotere schepen door Prinses Margrietkanaal

Publicatiedatum: 7 februari 2012
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Vaarweg Lemmer-Delfzijl

Het Prinses Margrietkanaal wordt ook door watersporters gebruikt, maar die moeten dan wel ogen in het achterhoofd hebben.
Het Prinses Margrietkanaal wordt ook door watersporters gebruikt, maar die moeten dan wel ogen in het achterhoofd hebben.

LEMMER (NL) – Op het Prinses Margrietkanaal wordt volop gevaren. Het kanaal is sinds 1 februari 2012 toegankelijk voor grotere schepen. De provincie Fryslân staat de scheepvaart sinds kort toe om van Lemmer tot aan Stroobos met een diepgang van 3,50 meter het kanaal te bevaren. Zo is de weg vrij voor meer transport over water. Dit is het resultaat van de afronding van de 1e fase van het Friese deel van het project Verruiming vaarweg Lemmer-Delfzijl.

Het project is een samenwerkingsverband tussen de provincies Fryslân, Groningen en Rijkswaterstaat. Door verdieping en verbreding wordt de vaarweg vlot en veilig gemaakt voor grotere schepen, vierlaags containervaart en beperkte tweebaksduwvaart. “Dit is een mooie opsteker voor de binnenvaart. Fryslân wil deze vorm van duurzaam vervoer de maximale ruimte bieden,” zo zegt gedeputeerde Sietske Poepjes.

Meer vracht

Sinds 2003 heeft de provincie Fryslân gewerkt aan de verdieping van het kanaal, enkele bochtverruimingen en oeverwerken. Door de verdieping van het kanaal kunnen schepen met een diepgang van 3,50 meter (was 3,20 meter) worden toegelaten en kan een schip circa 300 ton meer vracht meenemen. Hierdoor daalt de kostprijs per ton flink. Gedeputeerde Sietske Poepjes is blij met het resultaat. ‘Hiermee kunnen we beroepsvaart de ruimte geven die gewenst is.’

Gedeputeerde Sietske Poepjes: “De beroepsvaart de ruimte geven die gewenst is.”
Gedeputeerde Sietske Poepjes: “De beroepsvaart de ruimte geven die gewenst is.”

Vervolg

In de tweede fase van de Vaarweg Lemmer-Delfzijl worden in totaal 6 bruggen in Fryslân vervangen. Deze fase loopt tot 2025. Als eerste wordt de brug bij Burgum vervangen. Ook wordt er ter hoogte van Burgum een aquaduct gebouwd als onderdeel van De Centrale As. Door het aquaduct van De Centrale As en de nieuwe brug Burgum contractueel aan elkaar te koppelen, kunnen er verschillende voordelen gehaald worden. Naast het voordeel voor de scheepvaart kan de koppeling ook financiële voordelen hebben tijdens de uitvoering. De werkzaamheden vinden van 2013 tot en met 2016 plaats.

Groningen

Voor het Groningse deel van fase 1 wordt verwacht dat de verbreding en verdieping van het Van Starkenborghkanaal in 2015 wordt afgerond. De resterende baggerwerkzaamheden zijn gekoppeld aan de aanleg van een hoge brug over het kanaal ten oosten van Zuidhorn. Het gebaggerde materiaal wordt gebruikt voor de aanleg van de taluds van de hoge brug. In dezelfde periode worden op het Groninger deel ook de Noordzeebrug en de bruggen bij Aduard en Dorkwerd vervangen. Voor het Eemskanaal geldt dat hier geen knelpunten zijn ten aanzien van de diepte en breedte van het kanaal.

Meer info: www.lemmer-delfzijl.nl