lezing en wandelexcursie over vogels in Nationaal Park De Alde Feanen in Earnewâld.

lezing en wandelexcursie over vogels in Nationaal Park De Alde Feanen in Earnewâld.

Publicatiedatum: 3 mei 2013
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Tip

 

In kader van de Nationale Vogelweek houdt It Fryske Gea op donderdag 16 mei 2013 een lezing en wandelexcursie over vogels in Nationaal Park De Alde Feanen in Earnewâld. De lezing start om 19.00 uur en aansluitend is er tot 22.00 uur een wandelexcursie door het natuurgebied.

Het is de gelegenheid om kennis te maken met de vele bijzondere vogels in Nationaal Park De Alde Feanen. Opgave kan tot een dag van te voren tot 15.00 uur via het bezoekerscentrum van It Fryske Gea, tel. (0511) 53 96 18. Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden betalen € 4,- en kinderen tot 12 jaar € 2,- per persoon.

Gebied met vele gezichten
Nationaal Park De Alde Feanen heeft op vogels een grote aantrekkingskracht. De afwisseling in verschillende soorten landschap zorgen ervoor, dat veel soorten vogels zich hier thuis voelen. Jaarlijks broeden er dan meer dan honderd verschillende soorten in dit laagveenmoeras, zoals krakeend, wintertaling, waterral, roerdomp, rietzanger en baardmannetje. Andere vogels komen graag in het gebied langs om voedsel te zoeken, zoals de prachtige lepelaar die bekend staat om zijn lepelvormige snavel.

It Fryske Gea
It Fryske Gea is de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân. Zij heeft als doel bescherming, behoud en ontwikkeling van natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed in Fryslân. De vereniging beheert momenteel meer dan vijftig verschillende natuurgebieden – met een totale oppervlakte van 20.000 hectare – verspreid over de hele provincie. In haar werk wordt de vereniging gesteund door meer dan 33.000 leden.

Meer info over activiteiten: www.itfryskegea.nl