Unieke boottocht: met sloep of praam door Gaasterlandse bossen

Unieke boottocht: met sloep of praam door Gaasterlandse bossen

Publicatiedatum: 2 mei 2014
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

“Takkenroute” is nu 1,30 m diep!

‘Met de boot naar het bos’ is een project van gemeente De Friese Meren, het Friese Merenproject, Wetterskip Fryslân, De Marrekrite, (natuur)beheerorganisaties en een aantal lokale ondernemers. Het project heeft als doel om toeristen en recreanten te verleiden per (fluister)boot het bos te bezoeken. Er zijn baggerwerkzaamheden uitgevoerd aan de Luts en omringende vaarten, recreatieve voorzieningen aangelegd, dassentunnels, afsluiters voor Elfstedenijs en natuurvriendelijke oevers gerealiseerd. Ook is het netwerk van vaar-, wandel-, fiets- en ruiterroutes versterkt.
‘Met de boot naar het bos’ is een project van gemeente De Friese Meren, het Friese Merenproject, Wetterskip Fryslân, De Marrekrite, (natuur)beheerorganisaties en een aantal lokale ondernemers. Het project heeft als doel om toeristen en recreanten te verleiden per (fluister)boot het bos te bezoeken. Er zijn baggerwerkzaamheden uitgevoerd aan de Luts en omringende vaarten, recreatieve voorzieningen aangelegd, dassentunnels, afsluiters voor Elfstedenijs en natuurvriendelijke oevers gerealiseerd. Ook is het netwerk van vaar-, wandel-, fiets- en ruiterroutes versterkt.

OUDEMIRDUM (NL) – Van camping ‘De Wigwam’ aan de Sminkefeart in Oudemirdum, midden in de Gaasterlandse bossen, varen naar hotel Galamadammen aan de Morra in Koudum? Of naar paviljoen Badmeester Keimpe aan het Slotermeer in Balk? Het kan sinds april 2014 met een joekel van een boerenpraam of een sloep. Als het aan de politica Jannewietske de Vries (PvdA) ligt met een elektromotor. Zij is de gedeputeerde voor toerisme van de provincie Fryslân en fanatiek promotor van stil varen.

De “takkenroute” — zo betitelde wethouder Frans Veltman (CDA) van de gemeente De Friese Meren de oude Luts — is nu een zeer afwisselende en goed bevaarbare sloepen- en kanoroute geworden. Ook kleine kajuitboten kunnen door de Gaasterlandse bossen, want zanderige drempels en boomstronken zijn verwijderd. De vaargeul is nu 1,30 m diep.

Boottoeristen kunnen nu dus zonder zorgen over de diepgang vanuit Balk over de Luts, of vanaf de Fluessen door de Ryster Feart, naar en door de bossen van Gaasterland varen. Dit is te danken aan het project ‘Met de boot naar het bos’ van gemeente De Friese Meren en het Friese Merenproject van de provincie Fryslân. Er is door diverse overheden, maar ook door Wetterskip Fryslân, recreatieschap De Marrekrite en Staatsbosbheer, zo’n 2,75 miljoen euro in de realisatie en voorbereiding van het project geïnvesteerd.

“Vanaf eind 2012 is met tempo gewerkt om de omgeving van Balk aantrekkelijker te maken voor watersporters. Nu is Gaasterland het mooiste recreatiegebied van Nederland,” zei de heer Frans Veltman, wethouder van de gemeente De Friese Meren, (links op de foto) 17 april 2014 tijdens een bescheiden afrondingsbijeenkomst. Deze werd gehouden in de kantine van Jan en Nynke Oostendorps camping De Wigwam aan de Sminkefeart. Daar en in andere zijvaarten zijn tal van mooie aanleg- en overstapplaatsen gekomen. Rechts van Veltman campingbaas Jan Oostendorp.
De geringste brughoogte in De Luts is 2,15 m; in de zijvaarten tussen de 1,60 en 2,45 m.

“Vanaf eind 2012 is met tempo gewerkt om de omgeving van Balk aantrekkelijker te maken voor watersporters. Nu is Gaasterland het mooiste recreatiegebied van Nederland,” zei de heer Frans Veltman, wethouder van de gemeente De Friese Meren, (links op de foto) 17 april 2014 tijdens een bescheiden afrondingsbijeenkomst. Deze werd gehouden in de kantine van Jan en Nynke Oostendorps camping De Wigwam aan de Sminkefeart. Daar en in andere zijvaarten zijn tal van mooie aanleg- en overstapplaatsen gekomen. Rechts van Veltman campingbaas Jan Oostendorp.

De geringste brughoogte in De Luts is 2,15 m; in de zijvaarten tussen de 1,60 en 2,45 m.
Ruim water in De Luts: de voormalige zandwinningslocatie bij De Wyldemerk.
Moesten beiden dokken voor de vaarroutes door Gaasterland en de vele aanleg- en overstapplaatsen: gedeputeerde Jannewietske de Vries en Wietze de Haan uit Lemmer, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân.

Ruim water in De Luts: de voormalige zandwinningslocatie bij De Wyldemerk.

Moesten beiden dokken voor de vaarroutes door Gaasterland en de vele aanleg- en overstapplaatsen: gedeputeerde Jannewietske de Vries en Wietze de Haan uit Lemmer, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân.
Keerpunt chaletpark De Vossenhoek in Rijs, aan het eind van de Wytikkersfeart. Die is nu bijna 1,20 m diep.
Bij het ontkurken van de champagneflessen op chaletpark De Vossenhoek in Rijs lijken gedeputeerde Jannewietske de Vries (PvdA) en wethouder Frans Veltman (CDA) een vogel uit de lucht te hebben “gekurkt”.

Keerpunt chaletpark De Vossenhoek in Rijs, aan het eind van de Wytikkersfeart. Die is nu bijna 1,20 m diep.

Bij het ontkurken van de champagneflessen op chaletpark De Vossenhoek in Rijs lijken gedeputeerde Jannewietske de Vries (PvdA) en wethouder Frans Veltman (CDA) een vogel uit de lucht te hebben “gekurkt”.

Info Gaasterland: www.gaasterland-touristinformation.nl
Info Friese Meren: www.friesemeren.eu
Info Friese Meren-project perovincie Fryslân: www.friesemeren.nl