Jannewietske de Vries en Paul van Gessel moeten frustraties oostelijk Friesland wegnemen

Publicatiedatum: 5 oktober 2009
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.frieslandhollandnieuws.nl

Column van Albert Hendriks, journalist en directeur van het ongesubsidieerde en onafhankelijke bureau voor toerisme Friesland Holland

Commotie over promotie:
Jannewietske de Vries en Paul van Gessel moeten frustraties oostelijk Friesland wegnemen

Ondernemers: Provincie en Fryslân Marketing bevoordelen Elfsteden en Friese Meren

Het college van Gedeputeerde Staten van Friesland investeerde tientallen miljoenen in de blauwe kant van Friesland, vooral dankzij de onophoudelijke en sterke lobby van watersportondernemers en bootminnende politici in de dichter bevolkte westelijke helft van de provincie. Ze zijn slim en goed georgansieerd en hebben meer vertegenwoordigers in het provinciaal bestuur. Het groene oosten bleef ver achter in toeristische ontwikkeling, vooral door eeuwig aan de handrem trekkende gemeentebestuurders en natuurclubs en –clubjes. De Friese Wouden wil nu, crisis of geen crisis, een inhaalmanoeuvre uitvoeren en eist geld en aandacht van “Leeuwarden” en Fryslân Marketing. Op bijgaande foto zit gedeputeerde en loco-commissaris van de koningin Sjoerd Galema (CDA) aan het roer in een polyvalk uit Heeg. Zijn collega Jannewietske de Vries (PvdA) bedient de fok. De foto werd genomen tijdens de informele bestuurdersdag van Friese gemeenten in Heeg-Wymbritseradiel op 17 september 2009. Opvallend en typerend voor de gelatenheid van het oosten: op deze lobbydag bijna geen burgemeesters en wethouders uit de Wouden.
Klik op foto voor vergroting

APPELSCHA (NL) – Friesland is weer een toeristisch rapport rijker. Op dinsdag 6 oktober 2009 krijgt gedeputeerde Jannewietske de Vries in Klimcentrum Appelscha-Outdoor in Appelscha het eerste exemplaar uitgereikt van een rapport over het toerisme in het oosten van Fryslân, onder andere bekend onder de namen Friese Wouden, het Drents Friese Wold en Noardlike Fryske Wâlden. Wat de toeristische promotie betreft zit dit deel net zo lief bij Drenthe als Friesland. Maar het oosten had dubbel pech: de promotie in Drenthe stortte met VVV en al ineen en het marketingbureau van de provincie Friesland, Fryslân Marketing (Paul van Gessel), is geheel volgens beleidsplan druk met de Elfsteden en de Friese meren.

“Authentiek, inspirerend, aangenaam, actief” wordt Oost-Friesland in het nieuwe rapport genoemd, eigenschappen die uit een overjarige beschouwing over de Friese Elfsteden lijken gepikt. De Elfsteden en de Friese meren zijn de dikke concurrenten van de regio’s Appelscha, Gorredijk, Drachten en Buitenpost. De westelijke highlights, die tientallen miljoenen aan promotiegelden en infrastructuurverbetering toebedeeld kregen door het provinciaal bestuur, staan solide op de kaart en zijn de absolute publiekstrekkers en geldmakers van Friesland.

Geen dynamiek, geen vernieuwing
Het toeristisch bedrijfsleven in Oost Friesland baalt als een stekker van de bewuste voortrekkerij van de westkant, al beseft het dat het zelf deels debet is aan een hele serie mislukkingen, van de geflopte herindeling en opwaardering van het centrum van Appelscha tot het niet openen van het Polderhoofdkanaal in Opsterland voor doorgaande pleziervaart. Oost Friesland lijkt zich zelf te isoleren van het toeristisch-economisch sterke westen. Het provinciaal bestuur en Fryslân Marketing waren daar helemaal niet rouwig om: het had mooi de handen vrij om zich te concentreren op de promotie van het westen.

De recreatieondernemers in de Wouden zien het met ledeogen aan: het oosten boert achteruit. Nu is er dan een rapport, het zoveelste, maar wéér geen innovatie van betekenis, niet qua voorzieningen, niet qua marketing. “Slow tourism” en paardensport zouden bijvoorbeeld in de Stellingwerven de trekkers moeten worden, zo het college van burgemeester en wethouders van Weststellingwerf.
Met andere woorden: recreatieve ontwikkeling en marketing met een slakkengang. Het lijkt een karaktertrek van Oost Friese bestuurders: drempels opwerpen voor vernieuwingen terwijl de ondernemers graag snelheid willen maken en een frisse aanpak voorstaan.

Uitdaging na verwaarlozing
De provincie geeft de verwaarlozing van het oosten indirect toe: “Zuidoost Fryslân blijft enigszins onderbelicht in de huidige promotie van Fryslân,” is één van de eufemismen in het persbericht van 2 oktober 2009 van de provincie over het rapport.

Ondernemers uit het gebied en de gemeenten vinden dat er iets moet veranderen. Maar wát wil Jannewietske de Vries weten: “De provincie heeft Zuidoost Fryslân uitgedaagd haar toeristische profiel helder te krijgen zodat Fryslân Marketing, de marketing en promotieorganisatie van Fryslân, dat mee kan nemen in haar promotieacties. In het proces om te komen tot een profiel voor Zuidoost Fryslân is inmiddels draagvlak bereikt bij een groot aantal ondernemers en andere organisaties uit het gebied.”

Een kerngroep van ondernemers gaat aan de slag om vervolg te geven aan de inhoud van het rapport. Acties die in het rapport staan beschreven zijn het ontwikkelen van arrangementen voor de toerist, evenementen en een wandeltotaalplan en het promoten van streekproducten. Wat een vondst!

Tijd- en geldverspilling
Een eerste concrete actie is het ontwikkelen van een promotiecampagne, aldus het provinciale persbericht. Tijdens het Zuid Oost Café, dat op 6 oktober 2009 plaatsvindt in restaurant De Koningshof in Heerenveen, worden daarvoor de eerste plannen gemaakt. Bij deze bijeenkomst zijn ondernemers uit de regio aanwezig die samen met de gemeenten en Fryslân Marketing willen werken aan de uitwerking van Profielontwikkeling Zuidoost Fryslân.

Aan het eind van de middag volgt de “spectaculaire aanbieding” van het rapport door wethouder Klaas de Boer van Opsterland (Opsterlands Belang), de voorzitter van de stuurgroep Profiel, en ondernemer Aline de Jong, lid van de stuurgroep, aan gedeputeerde Jannewietske de Vries. Die tijd en centen en het godsvermogen dat de rapportproductie heeft gekost, kunnen ze beter steken in onmiddelijke promotie van wat goed is, vernieuwing en oriëntatie in het buitenland. Zet een frisse luchtmobiele brigade in, stimuleer en subsidieer inventieve ondernemers, de touwtrekkers. Stuur het leger aan manke en conservatieve bestuurders en ambtenaren die geen sjoege van toerisme hebben, met pensioen. Verpleeg- en verzorgtehuizen genoeg in Wolvega en Oosterwolde. En anders maar naar Bronsbeek.