Hindeloopen, Heeg en De Alde Feanen op Duitse televisie

Hindeloopen, Heeg en De Alde Feanen op Duitse televisie

Publicatiedatum: 3 Juni 2011
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

NDR Landpartie

Hindeloopen, een highlight van internationale klasse. Het zou zo op de UNESCO werelderfgoedlijst kunnen. Dat geldt ook voor het kleinste stadje ter wereld, Sloten. In Friesland staan twee materiële erfgoederen op het 911 projecten bevattende lijstje: het Ir. D.F. Wouda-stoomgemaal in Lemmer en de Waddenzee.
Hindeloopen, een highlight van internationale klasse. Het zou zo op de UNESCO werelderfgoedlijst kunnen. Dat geldt ook voor het kleinste stadje ter wereld, Sloten. In Friesland staan twee materiële erfgoederen op het 911 projecten bevattende lijstje: het Ir. D.F. Wouda-stoomgemaal in Lemmer en de Waddenzee.

HINDELOOPEN (NL) – Havenmeester Onno Hoekstra van Hindeloopen meldt dat de Duitse televisiezender NDR 7 augustus 2011 de eind mei 2011 in Friesland gemaakte opnames uitzendt. De gastheer ontmoette de filmploeg in het IJsselmeerhaventje, één van de best bewaard gebleven Elfstedenstadjes en een oude schippersstad met historische connecties langs de hele Noord-Duitse kust.

Albert Hendriks, journalist en directeur van het bureau voor toerisme Friesland Holland, assisteerde de makers van het zeer populaire toeristische programma Landpartie van de NDR bij het maken van opnamen in Friesland. Aan de hand van de wensen van de televisieploeg leverde Hendriks informatie en filmbare personen voor vier items: 1. Heeg, van palingdorp en centrum voor houten scheepsbouw tot vooraanstaand watersportcentrum; 2. Nationaal Park De Alde Feanen per boot ; 3. Hindeloopen en 4. de Friese taal en cultuur. Onderwerp 4, het stimuleren van het gebruik van de Friese taal en het behouden van de rijke Friese cultuurhistorie door het provinciaal bestuur, strandde in het zicht van de haven. Het is komen te vervallen omdat toerismegedeputeerde Jannewietske de Vries moeilijk benaderbaar was. De Duitsers ergerden zich aan de door haar bestuurssecretariaat opgeworpen hindernissen, al wilde mevrouw De Vries zelf graag meewerken. In plaats van de Friese taal en cultuur komt een extra item over Groningen, dat met Friesland in één uitzending van Landpartie komt. De presentatie is in handen van Heike Götz.

Info: http://www.ndr.de/