Taal, cultuur en toerisme in handen van PvdA-politica Jannewietske de Vries

Taal, cultuur en toerisme in handen van PvdA-politica Jannewietske de Vries

Publicatiedatum: 20 April 2011
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

“Ware Friezen” in provinciale regering, maar…

Ze was de gedeputeerde voor cultuur en toerisme en dat blijft ze: Jannewietske de Vries
Ze was de gedeputeerde voor cultuur en toerisme en dat blijft ze: Jannewietske de Vries

LEEUWARDEN (NL) – Een duurzaam Fries energiebedrijf dat goedkoop stroom levert aan de Friezen. Een economische impuls voor het midden van Fryslân en de regio’s Dokkum en Leeuwarden. Extra geld voor het levensloopbestendig maken en duurzaam verbeteren van woningen. Dat zijn de speerpunten van het nieuwe Friese coalitieakkoord, ‘Nije enerzjy foar Fryslân’. Voor het realiseren van de ambities is wel minder geld. PvdA, CDA en FNP vormen de nieuwe coalitie van Fryslân. Vandaag, 20 april 2011, wordt het akkoord besproken in Provinciale Staten. Ook wordt dan naar verwachting het nieuwe college van vijf gedeputeerden benoemd. U kunt deze vergadering live volgen op http://fryslan.stateninformatie.nl

Het nieuwe coalitieakkoord zorgt voor nieuwe energie die nodig is voor de toekomst van de Fryske Mienskip (Friese samenleving, red.). Energie die gebruikt wordt voor een cluster van watertechnologiebedrijven. Energieke inzet op snelle digitale ontsluiting van Fryslân, waarbij gebruik wordt gemaakt van nieuwe digitale diensten.

Lees meer Taal, cultuur en toerisme in handen van PvdA-politica Jannewietske de Vries