Verborgen bedevaartsoord in Friesland: Menno Simons-monument in Witmarsum

Verborgen bedevaartsoord in Friesland: Menno Simons-monument in Witmarsum

Spoor beroemde Friese ex-priester en kerkhervormer eindigt in Duits museum

WITMARSUM (NL) – Rijdend over de Easthimmerwei van Bolsward naar Witmarsum (Elfstedenroute) zie je bij laatstgenoemde plaats, voor een boerderij aan It Fliet, een stalen skelet van een kerkje staan. Op de plek waar nu het in 2008 opgetrokken en vrij toegankelijke contourenkerkje staat, zouden in de 16-de eeuw dopers uit Witmarsum en omgeving bijeengekomen zijn onder leiding van de in 1496 in Witmarsum geboren afvallige rooms-katholieke priester Menno Simons, in goed Fries Minne Simens. Het huisje werd in 1828 vervangen door een gebouw met een koepeltje (ook zichtbaar in het skelet) en uiteindelijk in 1876 afgebroken. De plaatselijke doopsgezinden lieten in het dorp, een kilometer verder, een nieuwe kerk bouwen. Voor zo’n anderhalf miljoen doopsgezinde christenen, die zich ook wel Mennonieten of Menisten noemen, is de Fries, die meende dat men als volwassene nog een keer gedoopt moest worden (wederdopen), de grondlegger van hun kerk en is Witmarsum hun bedevaartsoord.

Het Menno Simons-monument aan de rand van Witmarsum, verborgen in het groen. Foto’s: Albert Hendriks, nieuwsdienst van www.frieslandhollandtravel.nl

Naast de plek waar ooit de vermaning, ‘Minne Simens oud preeckhuis’, stond, verrees in 1879 het Menno Simons-monument. Aan de voet van het gedenkteken zijn vier plaquettes aangebracht met teksten van en over Menno Simons.

  1. Ter gedachtenis van Menno Simons, geboren te Witmarsum 1496, 1536 Menno’s uitgang uit het Pausdom
  2. Drie eeuwen lang vergaderden op deze plek de doopsgezinden van Witmarsum c.a.
  3. Niemand kan een ander fundament leggen, dan hetwelk gelegd is, namelijk Jezus christus, 1 Cor. 3:11, levenswoord van MENNO SIMONS
  4. Naar luid der overlevering sprak Menno hier tot zijne eerste volgers

Lees meer Verborgen bedevaartsoord in Friesland: Menno Simons-monument in Witmarsum