Op Boot Holland in WTC Expo Nieuwe Erecode Wadvaarders voor RTL 4 ‘anchorman’ Frits Wester

Op Boot Holland in WTC Expo Nieuwe Erecode Wadvaarders voor RTL 4 ‘anchorman’ Frits Wester

Publicatiedatum: 9 februari 2015
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Op Boot Holland in WTC Expo

Nieuwe Erecode Wadvaarders voor RTL 4 ‘anchorman’ Frits Wester

Burgemeester Albert de Hoop van Ameland (links) overhandigt de nieuwe folder met gedragsregels voor Wadvaarders aan TV-journalist Frits Wester, die een plezierjacht in Harlingen heeft en een groot liefhebber van het Wad is.
Burgemeester Albert de Hoop van Ameland (links) overhandigt de nieuwe folder met gedragsregels voor Wadvaarders aan TV-journalist Frits Wester, die een plezierjacht in Harlingen heeft en een groot liefhebber van het Wad is.

LEEUWARDEN (NL) – De vernieuwde Erecode voor Wadliefhebbers is vrijdagmiddag 6 februari 2015 gelanceerd tijdens de opening van watersportbeurs Boot Holland in het WTC Expo in Leeuwarden (6-11 feb. 2015). Burgemeester Albert de Hoop van Ameland overhandigde namens de initiatiefnemers het eerste exemplaar aan politiek televisiejournalist en wadvaarder Frits Wester.

De vernieuwde Erecode geeft gedragsregels voor recreanten die op bezoek zijn in het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee. “Een vernieuwing was nu echt nodig,” zegt Janny du Bois van het Watersportverbond: ,,De toon is nu vriendelijker en legt de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid. Inhoudelijk hebben we bijvoorbeeld meer aandacht voor het belang van hoogwatervluchtplaatsen voor vogels. Zo adviseren we pas van boord te gaan als vogels die op de waterlijn foerageren, zijn verdwenen. En het snelvaren hebben we voor het eerst benoemd. Dit mag alleen in de betonde geulen tussen zee, havens en in de veerbootroutes.”

Wadzeilers worden gemaand zeehonden en andere dieren zo min mogelijk te storen als ze droogvallen.
Wadzeilers worden gemaand zeehonden en andere dieren zo min mogelijk te storen als ze droogvallen.

Samen op het Wad
De kernboodschap van de Erecode is dat (vaar)recreanten van harte welkom zijn op het Wad om er van te genieten, maar “respecteer wel de natuur”. Uiteindelijk doel van de Erecode is dat mensen zich beter gedragen op het Wad. Als iedereen zich aan de regels houdt van de Erecode kunnen dieren, natuurbeschermers, recreanten en beheerders in goede harmonie samen op het Wad zijn.
De Erecode wordt onderschreven door alle bij het Wad betrokken partijen, zoals de Waddenprovincies, Rijksoverheid, Waddengemeenten, natuurverenigingen, vaarrecreatie-organisaties en de Waddenzeehavens. De Erecode, die uit 29 gedragsregels bestaat, wordt niet alleen verspreid via de folder, maar ook via ondermeer trainingen, havens en de website www.ikpasophetwad.nl

Ik pas op het Wad
Begin 2014 is het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee ondertekend. Een heel scala aan actiepunten wordt de komende jaren uitgevoerd onder het motto ‘Ik pas op het Wad’. Eén van die acties is de thans uitgevoerde vernieuwing van de Erecode. Andere maatregelen die ook in het kader van ‘Ik pas op het Wad’ worden genomen zijn ondermeer: gastheerschap op droogvallocaties, dynamische zonering, gedragsmonitoring, ontwikkeling van apps en trainen van bijvoorbeeld de chartervaart in gedragsregels.

Wadzeilers worden gemaand zeehonden en andere dieren zo min mogelijk te storen als ze droogvallen. Wadzeilers worden gemaand zeehonden en andere dieren zo min mogelijk te storen als ze droogvallen.
Wadzeilers worden gemaand zeehonden en andere dieren zo min mogelijk te storen als ze droogvallen.

Meer informatie:
www.ikpasophetwad.nl
www.boot-holland.nl

Wadvaren:
www.heechbydemar.nl
www.tornado-sailing.nl
www.friesevloot.nl
www.boatcharterholland.nl