Wereldwijd uniek houtbelevingscentrum aan Elfstedenroute!

Wereldwijd uniek houtbelevingscentrum aan Elfstedenroute!

Publicatiedatum: 23 oktober 2015
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Houtstad IJlst bij Sneek

Houtstad IJlst, een samenvoeging van attracties in Elfstedenstad IJlst, wordt een internationale topattractie.
Houtstad IJlst, een samenvoeging van attracties in Elfstedenstad IJlst, wordt een internationale topattractie.

IJLST (NL) – Het waterstadje IJlst ten zuiden van Sneek maakt de eeuwenoude band met Scandinavisch hout en boerderij- en scheepsbouw in Friesland op een schitterende wijze zichtbaar met een nieuw museum: Houtstad IJlst. Het IJlster museum en de houtwerf zijn eind 2016 klaar voor de ontvangst van bezoekers.

De houtzaagmolen De Rat, waar beroepsmolenaar Simon Jellema de scepter zwaait, draait al op volle toeren. Het nieuwe museum is straks per boot, fiets, auto en touringcar bereikbaar; bij een strenge winter ook op de schaats! De elk-weer-attractie wordt namelijk pal aan de fameuze Elfstedenroute gerealiseerd.

De combinatie van een dagelijks draaiende houtzaagmolen, een houtwerf en een museum is uniek in de wereld. De IJlster molen is al een Holland icoon, maar met het aangrenzende museum met werf komt er nog veel meer leven in de brouwerij. Het museum is een initiatief van de stichtingen Houtzaagmolen De Rat, Museum Nooitgedagt IJlst, De Houten Bok en Moleninformatiecentrum. Het nieuwe museum, bestaande uit houten kubussen, komt tegenover de houtzaagmolen, direct aan de vaarroute Sneek-Heeg. Het biedt onderdak aan het Moleninformatiecentrum, museum Nooitgedagt en een houtwerkplaats voor leerprojecten.

Een artist’s impression van het museumterrein van Houtstad IJlst. In de gele kubus, aan de haven van de molen, wordt het houtbelevings- en houtbouwcentrum ondergebracht. Het ontwerp komt van architectenbureau Onix in Groningen.

Een artist’s impression van het museumterrein van Houtstad IJlst. In de gele kubus, aan de haven van de molen, wordt het houtbelevings- en houtbouwcentrum ondergebracht. Het ontwerp komt van architectenbureau Onix in Groningen.

Stad van schaatsen, gereedschappen, scheepstimmerwerven en molens
In IJlst draaide tot ver in de 20-ste eeuw bijna alles om hout. Houten schaatsen (houtjes), schaven en beitels met een houten handgreep en houten speelgoed van Nooitgedagt (1865-1975). En houten schepen natuurlijk. Die historie vind je in geuren en kleuren terug in Museum Nooitgedagt en in de imposante houtzaagmolen ‘De Rat’. In de al meer dan 300 jaar in bedrijf zijnde molen (1666 Zaandam, 1828 IJlst) worden nog steeds grote boomstammen tot planken verzaagd.

IJlst, in het Fries ‘Drylts’, ligt een paar kilometer ten zuiden van Sneek. Het kreeg in 1268 stadsrechten. Het was daarmee de vierde Friese stad die stadsrechten kreeg, na Stavoren, Hindeloopen en Harlingen. Het is ontstaan aan de Oude Ee of Ye, een riviertje tussen de voormalige Zuiderzee (nu IJsselmeer) en de in de Middeleeuwen drooggelegde Middelzee. De naam IJlst is van dat riviertje afgeleid.

De nederzetting kon zich tot stad ontwikkelen door de ligging aan een driesprong van belangrijke vaarwegen. Tot ver in de 20-ste eeuw waren in Friesland waterwegen dé transportwegen. Evenals andere Friese Elfsteden, alle aan vaarwater, werd in het stadje ook melk, zuivel en vlees van het omringende platteland verhandeld, aangevoerd per boot.

Koggen
De scheepsbouw en houthandel begonnen te floreren vanaf de 18de eeuw. IJlst was voornamelijk gespecialiseerd in koggen, tamelijk brede schepen. Koggen werden van 1200 tot 1450 vooral ingezet voor de handel tussen de Hanzesteden aan de Oostzee en de Noordzee en daar speelden Friezen ook een grote rol in als scheepsbouwers en schippers. Het oudste bekende zegel van IJlst stamt uit 1496. Hierop staat een kogge afgebeeld. Veel steden aan de Oostzee hebben ook een kogge in het wapen.

