Provinciaal bestuur Fryslân: Stop bouw stallen met meer dan 250 koeien en 7.500 varkens

Provinciaal bestuur Fryslân: Stop bouw stallen met meer dan 250 koeien en 7.500 varkens

Publicatiedatum: 5 Mei 2011
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

 

Provinciaal bestuur Fryslân:

Stop bouw stallen met meer dan 250 koeien en 7.500 varkens

Gelukkig — voor de toerist — vind je in Fryslân meer van dit soort boederijen dan megastallen. Deze boerderij staat aan de weg Echtenerbrug-Oosterzee in de gemeente Lemsterland. Info plattelandsvakanties: https://www.friesnieuws.nl/2194
Gelukkig — voor de toerist — vind je in Fryslân meer van dit soort boederijen dan megastallen. Deze boerderij staat aan de weg Echtenerbrug-Oosterzee in de gemeente Lemsterland. Info plattelandsvakanties: https://www.friesnieuws.nl/2194

LEEUWARDEN (NL) – De provincie Fryslân wil even geen megastallen. In de landbouwagenda kondigde de provincie al aan over dit onderwerp te willen praten. Ook het rijk wil eerst goed nadenken over de zg. megastallen.

Daarom stuurde de staatssecretaris Henk Bleker Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een brief naar gemeenten. Hij vraagt daarin niet mee te werken aan grote stallen, totdat er een definitief standpunt over is. Het college van Gedeputeerde Staten steunt het verzoek van de staatssecretaris.
Wat het Rijk doet is direct van belang voor de provincie. Daarom wil ze ook rekening houden met de rijksplanning. In het najaar volgt de discussie met Provinciale Staten. Daarna wordt er over besloten. Tot die tijd zijn grote uitbreidingen niet mogelijk. Het gaat dan over stallen met meer dan 250 melkkoeien. Hierin is het jongvee niet meegeteld. Het kan ook gaan over stallen met 7.500 vleesvarkens. Het geldt voor uitbreidingen en nieuwbouw. Alleen voor de Dairy Campus in Goutum wordt een uitzondering gemaakt.