Wandelexcursie ‘Stinzenplanten’ in Wijckelerbos

Wandelexcursie ‘Stinzenplanten’ in Wijckelerbos

Publicatiedatum: 28 maart 2012
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

11 april 2012

Wijckel, eens bijzondere historische plaats. Links van de toren het Wijckelerbos.
Wijckel, eens bijzondere historische plaats. Links van de toren het Wijckelerbos.

WIJCKEL (NL) – Op woensdag 11 april 2012 organiseren It Fryske Gea en Bezoekerscentrum Mar en Klif een wandelexcursie door het Coehoornbos in Wijckel. Het jaar 2012 is het jaar van de historische buitenplaatsen, in Friesland staten en stinzen.

Iris Nutma van Mar en Klif: “In het Coehoornbos stond vroeger stins Meerenstein met als bewoner de beroemde vestingbouwer Menno Baron van Coehoorn. Zijn voormalige tuin is nu het bos en daar staan veel Stinzenplanten. De wandelexcursie staat dan ook in het teken van stinzenplanten.”

Het van Coehoornbos, ook wel Wijckelerbos genoemd, werd aanvankelijk in de Franse stijl aangelegd. Het bos is bekend om zijn rijke stinzenflora en de grote verscheidenheid aan vogels en vleermuizen. Het 11 hectare omvattende bos is eigendom van It Fryske Gea. Stinzenplanten zijn planten die lang geleden van buiten Nederland aangevoerd werden en aangeplant zijn om te verwilderen. Het zijn veelal voorjaarsbloeiers met opvallende bloemen. Het woord stinzenplant komt van het Friese woord stins, stenen huis. Dit is een robuuste vierkante verdedigings- en voedselopslagtoren op adellijke landgoederen.

Excursie

De wandelexcursie begint om 14.00 uur bij de ingang van het Wijckelerbos, naast de kerk in Wijckel. Opgave is gewenst en kan tot 10 april 2012 op 0514 – 571777 of aan de balie van Bezoekerscentrum Mar en Klif in Oudemirdum. Kosten wandeling € 4,= p.p.

Info: www.marenklif.nl