13 juli 2013 Bijendag in De Kruidhof

13 juli 2013 Bijendag in De Kruidhof

Publicatiedatum: 28 juni 2013
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Tip

13 juli 2013 Bijendag in De Kruidhof

Bijvriendelijk, de heemtuin van De Kruidhof met lokale flora en bazin Karin Hoogterp.Bijvriendelijk, de heemtuin van De Kruidhof met lokale flora en bazin Karin Hoogterp.

Botanische tuin De Kruidhof in Buitenpost (Markant Friesland Route, Noordelijke Friese Wouden) houdt op 13 juli 2013, in samenwerking met imkervereniging Kollumerzwaag e.o en NME-Achtkarspelen, een open imkerijdag. De imkervereniging geeft voorlichting over alles wat met bijen te maken heeft, aan kinderen en volwassenen. Daarnaast worden er leuke activiteiten georganiseerd, zoals kaarsen maken van bijenraat en excursies naar de bijenstal. Er zijn bijenproducten, drachtplanten en informatie verkrijgbaar. Ook wordt het proces van mede, zogenaamde honingwijn, uitgelegd en is er een honingproeverij.

Alle bijen, ook de honderden solitair levende soorten, maken moeilijke tijden door. Onder andere door een gebrek aan bloemen, lopen de aantallen van deze belangrijke bestuivers terug. Met bijenhotels en speciale bloemen in uw tuin kunnen deze interessante en nuttige insecten geholpen worden.

Imkers vertellen graag over hun hobby. Ze leggen op de oopen dag uit hoe belangrijk bijen zijn voor het in stand houden van de natuur en daarmee voor ons voedsel. Ook kunt u mee naar de bijenstal op De Kruidhof om een kijkje te nemen bij het bijenvolk, natuurlijk met een echte imkerkap op. Voor jong en oud is het prachtig om bijvoorbeeld de koningin te ontdekken. En wat het verschil is tussen de moer (koningin), darren (mannetjes) en werksters (vrouwelijke bijen). De rondleidingen naar de bijenstal vinden plaats om 11.30 uur en om 14.30 uur.

Natuur- en Milieueducatie heeft een bijenontdekpad uitgezet voor jonge kinderen en heeft informatie over biodiversiteit in eigen tuin. In de verkooptuin van De Kruidhof wordt deze dag speciale aandacht besteed aan zogenaamde drachtplanten. Dit zijn planten die extra aantrekkelijk zijn voor bijen en u kunt hiermee uw tuin bijvriendelijk maken. De hele dag is het mogelijk om kaarsen te maken van bijenraat. De kosten hiervan zijn € 1,00 per kind. De kaars mag natuurlijk mee naar huis worden genomen. De Kruidhof is op 13 juli geopend van 10.00 tot 17.00 uur. U betaalt op deze dag de reguliere entreeprijs. Meer info: www.dekruidhof.nl en www.markantfrieslandroute.nl