Verhalen over de oorsprong van onze tulpen en krokussen

Verhalen over de oorsprong van onze tulpen en krokussen

Publicatiedatum: 20 maart 2012
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Stinzenflora bloeit al volop in De Kruidhof

BUITENPOST (NL) – Op zondagmiddag 25 maart 2012 geeft de directeur van De Kruidhof, Jan Willem Zwart, een rondleiding langs de stinzenplanten van De Kruidhof. Het thema van de botanische tuin in Buitenpost is dit jaar verhalen. Tijdens de wandeling krijgt u verhalen van bijzondere voorjaarsbloeiers te horen.

Krokussen in de door Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851) ontworpen tuin van Landgoed Staniastate.

Krokussen in de door Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851) ontworpen tuin van Landgoed Staniastate.

Krokussen in de door Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851) ontworpen tuin van Landgoed Staniastate.

De heer Zwart: “Stinzenplanten zijn oorspronkelijk niet-inheemse plantensoorten, die zich in de loop van de tijd hebben aangepast aan de milieuomstandigheden en zo als het ware zijn verwilderd. Zij vinden hun oorsprong rond de zestiende eeuw. In die tijd werden tuinen rond buitenplaatsen en kastelen niet meer alleen gebruikt voor groente en hakhout, zoals in de Middeleeuwen, maar ook als siertuin voor het telen van niet-inheemse bolgewassen. Vooral in de zeventiende en achttiende eeuw bestond er een rijke tuincultuur. In de negentiende eeuw kwam daarin een kentering. De tuinen werden verwaarloosd met als gevolg dat alleen die soorten zich konden handhaven die zich aan de milieuomstandigheden aanpasten: de stinzenplanten. De benaming is afgeleid van het Friese woord stins. Stinzen waren versterkte adellijke huizen in Friesland waar het voorkomen van deze planten voor het eerst is beschreven. Stinzenflora is te vinden in humusrijke, goed doorluchtende bodems in een parkachtige omgeving met oud opgaand bos en historische gebouwen met oude elementen van tuin en parkaanleg.”

Ingeburgerde planten

De Kruidhof heeft in de ‘Bostuin’ verschillende stinzenplanten staan. Omdat dit de eerste planten in het seizoen zijn die bloeien besteedt De Kruidhof hier in het vroege voorjaar extra aandacht aan. Stinzenplanten komen van oorsprong niet in Nederland voor. Ze komen uit andere gebieden in de wereld, maar hebben zich goed weten in te burgeren. In de tuinen is een stinzenplantroute uitgestippeld. Uitgebreide informatie over de planten staat op hun ‘paspoort’. Deze speciale stinzenplantenpaspoorten, waarop de gegevens als land van herkomst te vinden zijn, zijn met medewerking van Diergaarde Blijdorp en Landschapsbeheer gerealiseerd.

Kosten deelname

De kosten van de rondleiding zijn € 2,00 p.p. De wandeling start 25 maart 2012 om 14.30 uur. U hoeft zich vooraf niet op te geven.

Info: www.dekruidhof.nl

www.markantfrieslandroute.nl