Is kerkelijke elite in Friesland wel goed bezig?

Is kerkelijke elite in Friesland wel goed bezig?

Publicatiedatum: 2 september 2010
Tekst en foto’s: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Hoogleraar in cultureel historisch centrum De Schierstins:

Prof. G. Dekker belicht de rol van de kerk in de hedendaagse maatschappij.
Prof. G. Dekker belicht de rol van de kerk in de hedendaagse maatschappij.

FEANWALDEN/VEENWOUDEN (NL) – Heeft de kerk zichzelf overleefd? Over deze vraag houdt de godsdienstsocioloog prof. dr. Gerard Dekker vrijdag 17 september 2010 een lezing in De Schierstins — het meest oorspronkelijke “kasteel” van Friesland — Hoofdstraat 1 in Feanwâlden. De lezing begint om 20.00 uur. De entree voor de lezing is € 5,00. Opgave: info@schierstins.nl

De emeritus-hoogleraar van de Vrije Universiteit te Amsterdam schreef onlangs een boek met dezelfde titel. Daarin vraagt hij zich af of met name de kerkelijke elite goed bezig is om de kerk de juiste richting te wijzen. In de strijd om te overleven doet de kerk haar uiterste best om te bewijzen dat zij van nut is in de samenleving.

Maar volgens professor Dekker zijn andere instanties bekwamer in maatschappelijke activiteiten. De kerk kan zich beter terugtrekken op het terrein waar ze wel goed in is: de geloofsverkondiging. Overigens is de lezing niet bedoeld om een kerkelijke discussie los te maken, maar om de sociologische rol van de kerk in de maatschappij te belichten, aldus organisator Jaap van der Boon van de Stichting De Schierstins.

De Schierstins in Feanwâlden/Veenwouden.

De Schierstins in Feanwâlden/Veenwouden.
De Schierstins in Feanwâlden/Veenwouden.

Dekker: kerk gaat te ver
Dekker heeft een lange staat van dienst als godsdienstsocioloog. Hij schreef talloze boeken en artikelen en was een van de belangrijkste medewerkers aan de God-in-Nederland-onderzoeken, die vanaf de jaren zestig regelmatig informatie verschaffen over de religieuze denkbeelden van de Nederlanders. Volgens Dekker staat de moderne samenleving een vormende rol van de kerk niet toe. Kerken mogen best een steentje bijdragen aan een betere maatschappij , maar ze moeten wel hun plaats kennen. Kerken zijn cultuurvolgend en niet cultuurvormend, is één van Dekkers conclusies. Schoenmaker, blijf bij je leest: Woordverkondiging en pastorale zorg, is het advies van de godsdienstsocioloog.

Info: www.schierstins.nl en www.markantfriesland.nl