Nieuw elan in oude herberg in Waddenland: De Witte Klok in Oudebildtzijl

Nieuw elan in oude herberg in Waddenland: De Witte Klok in Oudebildtzijl

Linda Kalkhuis keerde onderwijs en zorg de rug toe en werd hotelier

OUDEBILDTZIJL (NL) – De sluis van Oudebildtzijl en de Oudebildtdijk, 15 kilometer ten noorden van Leeuwarden, zijn een erfenis van de inpoldering van de noordelijke Friese Middelzee in 1505 door zo’n 1500 arbeiders uit Holland, Zeeland en Brabant, dit in opdracht van de in Franeker zetelende Duitse hertog George van Saksen. Na de aanleg van bijna 15 km dijk, een succesvolle inpoldering, bleven veel dijkwerkers, en later slikwerkers, in het gebied Het Bildt wonen. Er ontstond een nieuwe taal: Bildts. De naam Bildt komt van opgebild, wat opgeslibd betekent. Het Bildt is een zeer vruchtbaar kleigebied, beroemd vanwege de daar geteelde pootaardappelen die wereldwijd verkocht worden. Op de eeuwenoude lange dijk, bij de sluis, staat een eveneens eeuwenoude herberg: hotel De Witte Klok.

Hotel De Witte Klok in Oudebildtzijl.

Linda Kalkhuis pacht sinds 1 mei 2018 de vier kamers op de eerste verdieping van de eigenaar van het monumentale pand, de Stichting DBF in Heerenveen. Deze organisatie geeft historische panden na restauratie of opknapbeurt een nieuwe bestemming en verbetert aldoende de leefbaarheid in Friese dorpen en steden.
Op de begane grond zetelt het museum en archeologisch steunpunt De Aerden Plaats waartoe ook de aangrenzende Julianakerk en de daarachter liggende vlindertuin behoren. Linda Kalkhuis’ driesterren hotelletje bevindt dus midden tussen drie bezienswaardigheden. Hoe mooi het kerkje is, zo vervelend vonden gasten van De Witte Klok ’s nachts het klokgelui, om het half uur. Die is nu van 23.30 tot 07.30 uur het zwijgen opgelegd, dit op verzoek van de gastvrouw en met instemming van de dorpsgemeenschap. Ook enkele omwonenden bleken genoeg te hebben van het nachtelijke gebimbam. Voor slapers in twee kamers van de herberg was het geluid het meest indringend: ze sliepen slechts enkele meters van het brons.

Lees meer Nieuw elan in oude herberg in Waddenland: De Witte Klok in Oudebildtzijl