Nieuwe fiets- en wandelpaden, gerestaureerde molens en nóg meer natuur

Nieuwe fiets- en wandelpaden, gerestaureerde molens en nóg meer natuur

Publicatiedatum: 3 November 2011
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Miljoenenproject Veenpolders in Zuid-Friesland afgerond:

LEMMER (NL) – Donderdag 27 oktober 2011 is het landinrichtingsproject Echtener en Groote Veenpolder officieel afgesloten in Lemmer. Dit project begon in 1993 en had als doel om de landbouwstructuur en waterhuishouding in het gebied te verbeteren. Daarnaast is de natuur in het gebied uitgebreid en opgeknapt en zijn wandel- en fietspaden gecreëerd. Dit vond plaats in een gebied van 7700 ha gelegen tussen de Linde, de Helomavaart, de Pier Christiaansloot, het Tsjûkemar, de Rijksweg A6 en de Noordoostpolder.

<b>Gastvrouw in de natuur</b>. Lia van der Mark is de achtste molenaar van de pas gerestaureerde Rietvink aan de Veendijk 6 in natuurgebied De Rottige Meente in Weststellingwerf. Op 27 april 2011 heeft zij haar molenaarsexamen met succes volbracht. Dat was op de examenmolen De Zwaluw in het Drentse Oudemolen. Zij expoliteert met haar partner een theetuin naast de molen die aan een prachtig schelpenpad langs de Helomavaart ligt.

<b>Tweestromenland.</b> Het kunstwerk bij de sluis in de Tsjonger bij Schoterzijl.

Gastvrouw in de natuur. Lia van der Mark is de achtste molenaar van de pas gerestaureerde Rietvink aan de Veendijk 6 in natuurgebied De Rottige Meente in Weststellingwerf. Op 27 april 2011 heeft zij haar molenaarsexamen met succes volbracht. Dat was op de examenmolen De Zwaluw in het Drentse Oudemolen. Zij expoliteert met haar partner een theetuin naast de molen die aan een prachtig schelpenpad langs de Helomavaart ligt.
Tweestromenland. Het kunstwerk bij de sluis in de Tsjonger bij Schoterzijl.

Het aantal huiskavels is vergroot zodat agrariërs efficiënter kunnen werken. Het aantal veldkavels is verminderd. In het gebied zijn negen nieuwe (agrarische) bedrijven gebouwd en twee bedrijven uitgeplaatst. Eén bedrijf is opgeschoven. Dit was nodig om grond vrij te maken in het natuurgebied Rottige Meente. En om een betere verdeling van gronden te realiseren. Verder zijn het reservaat De Grachtkavel en de Oeverlanden langs de Linde en de Tsjonger opnieuw ingericht.

Nieuwe wegen en fiets- en wandelpaden

De afgelopen jaren zijn ruim 22 kilometer wegen aangelegd en verbeterd. Fietsers en wandelaars kunnen nu genieten van meer dan 20 kilometer fiets- , wandel- en kruipaden. Het gebied kent nu een betere waterbeheersing. Dit komt omdat bestaande waterlopen zijn opgeknapt en nieuwe waterlopen zijn gegraven. Daarnaast zijn vijf nieuwe gemalen gebouwd.

<b>Molenland Weststellingwerf.</b> Op de foto molen De Reiger. Langs de Helomavaart in natuurgebied De Rottige Meente en in het naburige Wolvega staan alle typen molens: poldermolens, een tjasker, een Bosman-molentje, een vervallen Amerikaanse windmotor (die waarschijnlijk gerestaureerd wordt) en een korenstellingmolen.

De Rietvink.

Molenland Weststellingwerf. Op de foto molen De Reiger. Langs de Helomavaart in natuurgebied De Rottige Meente en in het naburige Wolvega staan alle typen molens: poldermolens, een tjasker, een Bosman-molentje, een vervallen Amerikaanse windmotor (die waarschijnlijk gerestaureerd wordt) en een korenstellingmolen.
<b>Winter 2009.</b> De Grote Veenpolder in de gemeente Weststellingwerf.
Winter 2009. De Grote Veenpolder in de gemeente Weststellingwerf.

Kunstwerk bij Schoterzijl

Tijdens de feestelijke afsluiting is in Schoterzijl een kunstwerk onthuld als blijvende herinnering. Het gaat om een roestvrijstalen constructie die de verbondenheid van de twee ‘helften’ in het gebied (gescheiden door De Tsjonger) symboliseert. Op het kunstwerk is ook een gedicht van commissielid en burgemeester Dick Stellingwerf te lezen. Het kunstwerk is ontworpen door landschapsarchitect Jannes de Vries van Dienst Landelijk Gebied.

Sinds 1993

De stemming voor het project vond plaats op 28 april 1993. In datzelfde jaar is ook de landinrichtingscommissie geïnstalleerd om met de uitvoering van het landinrichtingsplan aan de slag te gaan. Opdrachtgever voor het landinrichtingsproject is de provincie Fryslân. De landinrichtingscommissie was verantwoordelijk voor de plannen en de uitvoering. In deze commissie zaten vertegenwoordigers van de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, de gemeenten Weststellingwerf en Lemsterland, de landbouw en het natuurwezen. Het secretariaat en procesmanagement was in handen van Dienst Landelijk Gebied.

<b>Wandelen en fietsen.</b> Prachtige schelpenpaden slingeren zich door het moeras in de valleien van de Tsjonger (Tjonger) en de Lende (Linde) tussen Wolvega en Kuinre.

<b>Winter 2009.</b> De Grote Veenpolder in de gemeente Weststellingwerf.

Wandelen en fietsen. Prachtige schelpenpaden slingeren zich door het moeras in de valleien van de Tsjonger (Tjonger) en de Lende (Linde) tussen Wolvega en Kuinre.
Winter 2009. De Grote Veenpolder in de gemeente Weststellingwerf.

Info: www.wolvega-touristinformation.nl