Leefbaarheid bevorderen: doe-het-zelf

Leefbaarheid bevorderen: doe-het-zelf

Publicatiedatum: 31 Maart 2011
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Provinciaal bestuur over het Friese platteland

LEEUWARDEN (NL) – De inspanningen van het Friese plattelandsbeleid gaat de Provinsje Fryslân meetbaarder en tastbaarder maken. Ook gaat de provincie samen met de ‘Fryske mienskip’ het begrip leefbaarheid duidelijker uitwerken.

Dit zijn enkele aanbevelingen uit het onderzoek naar de sociaal economische vitaliteit van het Friese platteland. De Noordelijke Rekenkamer deed hiernaar onderzoek. De provincie stimuleert al bijna 30 jaar de ontwikkeling van het Friese platteland. Daarbij wordt sterk rekening gehouden met de regionale kansen en wensen. Gedeputeerde Hans Konst in het Fries: “Dit rapport is nuansearre skreaun. De konklúzjes binne lykwols swart-wyt. Mei de oanbefellings kinne we út de fuotten”. In het Nederlands: “Dit rapport is genuanceerd geschreven. De conclusies zijn echter zwart-wit. Met de aanbevelingen kunnen we uit de voeten.”

Gedeputeerde Hans Konst (PvdA).

Een plattelandsdorp als Ee (ten oosten van Dokkum, foto) leefbaar maken kan onder andere door kleinschalige toeristische projecten op te zetten, zoals de Markant Friesland Route in Noordoost Fryslân, een samenwerking tussen Markant Friesland (22 musea) en het bureau voor toerisme Friesland Holland. Ee is met zijn vlasmuseum, gerund door vrijwilligers (foto), opgenomen in deze route. Info: www.markantfrieslandroute.nl

Gedeputeerde Hans Konst (PvdA).
Een plattelandsdorp als Ee (ten oosten van Dokkum, foto) leefbaar maken kan onder andere door kleinschalige toeristische projecten op te zetten, zoals de Markant Friesland Route in Noordoost Fryslân, een samenwerking tussen Markant Friesland (22 musea) en het bureau voor toerisme Friesland Holland. Ee is met zijn vlasmuseum, gerund door vrijwilligers (foto), opgenomen in deze route. Info: www.markantfrieslandroute.nl

Doe het zelf

De provincie heeft uitgebreid meegewerkt aan het onderzoek. De aanbevelingen in het rapport worden door de provincie grotendeels overgenomen. Leefbaarheid is volgens de provincie een begrip dat vooral door het gebied zelf moet worden ingevuld. Bijvoorbeeld het verruimen van de openingstijden van het dorpshuis kan een verbetering van de leefbaarheid inhouden. In een ander dorp is het hebben van een dorpshuis een voorwaarde om tot leefbaarheid te komen. Evengoed wil de provincie al langer dat de inspanningen van het beleid meetbaarder en tastbaarder worden. Het rapport van de Rekenkamer is daarom een positieve stimulans om daar meer werk van te maken. 30 maart 2011 is het rapport door Rekenkamer openbaar gemaakt.

In het bezienswaardige terpdorp Ee kent iedereen iedereen.

Vlasmuseum It Braakhok.

In het bezienswaardige terpdorp Ee kent iedereen iedereen.
Vlasmuseum It Braakhok. www.markantfrieslandroute.nl