Schaatsen en de klimaatverandering
In 1865 begint de innovatieve IJlster Jan Jarigs Nooitgedagt met het produceren van schaatsen en schaven op de zolder van zijn huis. Hij stuurt zijn twee zonen in 1898 als stagiairs naar Duitsland om daar de kunst van het schaatsen maken af te kijken. Nooitgedagt voelt namelijk de hete adem van de concurrentie in zijn nek. Duitsland was op het terrein van produceren van glij-ijzers met een houten voetstuk veel verder dan de Friezen: fabrieksmatig en precies met behulp van machines.

Rond 1930 stijgt de vraag naar schaatsen explosief. Nooitgedagt (60 tot 100 medewerkers) produceert op volle toeren houten schaatsen, maar importeert ze ook uit Duitsland en Zweden om aan de grote vraag te kunnen voldoen. In de strenge winters voor de Tweede Wereldoorlog werden wekelijks 7.000 paar schaatsen afgeleverd. In 1956 loopt de productie van houten schaatsen op naar maar lieft 80.000 paar per jaar.

Donkere wolken pakken zich samen boven Nooitgedagt met de komst van de snelle stalen Noorse schaats, de noor, veelal afkomstig uit Oost-Duitsland en Japan. Nooitgedagt hervindt zich in 1959 en 1960 na grote investeringen in het ontwikkelen en produceren van eigen noren. In 1960 gaan 45.000 paar metalen schaatsen en noren de deur uit en ook nog eens 75.000 paar houten schaatsen, bekend als ‘houtjes’.

De opwarming van de aarde doet zich echter langzaam gelden. De winters van 1964 en 1965 zijn dramatisch zacht. Nooitgedagt blijft met grote voorraden zitten. Precies 100 jaar na de start van de productie van de eerste houten schaatsen werd de productie van alle soorten schaatsen in IJlst beëindigd. In 1975 verlaten de laatste schaatsen het magazijn. In dat jaar werd ook de productie van houten speelgoed, gemaakt van resthout van de fabricage van houten schaatsen, stopgezet. Nooitgedagt richt zich daarna op hoogwaardig houtbewerkingsgereedschap, zoals beitels, en meetgereedschap, maar ook dat is inmiddels geschiedenis.

Meer informatie over Houtstad IJlst:
www.houtstad.nl 
http://museumhoutstadijlst.nl/
www.houtzaagmolenderat.nl

Friesland Holland Tours:
www.hollandtours.info
www.groepsuitjes.frl

Informatie over recreatie en toerisme in Friesland:
www.frieslandholland.nl
www.friesemeren.eu
www.goudenfriesewouden.nl
www.ijsselmeer.frl
www.waddenzeeland.nl
www.boatcharterholland.nl
www.frieslandhollandtours.com

 

Molenaar Simon Jellema (rechts) is beroepsmolenaar en beheerder van ‘De Rat’.

Molenaar Simon Jellema (rechts) is beroepsmolenaar en beheerder van ‘De Rat’.

Houtzaagmolen De Rat aan het Sneekerpad in IJlst. Oorspronkelijk stond de houtzaagmolen in de omgeving van Zaandam waar hij voor 1683 als balkenzager werd gebouwd. In 1829 kocht houthandelaar Ringnalda, ook burgemeester van de stad IJlst, de zwaar verwaarloosde molen en verplaatste deze naar IJlst.  Links een houten bok, een praam. Dit scheepstype werd 300 jaar lang gebruikt voor het vervoer van hout naar aan het water gelegen Friese timmerbedrijven die boerderijen en huizen bouwden, maar ook naar houthandelaren. IJlst telde ooit acht scheepstimmerwerven en een paar grote houthandels.

Houtzaagmolen De Rat aan het Sneekerpad in IJlst. Oorspronkelijk stond de houtzaagmolen in de omgeving van Zaandam waar hij voor 1683 als balkenzager werd gebouwd. In 1829 kocht houthandelaar Ringnalda, ook burgemeester van de stad IJlst, de zwaar verwaarloosde molen en verplaatste deze naar IJlst.
Links een houten bok, een praam. Dit scheepstype werd 300 jaar lang gebruikt voor het vervoer van hout naar aan het water gelegen Friese timmerbedrijven die boerderijen en huizen bouwden, maar ook naar houthandelaren. IJlst telde ooit acht scheepstimmerwerven en een paar grote houthandels.

Een kijkje op de zaagzolder.

Een kijkje op de zaagzolder.

Een kijkje op de zaagzolder.

Een kijkje op de zaagzolder.