Overheden en waterschap verpesten landschap voor watersporters

Overheden en waterschap verpesten landschap voor watersporters

Publicatiedatum: 2 juli 2013
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Friese recreatieondernemers:

 Overheden en waterschap verpesten landschap voor watersporters

HEEG (NL) – Mega molens voor de kust van Hindeloopen, Workum en Makkum. Hoge boezemkaden. Het uitzicht van de watersporter in Friesland wordt bedorven en de veiligheid is ook nog eens in het geding. Dat vinden Friese watersportondernemers en hun klanten.

Tientallen miljoenen zijn en worden nog geïnvesteerd in het optimaliseren van binnendijkse vaarwegen, in nieuwe routes waarmee het gevaarlijke Prinses Margrietkanaal kan worden omzeild, en in het creëren van aanlegplaatsen in de natuur en van-boord-op-de-fiets-steigers. Maar als de regering enorme windturbines met een tiphoogte van 160 meter voor werelderfgoed in spe, de Friese kust, gaat plaatsen, zijn een groot deel van die investeringen vergeefs. Dat vinden recreatie- en horecaondernemers aan de IJsselmeerkust.

Steeds vaker kijken gasten in boerenpramen en lage rondvaartboten en opvarenden van lage zeil- en motorboten tegen ruggen van — uit Duitsland geïmporteerde — keien en verhoogde rietdijken aan. Verhuurders en hun klanten ergeren zich daar mateloos aan. Foto is genomen bij Wergea (staandemastroute Grou-Leeuwarden). Wie een hoge kruiser huurt — of heeft — is verzekerd van een goed uitzicht op de Friese meren en vaarten, zoals de vernieuwde Turfroute. Door de recente oeverhogingen en andere barrières is de belangstelling voor hogere boten, zoals kruisers en kotterjachten, weer toegenomen.
Steeds vaker kijken gasten in boerenpramen en lage rondvaartboten en opvarenden van lage zeil- en motorboten tegen ruggen van — uit Duitsland geïmporteerde — keien en verhoogde rietdijken aan. Verhuurders en hun klanten ergeren zich daar mateloos aan. Foto is genomen bij Wergea (staandemastroute Grou-Leeuwarden). Wie een hoge kruiser huurt — of heeft — is verzekerd van een goed uitzicht op de Friese meren en vaarten, zoals de vernieuwde Turfroute. Door de recente oeverhogingen en andere barrières is de belangstelling voor hogere boten, zoals kruisers en kotterjachten, weer toegenomen.

Hoge kaden: geen vergezichten meer
Ondernemers in het Friese merengebied komen inmiddels in het geweer tegen de hoge kaden van Wetterskip Fryslân. Vanuit een lage rondvaartboot, een praam of open zeilboot kijk je steeds vaker tegen hoge dijkjes en ruige rietkragen aan.
Frieslands grootste bootverhuurder, Kees Alberts uit Heeg vindt dat het waterschap oplossingen voor het veiligstellen van het waterbeheer in de Friese boezem niet uitsluitend in het verhogen van de boezemkaden moet zoeken. “Pas vooral ook vroegtijdig en met capaciteit bemalen toe, met behulp van de aller modernste pompsystemen. De wijze waarop het ophogen van kaden de afgelopen jaren gebeurt, heeft reeds veel afbreuk gedaan aan de beleving van het Friese landschap. Friesland onderscheidt zich met name door haar gevarieerde landschappen en verre horizons. Met name in het veenweidegebied was die belevingswaarde groot, maar is ze inmiddels sterk teruggelopen, als gevolg van het ophogen en verruigen van boezemkaden. Het zicht op het landschap vanuit kleine boten en motorjachten wordt beperkt tot saaie rietoevers, vaak voorzien van stortsteen en ruige begroeiing. De opmerking dat het landschap achter hoge rietoevers onzichtbaar wordt, teken ik in toenemende mate op  uit de mond van huurders van onze jachten en sloepen, gasten in onze provincie. De Middelseeroute is daarvan  een goed voorbeeld. Oevers met stortsteen veroorzaken  bovendien veel schade aan jachten en boten, die om welke reden dan ook op de stortsteen terechtkomen.”

Economisch belang
De economische waarde van toerisme en recreatie voor Fryslan is groot, zegt Alberts. “Overheden moeten in hun beleid alles op alles zetten om de beleving van al het moois dat het Friese landschap  te bieden heeft op peil te houden. Naast of in plaats van bergingsvergroting en verhoging van oevers zou het Wetterskip zich veel meer kunnen richten op innovatieve methoden van bemaling. Die zijn er. En van dermate kwaliteit en capaciteit dat daarmee tot in lengte van jaren de Friese boezem op een veilige wijze op peil gehouden kan worden. Door bij geplande kadeverbeteringen geen gebruik van stortsteen te maken, blijven oevers vriendelijker en treedt er veel minder verruiging op. Het toepassen van Geo Tubes is zo’n innovatieve oplossing, een prima alternatief voor stortsteen en minstens zo duurzaam.”

In dit soort lage motorboten (kruiphoogte ca. 2,40 m) kun je nog net over de meeste waterkeringen kijken. Veel nieuwe routes in Friesland zijn lage-boten-routes, zoals de net geopende Noordelijke Elfsteden Vaarroute (eisen boot: max 2,40 m hoog, max 1,30 m diep). Kees Alberts, baas van Ottenhome Heeg Boats & Events, weet zich gesteund door een hele schare bootverhuurders en andere recreatieondernemers die vrezen voor de aantasting van de weidsheid en schoonheid van het Friese landschap door nieuwe hoge waterkeringen en windturbines. Met name het verzet tegen de enorme windmolens in het IJsselmeer zwelt aan. De bouw is uitgesteld, maar van afstel lijkt nu nog geen sprake.
In dit soort lage motorboten (kruiphoogte ca. 2,40 m) kun je nog net over de meeste waterkeringen kijken. Veel nieuwe routes in Friesland zijn lage-boten-routes, zoals de net geopende Noordelijke Elfsteden Vaarroute (eisen boot: max 2,40 m hoog, max 1,30 m diep). Kees Alberts, baas van Ottenhome Heeg Boats & Events, weet zich gesteund door een hele schare bootverhuurders en andere recreatieondernemers die vrezen voor de aantasting van de weidsheid en schoonheid van het Friese landschap door nieuwe hoge waterkeringen en windturbines. Met name het verzet tegen de enorme windmolens in het IJsselmeer zwelt aan. De bouw is uitgesteld, maar van afstel lijkt nu nog geen sprake.

Info Geo Tubes:
http://www.innoverenmetwater.nl/project.asp?id=2380
http://www.tencate.com/amer/geosynthetics/solutions/dewatering_technology/default.aspx

Info Friesland en boothuur:
www.frieslandholland.nl
www.frieslandtravel.com
www.boatcharterholland.nl