Toch nog bezoekerscentrum bij molen en theetuin De Rietvink in Nijetrijne?

Toch nog bezoekerscentrum bij molen en theetuin De Rietvink in Nijetrijne?

‘Natuurpark Rottige Meente’ officieel geopend

NIJETRIJNE (NL) – Lia van der Mark (60) en haar man Rolf (62), de door velen gemiste molenaars van ‘De Rietvink’ en exploitanten van de aangrenzende natuurtheetuin  in Nijetrijne, waren 30 mei 2017 weer op hun geliefde stekkie. Voor even.

Burgemeester Gerard van Klaveren van Weststellingwerf in gesprek met molenaar Lia van der Mark. Fotografie: © Albert Hendriks Friesland Holland Nieuwsdienst.

Ze wonen nu in Leeuwarden en komen alleen terug voor bezichtigingen door potentële kopers van de mooie molen met het grote erf waarop de tuin zich bevindt en een ligplaats voor een woontjalk naast Bed & Breakfast ‘De Laatste Stuiver’ van Yvonne en Kees Smit. Het geheel aan de Helomavaart en riviertje de Scheene staat door onenigheid met de buren over bezoekersfaciliteiten al een paar jaar te koop. De Raad van State heeft inmiddels permissie gegeven voor de bouw van de betwiste schuur voor receptieve en informatieve doeleinden, maar er loopt nóg een rechtszaak. Inmiddels melden zich steeds meer geïnteresseerden in de molen, omdat de status van de Rottige Meente flink opgekrikt is: nu heel officieel een natuurpark.

Dinsdag 30 mei 2017 was het erf van de door de Van der Marks eigenhandig gerestaureerde poldermolen weer de door wandelaars en fietsers graag bezochte theetuin van weleer. Het ontbeert sanitair en een keuken voor toeristen die vaak in groepjes een excursie doen. De voorzieningen zijn in de toekomstige schuur ingetekend, een bouwwerk van 15 bij 5 meter en 4 meter hoog. Doordat het erf, de natuurtuin, meer dan een meter lager ligt dan de omgeving, zal het voor een deel verdwijnen achter de molendijk en opgaan in de natuur, in riet en wilgen. Ook de buren, de bed and breakfast, hebben een grote bij de omgeving passende schuur, het gastenverblijf.

Wanneer en hoe de herrie in het moeras op de mooiste locatie in het natuurgebied een einde vindt is de grote vraag die ingewijden, van boswachter Roel Vriesema van Staatsbosbeheer Fryslân tot de burgemeester van de gemeente Weststellingwerf, Gerard van Klaveren, zich stellen. Lia van der Mark en echtgenoot Rolf zijn ziek en misselijk geworden van de trammelant en zijn om gezondheidsredenen met hun woonschip vertrokken. De nieuwe eigenaren van ‘De Rietvink’ zullen de kar door de Stellingwerfse modder moeten trekken. Ook Yvonne en Kees Smit zeggen overigens dat de affaire hun welzijn niet bevordert en willen graag snel een oplossing.

Voornaam bezoek
Dinsdag waren burgemeester Van Klaveren, de wethouders Cor Trompetter, Frans Kloosterman en Jack Jongebloed, de bazin van Staatsbosbeheer Fryslân, Jesler Kiestra, boswachter Vriesema en vele andere genodigden verrast en blij toen Lia en Rolf van der Mark persoonlijk koffie met gebak serveerden ter gelegenheid van de onthulling van het reclamebord van het natuurpark aan de N351 bij Oldetrijne, aan de weg Wolvega-Emmeloord. Lia en Rolf van der Mark hebben de afgelopen tien jaar heel veel werk verzet om ‘De Rietvink’ weer in topstaat en operationeel te krijgen. Ze doen nu nog veel moeite om de Amerikaanse windmolen terug te krijgen op de oude plek in de veenpolder, vlakbij ‘De Rietvink’. De onderbouw staat er al, maar er moet nog een wiekenstelsel op. Kosten: minimaal 100.000 euro.

Van veenderij naar natuurgebied
De Rottige Meente heeft een verleden waar mensonterende omstandigheden golden voor de veenwerkers. Het gevarieerde landschap dankt zijn ontstaan aan turfwinning in de 19e en 20e eeuw. Toen zijn grote delen vergraven tot petgaten en legakkers. Het huidige natuurgebied, een aan Nationaal Park Weerribben-Wieden grenzend “wetland”, heeft hier zijn typische vorm aan te danken. Door de afwisseling van water en droge plekken kent het terrein tussen de Tjonger en de Linde veel gevarieerde leefgebieden. Zo zijn er bloemrijke graslanden, trilvenen en veenmosrietlanden waarin bijzondere plant- en diersoorten voorkomen, zoals de vuurvlinder, otter en bruine kiekendief.

