Jachthaven Tusken de Marren in Akkrum levert grootste bijdrage aan schoon zwemwater

Jachthaven Tusken de Marren in Akkrum levert grootste bijdrage aan schoon zwemwater

Publicatiedatum: 23 november 2015 
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl 

Vuilwaterinname in Friesland is hier en daar “Scheiße”

Het Starteiland Sneekermeer is openbaar gebied en eigendom van de gemeente Súdwest-Fryslân, die ook belast is met het groot onderhoud. De Stichting Skarsweagen heeft een beheerovereenkomst met de gemeente en is sinds 2011 belast met het dagelijks beheer en met klein onderhoud. Voor de pleziervaart zijn op het Starteiland Sneekermeer meer dan 400  ligplaatsen beschikbaar in een drietal havens. De diepgang in de havens is ca 1,90 m. Diepstekende jachten kunnen het beste via het Kolmeersgat ligplaats kiezen in de zuidelijke haven. Schepen met grotere diepgang kunnen aan de noord- en westzijde van het eiland afmeren. De havens zijn uitgerust met stroomzuilen voor elektra, tappunten voor drinkwater en een pompinstallatie voor afvoer van vuil water. De havenmeester is Willem van Dalsen. Info: https://www.friesnieuws.nl/4941 Fotografie: Ronald Abelskamp Aeroviso.
Het Starteiland Sneekermeer is openbaar gebied en eigendom van de gemeente Súdwest-Fryslân, die ook belast is met het groot onderhoud. De Stichting Skarsweagen heeft een beheerovereenkomst met de gemeente en is sinds 2011 belast met het dagelijks beheer en met klein onderhoud. Voor de pleziervaart zijn op het Starteiland Sneekermeer meer dan 400  ligplaatsen beschikbaar in een drietal havens. De diepgang in de havens is ca 1,90 m. Diepstekende jachten kunnen het beste via het Kolmeersgat ligplaats kiezen in de zuidelijke haven. Schepen met grotere diepgang kunnen aan de noord- en westzijde van het eiland afmeren. De havens zijn uitgerust met stroomzuilen voor elektra, tappunten voor drinkwater en een pompinstallatie voor afvoer van vuil water. De havenmeester is Willem van Dalsen. Info: www.kws-sneek.nl/faciliteiten/haven?steID=6&catID=2715 Fotografie: Ronald Abelskamp Aeroviso.

AKKRUM (NL) – In de zomer van 2015 is bijna een miljoen liter toiletwater van de pleziervaart ingezameld in het Friese merengebied, in hoofdzaak bij jachthavens met een vuilwaterinnamestation. Jachthaven Tusken de Marren in Akkrum, in de vakantieregio Snitser Mar (Sneekermeer), is de topscorer: 28 boten met een vuilwatertank per week!

Een miljoen liter toiletwater dat anders in het oppervlaktewater terecht was gekomen, is veel, maar lang niet genoeg vinden de instanties die het Friese zwemwater frisser willen hebben. De Schoonwatercampagne is een initiatief van Recreatieschap De Marrekrite, Wetterskip Fryslân, het Watersportverbond regio Fryslân, de Friese Milieu Federatie en Het Friese Merenproject van provincie Fryslân. De initiatiefnemers van de Schoonwatercampagne zetten voor 2016 hoger in. Ze willen de knelpunten opheffen.

Vuilwaterboot
Dankzij maatregelen als promotie van vuilwaterinzamelpunten en inzet van de Vuilwaterboot kunnen watersporters in Fryslân zelf eenvoudig bijdragen aan schoon vaar- en zwemwater. Een onderdeel van de campagne is de Vuilwaterboot. Deze boot heeft een installatie aan boord waarmee vuilwatertanks van plezierboten ter plekke leeggezogen kunnen worden. De service van de Vuilwaterboot is gratis. Ook kunnen watersporters bij de Vuilwaterboot informatie inwinnen over maatregelen die zij zelf kunnen treffen om het Friese zwemwater schoon te houden. De bemanning van de boot deelt aan watersporters een kaart uit met daarop alle vuilwaterinzamelpunten in Fryslân. In 2015 heeft de Vuilwaterboot ruim 22.000 liter toiletwater opgehaald bij 1.800 boten. In het voorjaar van 2016 gooit de Vuilwaterboot weer de trossen los.

Actiefste vuilwaterinnamestation: Tusken de Marren
Om het lozen van toiletwater in zwemwater tegen te gaan, promoot de Schoonwatercampagne het gebruik van vuilwaterinzamelpunten. In het Friese merengebied zijn er meer dan honderd. Hier kunnen recreatievaarders hun toiletwater inleveren.
“De inzamelpunten worden ‘s zomers redelijk bezocht, maar dat kan nog veel beter,” aldus de inzamelaars van het vuile water. “Bij de vuilwaterinzamelpunten is in 2015 naar schatting 875.000 liter vuilwater afgeleverd. Het meeste toiletwater is ingeleverd bij jachthaven Tusken de Marren in Akkrum. In de zomermaanden kwamen hier gemiddeld 28 klanten per week.”

Klachten van watersporters
Omdat in de zomermaanden ook klachten van watersporters over de vuilwaterinzameling binnenkwamen, heeft de Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving (FUMO) in augustus en september 2015 alle vuilwaterinzamelpunten in Fryslân gecontroleerd. Enkele conclusies uit het onderzoek:
• De hygiëne rondom de punten is goed.
• Twee derde van de stations is goed bereikbaar. Bij de rest van de locaties is de bereikbaarheid van de pomp voor verbetering vatbaar.
• Opvallend is het verschil in kosten voor gebruik van de stations.
• De openingstijden lopen erg uiteen.

De initiatiefnemers van de Schoonwatercampagne onderzoeken de mogelijkheden om vuilwaterinzameling van de pleziervaart in Fryslân in 2016 verder te stimuleren. Verbetering van bovengenoemde punten maakt daar deel van uit.

Meer informatie over vuilwaterafgifte:
www.vuilwatervangjeop.nl

Boot huren in Friesland:
www.boatcharterholland.nl
www.frieslandholland.nl

Informatie over recreatie en toerisme in Friesland:
www.frieslandholland.nl
www.friesemeren.eu
www.goudenfriesewouden.nl
www.ijsselmeer.frl
www.waddenzeeland.nl
www.boatcharterholland.nl
www.frieslandhollandtours.com
www.groepsuitjes.frl

Jachthaven en appartementenhotel Hart van Friesland in Uitwellingerga aan het Sneekermeer kan evenals Starteiland Sneekermeer vuilwatertanks van plezierboten legen. De onderneming verhuurt ook jachten. Info: https://www.friesnieuws.nl/4943 Fotografie: Hart van Friesland.

Jachthaven en appartementenhotel Hart van Friesland in Uitwellingerga aan het Sneekermeer kan evenals Starteiland Sneekermeer vuilwatertanks van plezierboten legen. De onderneming verhuurt ook jachten. Info: www.hartvanfriesland.com/nl/ Fotografie: Hart van Friesland.