It Damshûs krijgt schitterend bezoekerscentrum

It Damshûs krijgt schitterend bezoekerscentrum

Publicatiedatum: 6 december 2012
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Friesland Holland koppelt veenmusea in nieuw Turfroute-magazine

Bestuursvoorzitter Pieter Nauta is blij met de komst van een nieuw bezoekerscentrum op het museumterrein. Op de achtergrond het nieuwe ontvangstcentrum.
Bestuursvoorzitter Pieter Nauta is blij met de komst van een nieuw bezoekerscentrum op het museumterrein. Op de achtergrond het nieuwe ontvangstcentrum.

NIJ BEETS (NL) – Het laagveen- en openluchtmuseum It Damshûs in Nij Beets steekt €465.000,- en heel veel vrijwilligerswerk in een nieuw bezoekerscentrum met receptie, een toeristisch informatiepunt en sanitaire voorzieningen. Ook komt er een nieuw parkeerterrein.

Jaarlijks komen er 10.000 bezoekers, maar dat aantal zal de komende jaren ongetwijfeld stijgen, denkt voorzitter Pieter Nauta van het museumbestuur. Hij maakt in ieder geval veel werk van de promotie van zijn attractie.

Drie interessante veenmusea
Het museum is een uitgebreide kennismaking met de turfwinning in de regio rond Heerenveen en Gorredijk en is een aanvulling op de streekmusea van Opsterland, Museum Opsterlân in Gorredijk, en Willem van Haren in Heerenveen. Deze musea tonen meer historie op papier en aan de muur, ook multimediaal, terwijl It Damshûs vooral demonstreert hoe de vervening in de praktijk ging.

Het nieuwe bezoekerscentrum in aanbouw. Het nieuwe bezoekerscentrum in aanbouw.

Het nieuwe bezoekerscentrum in aanbouw.

Het Nijbeetster museum hoopt op spoedige opening van het Polderhoofdkanaal zodat pleziervaarders tot voor de deur kunnen afmeren en het als startpunt van informatieve rondvaarten kan funtioneren. Het bestaande, nog niet geheel bevaarbaar gemaakte Polderhoofdkanaal wordt als een link tussen de Friese Meren en de Friese Wouden gezien. Als het kanaal geschikt gemaakt wordt voor de pleziervaart met motorjachten dan wordt It Damshûs een topattractie aan de Friese Turfroute.

Info: www.damshus.nl/index.htm
www.oostfriesland.info

Het bestuur van de Stichting De Nije Kompanjons bezocht onlangs It Damshûs in het kader van de promotie van de Turfroute als een natte highlight met veel attracties nabij de vaarten. Er komt een gloednieuw atlasmagazine over de Turfroute — onder de naam Gouden Friese Wouden — en een nieuwe website en een reclamecampagne naar een idee van het bureau voor toerisme Friesland Holland. De Nije Kompanjons, de promotors van de door de provincie Fryslân en gemeenten vernieuwde Turfroute, voor het authentieke veenarbeiderscafé op het terrein van It Damshûs. Van links naar rechts: Jantienus Have (voorzitter) Johannes Knevelman (penningmeester) Sieger Mulder (lid promotie) Fokke Stoker (lid traject wijnjewoude-Hemrik-Lippenhuizen)) Arend Pruntel (lid, traject Appelscha) Jeep Dijkstra (lid traject Oosterwolde) Sipke Bergsma (lid traject Donkerbroek) Jouke Bouma (secretaris)
Het bestuur van de Stichting De Nije Kompanjons

Foto: Het bestuur van de Stichting De Nije Kompanjons bezocht onlangs It Damshûs in het kader van de promotie van de Turfroute als een natte highlight met veel attracties nabij de vaarten. Er komt een gloednieuw atlasmagazine over de Turfroute — onder de naam Gouden Friese Wouden — en een nieuwe website en een reclamecampagne naar een idee van het bureau voor toerisme Friesland Holland. De Nije Kompanjons, de promotors van de door de provincie Fryslân en gemeenten vernieuwde Turfroute, voor het authentieke veenarbeiderscafé op het terrein van It Damshûs. Van links naar rechts:
Jantienus Have (voorzitter)
Johannes Knevelman (penningmeester)
Sieger Mulder (lid promotie)
Fokke Stoker (lid traject wijnjewoude-Hemrik-Lippenhuizen))
Arend Pruntel (lid, traject Appelscha)
Jeep Dijkstra (lid traject Oosterwolde)
Sipke Bergsma (lid traject Donkerbroek)
Jouke Bouma (secretaris)