Koeien knuffelen, lekker op de trekker en kamperen zonder kapsones

Koeien knuffelen, lekker op de trekker en kamperen zonder kapsones

 

 

Publicatiedatum: 13 ok

tober 2010
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Friese recreatieboer populair bij stedeling

WOLVEGA (NL) – Recreatie en toerisme bij de boer krijgt in Friesland, en ook elders in Nederland, steeds meer verschillende vormen. De variatie in accommodaties voor vakantiegangers stijgt met de dag. Naast het oude kamperen bij de boer is er bijvoorbeeld slapen in het hooi, in luxe en fantasierijke bed- en breakfasts of verblijven in een BeterBoerenBed-tent. Ook dagrecreatie ontwikkelt zich in een flink tempo verder. Naast boerengolf is er poldersport, trekkerrijden, zijn er creatieve workshops en wordt er gekookt.

Jacob Nauta van zuivelboerderij ‘De Wartenster’ in Warten is tegenwoordig boer, zuivelbereider en groepsentertainer.

Jacob Nauta van zuivelboerderij ‘De Wartenster’ in Warten is tegenwoordig boer, zuivelbereider en groepsentertainer.

Jacob Nauta van zuivelboerderij ‘De Wartenster’ in Warten is tegenwoordig boer, zuivelbereider en groepsentertainer. Info: www.dewartenster.nl en www.grou-touristinformation.nl

Een en ander had in 2009 aanzienlijk meer omzet tot gevolg. Het aantal recreatiebedrijven in Nederland is vergeleken met 2007 afgenomen, maar tussen 2008 en 2009 nam het weer toe. De omzet is fors gestegen sinds 2008: van 92 naar 120 miljoen, per bedrijf van 38.000 per jaar naar 54.000 euro.

Ook in zijn algemeenheid zit de multifunctionele landbouw in Nederland in de lift. Dit blijkt uit een onderzoek van LEI en PPO, beide onderdeel van Wageningen University & Research, naar de omzet en impact van deze vorm van landbouw.

Boerencampings hebben de boel steeds vaker goed voor elkaar. In het Lemsterhop, het voormalige buitendijkse buitengebied van Lemmer in de Noordoostpolder, runnen Geert en Anneke Dijkman een multifunctionele boerderij, dat wil zeggen een zorgboerderij en een camping.

Boerencampings hebben de boel steeds vaker goed voor elkaar. In het Lemsterhop, het voormalige buitendijkse buitengebied van Lemmer in de Noordoostpolder, runnen Geert en Anneke Dijkman een multifunctionele boerderij, dat wil zeggen een zorgboerderij en een camping.

Boerencampings hebben de boel steeds vaker goed voor elkaar. In het Lemsterhop, het voormalige buitendijkse buitengebied van Lemmer in de Noordoostpolder, runnen Geert en Anneke Dijkman een multifunctionele boerderij, dat wil zeggen een zorgboerderij en een camping. Info: www.lemsterhop.nl en www.lemmer-touristinformation.nl

Afstand boer en burger kleiner

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, die het rapport onlangs in ontvangst nam, is blij met deze ontwikkeling: “Hieruit blijkt de goede economische potentie van deze activiteiten op het platteland én het geeft een enorme impuls aan het verkleinen van de afstand tussen boeren en burgers. Denk aan al die kinderen die op boerderijen kinderopvang krijgen en dus kennismaken met het boerenbedrijf en het produceren van voedsel. Of aan al die honderden mensen die op een zorgboerderij werken, daar verantwoordelijkheid nemen en de ervaringen delen met anderen. Dat is goed voor de mensen en de samenleving.”
Het is het tweede onderzoek naar de omvang en de impact, de vorige meting vond plaats in 2007. Beide onderzoeken gebeurden in opdracht van de Taskforce Multifunctionele Landbouw.

BeterBoerenBed-tent in Echtenerbrug aan de weg van Echtenerbrug naar Langelille.

BeterBoerenBed-tent in Echtenerbrug aan de weg van Echtenerbrug naar Langelille.

BeterBoerenBed-tent in Echtenerbrug aan de weg van Echtenerbrug naar Langelille. Info: www.boerenbed.nl en www.lemmer-touristinformation.nl

Verblijfsrecreatie

De onderzoekers concluderen dat de vraag naar luxe verblijven toeneemt, en dat slaapzalen in groepsaccommodaties om worden gebouwd tot kleinere slaapkamers met eigen sanitair. Het aantal campingplaatsen neemt toe nu gemeentes meer zelf mogen bepalen . Ook het aantal B&B adressen is de laatste jaren met 35% gestegen. De bezettingsgraad in het voor- en naseizoen neemt toe.

Dagrecreatie

Er is een groeiende vraag naar onderscheidende dagrecreatie bij de boer, met name bij de jeugd. Hier gebeurt dit veelal in verhuur van bijzondere goederen zoals solexen. Er wordt een toename gezien van het aantal vergaderlocaties en bedrijven met sport -en spelactiviteiten en workshops. De multifunctionele ruimte is in opkomst deze kan dienen als kantine voor de zorg, horeca in de vorm van een theeschenkerij, vergaderarrangementen en in de avonduren voor workshops.

Excursies niet rendabel

Er wordt waargenomen dat bedrijven stoppen met het geven van excursies en rondleidingen, omdat het teveel tijd kost en vrijwel niets opbrengt.  Wel worden er nog incidentele openstellingen georganiseerd uit oogpunt van promotie van de agrarische sector.

Fietsers en wandelaars

Over het algemeen zijn de ontwikkelingen bij dagrecreatie sterker dan verblijfstoerisme. Toch kan ook de dagrecreatie zich nog beter ontwikkelen door de doelgroep fietsers en wandelaars beter te bereiken. Daarnaast doen de bedrijven veelal weinig aan promotie van hun bedrijf en zijn zij moeilijk te vinden voor potentiële klanten en gasten.

Een schildercursus in de ligboxenstal of deelnemen aan de tweejaarlijkse countryfair, het kan allemaal in Delfstrahuizen bij de familie Holtrop.

Een schildercursus in de ligboxenstal of deelnemen aan de tweejaarlijkse countryfair, het kan allemaal in Delfstrahuizen bij de familie Holtrop.

Een schildercursus in de ligboxenstal of deelnemen aan de tweejaarlijkse countryfair, het kan allemaal in Delfstrahuizen bij de familie Holtrop. Info: www.boerderijrecreatie.nl en www.lemmer-touristinformation.nl

Groeikansen

Ellen Kok, kennismakelaar van de Taskforce Multifunctionele Landbouw die namens het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onder meer recreatie en toerisme op de boerderij stimuleert, ziet ook een grotere potentie voor plattelandstoerisme. “De behoefte is er en we zien dat bedrijven met veel creativiteit en goed ondernemerschap heel veel gasten  naar het platteland blijven trekken. Wij proberen ondernemers te stimuleren en te ondersteunen met meer kengetallen: waar verdien je nu iets aan? Daar weten we nog maar heel weinig van. Ook bieden we workshops en studiegroepen. Met trendtours brengen we kansen in beeld, en we proberen te leren van reguliere recreatie- en horecabedrijven en daarmee samen te werken. Mensen willen ook dichtbij huis steeds meer recreëren, daar liggen groeikansen.”

www.multifunctionelelandbouw.nl