Keramiekmuseum Princessehof maakt zich op voor 100-jarig bestaan en Leeuwarden 2018

Keramiekmuseum Princessehof maakt zich op voor 100-jarig bestaan en Leeuwarden 2018

Publicatiedatum: 24 mei 2016 – Reporter: Albert Hendriks

Bijna anderhalf miljoen euro voor Leeuwarder museum als staatssecretaris advies van Raad voor Cultuur opvolgt

Keramiekmuseum Princessehof. Fotografie: Hans Jellema.

Keramiekmuseum Princessehof. Fotografie: Hans Jellema.

LEEUWARDEN (NL) – “Het Princessehof heeft een keramiekcollectie van hoge kwaliteit.” Dat schrijft de Raad voor Cultuur 19 mei 2016 in het advies Culturele Basisinfrastructuur 2017-2020.”

“Het aandachtsgebied van het museum is sinds 2013 gericht op Azië en Europa. Het museum heeft gekozen voor een smallere focus om wereldwijde versnippering te voorkomen. De raad is positief over deze inhoudelijke focus. Daarnaast is het museum zich gaan richten op het verbreden van de doelgroep van de keramiekspecialisten naar cultuurliefhebbers. De raad is positief over deze gewijzigde richting en heeft vertrouwen in het succesvol vervolgen van deze koers.”

De Raad voor Cultuur adviseert de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sander Dekker (VVD), om Keramiekmuseum Princessehof de komende vier jaar subsidie toe te kennen. Het subsidiebedrag is vastgesteld op € 1.354.682. Dit is een voortzetting van de huidige subsidie. De extra 10% die het museum had aangevraagd, wordt in het advies niet toegekend.

Investeringen
Museumdirecteur Kris Callens: “We zijn erg blij met de positieve beoordeling van ons museum. We gaan hard aan de slag om het resterende budget te verwerven. Dat hebben we nodig voor grote activiteiten als ons honderdjarig bestaan in 2017, Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018, het eerste keramiekfestival in 2020 en de mogelijke verhuizing van de collectie naar het Kolleksjesintrum Fryslân. Wij delen de ambitie die de Raad voor Cultuur van ons verwacht. Die willen we realiseren met een goede financieringsmix, waarvoor voldoende startkapitaal uit deze subsidie onontbeerlijk is. Wij kijken uit naar duidelijkheid over de verdeling van de middelen nu de financiering is opgesplitst tussen Erfgoedwet en Basisinfrastructuur, waar de raad ook op aandringt.”

Inventief museum
Keramiekmuseum Princessehof heeft in zijn aanvraag een duidelijke keuze gemaakt om een makersmuseum te worden, een podium voor hedendaagse kunstenaars en ontwerpers om nieuw keramische werk te ontwikkelen en tentoon te stellen. De belangrijke collectie wordt ook op andere manieren voor het voetlicht gebracht, online en buiten de muren. Het museum heeft een vitrine in het Medisch Centrum Leeuwarden en organiseerde kleine presentaties in de Randstad om bezoekers naar Leeuwarden te trekken. De raad noemde dit een “inventieve werkwijze”.

Raad beoordeelde 118 aanvragen
De Raad voor Cultuur motiveert in het advies welke culturele instellingen vanaf 2017 in aanmerking komen voor een vierjarige rijkssubsidie. Er zijn 118 museumaanvragen door de raad beoordeeld. Voor het volledige advies zie www.cultuur.nl

Meer informatie Keramiekmuseum Princessehof:
www.princessehof.nl

Informatie over recreatie en toerisme in Friesland:
www.frieslandholland.nl
www.frieslandtravel.com
www.friesemeren.eu
www.goudenfriesewouden.nl
www.ijsselmeer.frl
www.waddenzeeland.nl
www.boatcharterholland.nl
www.frieslandhollandtours.com
www.groepsuitjes.frl

Gratis abonnement op Fries Nieuws:
www.friesnieuws.nl/aanmelden-nieuwsbrief