Helemaal van de pot gerukt

Publicatiedatum: 4 november 2009
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.frieslandhollandnieuws.nl

Column van Albert Hendriks, directeur Friesland Holland Tourist Information and Travel Service

Helemaal van de pot gerukt

De PvdA-fractie in de Provinciale Staten van Fryslân wil dat er meer Fries in de recreatiesector wordt gebruikt. Dat schrijft statenlid Gryt van Duinen in de Leeuwarder Courant van 2 november 2009. Op zich niks mis mee. Ga je gang. Maar nou komt het: volgens haar is nu de tijd aangebroken om te kijken naar de instellingen die subsidie van de provincie krijgen en hoe die met het Fries omgaan. De komende weken voert de provincie namelijk besprekingen met gesubsidieerde instanties en mevrouw Van Duinen waarschuwt hen alvast voor de vraag “wat dogge jim mei it Frysk?” Weer die intimiderende toonzetting: geen Fries, geen subsidie. Een verhaal dat veel subsidieaanvragers en -ontvangers heel bekend voorkomt. Maak een folder voor de Chinese markt, laat ‘m vertalen in het Fries en je bent binnen, op het provinciehuis dan.
Mevrouw Van Duinen heeft het Fries museum in het vizier. Daar zou het Fries taboe zijn; het communiceert wat het telefoonverkeer betreft in het Nederlands en Engels. Als het aan de politiek ligt krijgt een Japanse touroperator eerst het halve “Fryske Folksliet” te horen voordat hij geïnfomeerd wordt over de groepstarieven. “Oant moarn!”