Geen pretpark met botsbootjes
De laatste jaren is de focus in de Rottige Meente veranderd van louter rietbeheer naar meer recreatie. Vroeger was het gebied een verborgen, bijna onbereikbare schat. De unieke natuur is er nog steeds, maar anno 2017 kunnen er meer mensen van genieten. Daarom is een nieuw parkeerterrein met infozuil aangelegd bij de Oldelaamsterbrug en wordt ook de parkeergelegenheid bij de Oldetrijnsterbrug in de N351 opgeknapt (bij de voormalige brugwachterswoning, nu een vakantiewoning op www.heerlijkehuisjes.nl).
Er staat ook een klein bezoekerscentrum op het programma, verklapte de burgemeester 30 mei. Maar waar is de grote vraag. Bij ‘De Rietvink’? Hij zei ook het zeer spijtig te vinden dat buurgemeente Steenwijkerland niet meewerkte aan de samenvoeging van de Rottige Meente met Nationaal Park Weerribben-Wieden dat pal tegen het Stellingwerfse natuurgebied aan ligt: “Een gemiste kans.”
Maar de Friezen wassen de Overijsselnaren de oren met een eigen aanpak: Natuurpark Rottige Meente, met de nadruk op natuur, en niet, zoals in Giethoorn, op pret zoals op vele YouTube-filmpjes te zien is. Voor veel toeristen, veel Aziaten, is Giethoorn een Efteling met botsbootjes. Maar er is ook een heel ander Giethoorn. Vijf kilometer van de dorpskern vind je historie, natuur en cultuur als in de Rottige Meente.

Meer info over toerisme in Weststellingwerf en arrangementen:
www.natuurparkrottigemeente.nl
www.frieslandtravel.com/nl/fietsen/friese-wouden-arrangementen
www.bedandbreakfastdelaatstestuiver.nl

 

Mevrouw Jesler Kiestra, hoofd van Staatsbosbeheer Fryslân, en Gerard van Klaveren, burgemeester van Weststellingwerf, onthullen het reclamebord aan de Pieter Stuyvesantweg in Oldetrijne (N351, route Wolvega-Emmeloord). Fotografie: © Albert Hendriks Friesland Holland Nieuwsdienst.

Op weg naar molen ‘De Rietvink’ die door trammelant stilligt. Vooraan burgemeester Gerard van Klaveren en Jesler Kiestra van Staatsbosbeheer. Fotografie: © Albert Hendriks Friesland Holland Nieuwsdienst.

Gediplomeerd molenaar, timmervrouw, lasser en gastvrouw Lia van der Mark.

Voor het eerst na lange tijd heeft de natuurtheetuin naast molen ‘De Rietvink’ weer gasten. Fotografie: © Albert Hendriks Friesland Holland Nieuwsdienst.

De uniek gelegen Bed and Breakfast ‘De Laatste Stuiver’. Meer info: www.bedandbreakfastdelaatstestuiver.nl © Albert Hendriks Friesland Holland Nieuwsdienst.

Het schelpenpad van de Oldelaamster brug naar de Scheenesluis, molen ‘De Rietvink’ en bed and breakfast ‘De Laatste Stuiver’.

Het nieuwe parkeerterrein met infozuil bij de draaibrug in de Helomavaart op de grens van Oldelamer en Munnekeburen.

Picknickplaats bij de Oldelaamsterbrug in de drukke toeristische vaarroute Echtenerbrug-Ossenzijl.

De revancherende burgemeester van Weststellingwerf, Gerard van Klaveren, nadat buurgemeente Steenwijkerland in Overijssel niet mee wilde werken aan een samensmelting van Nationaal Park Weerribben-Wieden (Ossenzijl en Giethoorn) met het Stellingwerfse moeras: Natuurpark Rottige Meente, met dank aan Jesler Kiestra, hoofd Staatsbosbeheer Fryslân.

Jesler Kiestra van Staatsbosbeheer Fryslân.

Oud en nieuw. Links ex VVD-wethouder Wim Plekkenpol, de Tom Dumoulin van Weststellingwerf die een tiental jaren geleden het herstel van molen ‘De Rietvink’ van gemeentewege regisseerde. Rechts CDA-wethouder Frans Kloosterman die nu recreatie en toerisme in portefeuille heeft.

 

Informatie over recreatie en toerisme in Friesland:
www.frieslandholland.nl
www.frieslandtravel.com
www.friesemeren.eu
www.goudenfriesewouden.nl
www.ijsselmeer.frl
www.waddenzeeland.nl
www.boatcharterholland.nl
www.frieslandhollandtours.com
www.groepsuitjes.frl

Gratis abonnement op Fries Nieuws:
www.friesnieuws.nl/aanmelden-nieuwsbrief