Nu ook groene krachtstroom voor grote hybride jachten

Nu ook groene krachtstroom voor grote hybride jachten

Publicatiedatum: 22 oktober 2010
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Sneek nummer één met duurzaam toerisme

“Der Minister für Tourismus”, zo noemt Friesland Holland-directeur Albert Hendriks gedeputeerde Jannewietske de Vries op congressen in Duitsland, is enthousiast over het stille huurmotorjacht van Yachtcharter Sneek en inspanningen van andere charterbedrijven om Fryslân nog stiller en schoner te krijgen.
“Die Ministerin für Tourismus”, zo noemt Friesland Holland-directeur Albert Hendriks gedeputeerde Jannewietske de Vries op congressen in Duitsland, is enthousiast over het stille huurmotorjacht van Yachtcharter Sneek en inspanningen van andere charterbedrijven om Fryslân nog stiller en schoner te krijgen.

SNEEK (NL) – “Nieuwe energie schept nieuwe mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding in Fryslân,” zei mr. drs. Jannewietske de Vries 20 oktober 2010 in het Fries bij de ingebruikname van de eerste krachtstroomaansluiting voor grote elektrische motorboten in Friesland. Sneek, vertegenwoordigd door wethouder Tom Metz, heeft patent op primeurs op het vlak van duurzaamheid en watersport, zei mevrouw De Vries.

Met de heer Metz sloot ze bij de waterpoort, één van de drie oplaadlocaties in Sneek, het hybride huurjacht ‘Simmertwirre’ van Sytze Kooi van Yachtcharter Sneek aan op krachtige walstroom. Vijf Friese bootverhuurbedrijven, Yacht Charter Sneek en Holiday Boatin, beide in Sneek, Wetterwille in Terherne, De Alde Feanen in Earnewâld en Sailing Point in Terherne hebben hybride of geheel elektrische boten in de vaart. De laatstgenoemde firma’s verhuren geen hybride kruisers, maar Oldmarker elektrosloepen uit Nationaal Park Weerribben-Wieden. Sneek heeft naast krachtstroompunten ook her en der 16 Ampère oplaadstations voor dergelijke boten.

 

Sytze Kooi, hier tijdens de proefvaart met zijn elektro-Simmertwirre, is dé pionier op het gebied van elektrisch varen met een huurjacht. Zijn gasten huren de boot niet uit milieuoverwegingen, maar, zo zegt hij, omdat ze stil zijn en niet naar diesel ruiken. De mevrouw in de rode mantel is Jannewietske de Vries. Rechts van haar SEFF-voorzitter Wilco Waller, links van haar de Sneker wethouder Tom Metz.

Haantje de voorste, wethouder Tom Metz van Neerlands duurzaamste gemeente, Sneek, lijkt hier Jannewietske de Vries aan te sluiten, maar het is toch echt de elektroboot van Yachtcharter Sneek.

Sytze Kooi, hier tijdens de proefvaart met zijn elektro-Simmertwirre, is dé pionier op het gebied van elektrisch varen met een huurjacht. Zijn gasten huren de boot niet uit milieuoverwegingen, maar, zo zegt hij, omdat ze stil zijn en niet naar diesel ruiken. De mevrouw in de rode mantel is Jannewietske de Vries. Rechts van haar SEFF-voorzitter Wilco Waller, links van haar de Sneker wethouder Tom Metz.
Haantje de voorste, wethouder Tom Metz van Neerlands duurzaamste gemeente, Sneek, lijkt hier Jannewietske de Vries aan te sluiten, maar het is toch echt de elektroboot van Yachtcharter Sneek.

Boten scheppen banen

Het krachtstroomproject in Sneek  is gefinancierd met gelden uit Het Friese Merenproject, het programma Duurzame Energie van de provincie Fryslân, de gemeente Sneek, netbeheerder Alliander en de Stifting Elektrysk Farre Fryslân. Er is ook subsidie uit een Europees fonds getapt (Care North, INTERREG-programma). “Elektrisch varen is een kansrijke ontwikkeling voor Fryslân,” vindt gedeputeerde De Vries. “Het levert banen op en draagt bij aan schone Friese meren, ons goud. We streven naar 3.000 elektrisch aangedreven boten in 2015 en 200 oplaadpunten met groene stroom langs alle vaarroutes.”

Zij helpen Friese watersportbedrijven bij de deelname aan duurzaamheidsprojecten: gedeputeerde Jannewietske de Vries van de provincie Fryslân en wethouder Tom Metz van Sneek.

De Simmertwirre kiest stilletjes het ruime sop. Een vaste klant van Yachtcharter Sneek had de boot een middag beschikbaar gesteld voor de perspresentatie van groene krachtstroom in Sneek.

Zij helpen Friese watersportbedrijven bij de deelname aan duurzaamheidsprojecten: gedeputeerde Jannewietske de Vries van de provincie Fryslân en wethouder Tom Metz van Sneek.
De Simmertwirre kiest stilletjes het ruime sop. Een vaste klant van Yachtcharter Sneek had de boot een middag beschikbaar gesteld voor de perspresentatie van groene krachtstroom in Sneek.
De Simmertwirre aan groene krachtstroom van Alliander bij de waterpoort van Sneek.
De Simmertwirre aan groene krachtstroom van Alliander bij de waterpoort van Sneek.

Info subsidiemogelijkheden voor ombouw van jachten naar elektrische of hybride aandrijving: www.fryslan.nl

 

Elektrisch aangedreven motorjachten huren?

www.yachtchartersneek.nl (drie hybride motorjachten)

www.holidayboatin.nl (een hybride motorjacht)

 

Elektrische sloepen huren?

www.aldefeanen.com en www.sailingpoint.nl