Hessel Prins van Paadwizer Oentsjerk wint schoolreisje

Hessel Prins van Paadwizer Oentsjerk wint schoolreisje

Publicatiedatum: 2 april 2014
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Naar Watermuseum Arnhem

Dijkgraaf Paul van Erkelens overhandigt prijswinnaar Hessel Prins de oorkonde. Hessel heeft, door deelname aan een waterschapsquiz, een schoolreisje naar het Watermuseum in Arnhem voor groep 7/8 van de CBS Paadwizer in Oentsjerk gewonnen.
Dijkgraaf Paul van Erkelens overhandigt prijswinnaar Hessel Prins de oorkonde. Hessel heeft, door deelname aan een waterschapsquiz, een schoolreisje naar het Watermuseum in Arnhem voor groep 7/8 van de CBS Paadwizer in Oentsjerk gewonnen.

OENTSJERK (NL) – De elfjarige Hessel Prins van CBS Paadwizer in Oentsjerk heeft voor zijn klas, groep 7/8, een geheel verzorgd reisje naar het Watermuseum in Arnhem gewonnen.

Dijkgraaf Paul van Erkelens van Wetterskip Fryslân overhandigde woensdagmorgen 2 april 2014 een oorkonde aan de winnaar van de Droppie Water Quiz van de waterschappen. Hessel nam deel aan de waterquiz voor basisscholieren op de gezamenlijke jeugdwebsite van de waterschappen: www.droppiewater.nl Hij scoorde met de quiz het afgelopen halfjaar in Nederland het hoogste aantal punten.

Op de website www.droppiewater.nl legt het figuurtje Droppie Water uit wat de Nederlandse waterschappen allemaal voor werk doen. Ook zijn er kleurplaten voor de jongere kinderen en is er een waterbeheerspel voor de oudere jeugd. Twee keer per jaar reikt Droppie Water een prijs uit aan de winnaar van de Droppie Water Quiz. De winnaar mag op kosten van de gezamenlijke waterschappen met de hele klas naar het Watermuseum in Arnhem. Het waterschap van het gebied waar de school staat, reikt de prijs uit en verzorgt het schoolreisje. Voor Oentsjerk is dat Wetterskip Fryslân.

Info waterschap: www.wetterskipfryslan.nl