Vlaamse kunstenares Nadine Callebaut exposeert in galerie Terbeek in Echtenerbrug

Kunst tussen de koeien:

Vlaamse kunstenares Nadine Callebaut exposeert in galerie Terbeek in Echtenerbrug

 

drs. Anita Terbeek
Galeriehoudster en kunsthandelaar drs. Anita Terbeek bij een van de stukken van de Belgische kunstenares Nadine Callebaut

ECHTENERBRUG (NL) – De bekende Vlaamse kunstenares Nadine Callebaut exposeert van 2 mei tot en met 27 juni 2010 in galerie Terbeek aan de Kempenaersweg 17 in Echtenerbrug. Dit dorp ligt aan het Tjeukemeer. De galerie bevindt zich in het buitengebied, een paar kilometer van het centrum. Bordjes wijzen de weg.

De eigenaresse van de galerie, drs. Anita Terbeek: “In Nederland ben ik Nadine’s hoofdgalerie. Dat wil zeggen dat ik altijd het meeste werk op voorraad heb maar ook de eerste keuze uit het nieuwste werk. Nadine creeërt haar indrukwekkende schilderijen volgens traditionele technieken, gecombineerd met hedendaagse materialen. Zij gebruikt houten panelen als ondergrond en beplakt deze met zogenaamde marouflage. De gezichten worden in olie-glacistechniek geschilderd. Haar werken zijn mysterieus en majestueus tegelijkertijd.”

Nadine Callebaut: haar visie
Nadine Callebaut werd in 1958 in het Belgische Zottegem geboren. Ze volgde de opleiding Monumentale Kunsten aan het St-Lucasinstituut in Gent. Het vertrekpunt is het eigen denken, de eigen ervaringen, maar hebben de bedoeling het persoonlijke te overstijgen en zo te komen tot universeel menselijke afbeeldingen. Verschillende emoties en de dagelijkse werkelijkheid vinden dus een rechtstreekse weerslag in haar werk: over de nood aan menselijk contact en de mislukking ervan, relativiteit van het leven; geweld en vergankelijkheid ook.

Werk van Nadine Callebaut
Nadine Callebaut, olieverf op paneel, 100 x 40 cm

Nadine Callebaut uit Merelbeke (België). “Het vertrekpunt voor mijn werk is het eigen denken, de eigen ervaringen. Toch is het de bedoeling het persoonlijke te overstijgen en zo te komen tot universeel menselijke afbeeldingen.”
www.artgalleryartifex.be

Nadine: “De figuren zijn allen gekwetst en beweegloos, alsof ze gestold zijn; denken wordt veruitwendigd; een poging betekenissen te vatten en ze door middel van materie uit te beelden. Toch willen ze niet somber of troosteloos ogen; maar wel een dualiteit benadrukken, zoals lijden z’n tegengewicht vindt in liefde; dreiging bescherming mogelijk maakt en het lelijke, het mooie impliceert. Tegenover gefragmenteerdheid staat een nieuwe eenheid; een nieuw evenwicht en een andere identiteit. Tegelijk breng ik een reflectie op de figuren versus innerlijke afbeeldingen: het ligt nooit in mijn bedoeling gelijkende, noch psychologische afbeeldingen van personen te maken, maar innerlijke afbeeldingen van de geest van de mens. Het zijn geen personen met een verhaal, maar portretten van een mens geconfronteerd met een veelheid van verwarrende gevoelens, reagerend op gebeurtenissen in de wereld, die streven naar éénheid – met zichzelf en met z’n omgeving. Ondanks de gelaagdheid zijn ze dus niet expressionistisch (emotioneel verhalend) bedoeld, maar wel wil ik een leegte, een schraalheid bekomen. Misschien kan die soberheid ook als expressie gelezen worden maar dan niet op een emotionele wijze, maar voortkomend uit de logica van gevoelens . Het werk ontstaat uit een soort verscheurdheid. Door de bezorgdheden en kwetsuren in de maatschappij en in jezelf samen te voegen, kan je ze objectiveren en herstelt het de verbondenheid, de éénheid. Dit houdt een holistische benadering van de dingen in. Er blijft een algemene fascinatie spreken over het fenomeen tijd en de invloed ervan op onze herinneringen en ervaringen. De figuren tonen hoe tijd omgaat met vergankelijkheid en hun onlosmakelijke verbondenheid. Mijn werk streeft naar een rustpunt in de vluchtigheid, in de overdaad aan beelden, in het voordurend beweeglijke, eigen aan deze tijd. Terugdringen tot iets voorgoed stilstaat: een gelaat dat niets meer vertoont dan wat gelaten trekken en daardoor juist alles verraadt.”

Marouflage en glacistechniek
Voor de opbouw van haar schilderijen gebruikt Nadine Callebaut traditionele technieken gecombineerd met hedendaagse materialen. De basisdrager is een houten paneel (of andere drager). Daarop brengt Nadine marouflages aan met gewassen lijnwaad en/of ongeprepareerd doek en/of bewerkt papier. De marouflages worden aangebracht met een zelfbereid zuurvrije lijm. Met marouflage wordt het plakken van een buigzaam materiaal, bijvoorbeeld papier, op een onbuigzame plaat bedoeld. Marouflages worden echter meestal op kleine stukjes van het werk uitgevoerd, men name daar, waar een dieptezicht verkregen wil worden. Daarop komt een voorschildering en/of withoging (grisaille). Hierop komt dan één of meerdere marouflages van oliehoudend harslinnen –papier. De gezichten worden uiteindelijk geschilderd in de olie-glacistechniek. De glacistechniek staat voor het schilderen in fijne, transparante olieverflagen waarbij de basiskleuren worden gemengd met een zelf bereid medium waarbij de eigenlijke kleur op de schildering wordt verkregen. De eigenlijke schildering wordt op speciaal fresco papier gedaan (fijne schildering, geen uitvloeiing). Daardoor zijn de gezichten zo gedetailleerd teruggegeven. Tussen de verschillende lagen bevinden zich verschillende materialen als stoffen, linnen om kleur, licht en schaduw te creëren. Als eindlaag wordt teerhars en eventueel al dan niet gekleurde wax-vernis gebruikt.

 

Info: www.galerieterbeek.nl
Info:www.artgalleryartifex.be/paintingsfiles
Tourist Information Echtenerbrug: www.lemmerholland.nl
Tourist information: www.frieslandholland.nl
Meer nieuws: www.friesland-holland-nieuws.nl
Fries Nieuws: www.frysknijs.nl