Aanrader: fietsrondje Doldersummerveld in Nationaal Park Drents-Friese Wold

Aanrader: fietsrondje Doldersummerveld in Nationaal Park Drents-Friese Wold

In het spoor van de ‘dolle bolle’

DOLDERSUM (NL) – Een fietstochtje om het Doldersummer- en Wapserveld in Nationaal Park Drents-Friese Wold is één van de mooiste korte fietsroutes van Nederland.
Het ‘tussendoortje’ van 17 km begint in Doldersum, nabij het bezoekerscentrum Huenderhoeve aan de Heunderweg en gaat deels langs knooppunten, zoals 59 (tussen Doldersum en Diever), 68 (Wateren), 23 (Zorgvlied) en 12 (Boschoord). Sensatiezoekers met een solide bovenkamer of helm op kunnen een stukje mountainbikeroute pakken.
Stierenvechters kunnen even dwars over het omrasterde heideveld met buitenlandse runderen jakkeren en een koe bij de horens vatten voor een ontmoeting met een ‘dolle bolle’.

Spanning en sensatie voor fietsers op en om het Doldersummerveld. Foto: Albert Hendriks www.friesnieuws.nl

Wie durft kan tegen het schrikdraad plassen om te weten of er écht stroom op de afrastering staat en bij invallende duisternis op wolvenjacht gaan. U begrijpt het al: het ruige Doldersummerveld is geen schattig gecultiveerd landgoedpark, zoals Oranjewoud bijvoorbeeld, al wordt daar, bij Heerenveen, ook gezaagd, maar dan met violen: www.oranjewoudfestival.nl (3-6 juni 2022)

Twee grote heidevelden
Het Doldersummerveld (eigendom van Het Drentse Landschap, genoemd naar het dicht bij de Friese zuidoostgrens gelegen dorp Doldersum) en het aangrenzende Wapserveld (van Natuurmonumenten) vormen samen een zeer soortenrijk vochtig én zanderig heidegebied van 400 hectare, omringd door prachtige fiets- en wandelpaden. Het uitgestrekte heideveld behoort tot de best ontwikkelde van West-Europa. Natte slenken en droge zandruggen (met karrensporen uit de Middeleeuwen!) wisselen elkaar af. Het heideveld is een onderdeel van Nationaal Park Drents-Friese Wold.
Grenzend aan de heidevelden liggen de Hertenkamp en de beekdalen van Tilgrup en Vledder Aa. In deze beekdalen zijn de beken ooit rechtgetrokken, waardoor het landschap drastisch is veranderd. Nu zijn de beheerders weer druk bezig met het herstel van deze gebieden, waardoor de beken weer ouderwets door het landschap gaan meanderen.

Bezoekerscentrum
De heideterreinen worden doorsneden door de Huenderweg, waar zich de schaapskooi en het bezoekerscentrum Huenderhoeve met parkeerterrein bevinden. Adres voor het navigatiesyseem: Huenderweg 1, Doldersum.

Grote en kleine grazers
Eind jaren negentig werd besloten de twee heideterreinen als een integraal gebied te gaan begrazen met een gescheperde schaapskudde (een kudde met herder). In het gebied, slechts doorsneden door de Huenderweg, graast een schaapskudde onder leiding van een herder. De heideschapen eten gras en delen van de heidestruiken, waardoor de heide in goede conditie blijft. De beheerders, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, het Drentse Landschap en de Maatschappij tot Weldadigheid, zetten ook runderen in bij het beheer van heide en bossen.
Er grazen Schotse hooglanders in het bos Berkenheuvel, Salers in het Aekingerzand en Limousins in het Doldersummerveld. De runderen eten voornamelijk taaie grassen als pijpenstrootje en grotere boompjes waardoor de heide het domein blijft van dop- en struikheide. Wilde zwijnen leven er overigens niet, wel wolven. De schapen op de hei worden tegen wolven beschermd door een speciale afrastering waarbinnen ze ’s avonds opgesloten worden of gaan naar de schaaspskooi.

Groot boscomplex
Het Drents-Friese Wold is na de Veluwe het grootste aaneengesloten bosgebied van Nederland. De bossen van het Drents-Friese Wold zijn voor het grootste deel aangelegd en bestaan voor 70 à 80% uit naaldhout. Op voedselarme plaatsen zoals de Berkenheuvel (ten zuiden van het Wapserveld) en het gebied ten noorden van de Kale Duinen (Aekingrzand, ten zuidwesten van Appelscha), komen over grote oppervlakten grove dennen-kraaiheidebossen voor.

Meer info:
www.frieslandholland.nl
www.drentslandschap.nl/objecten/informatiecentrum-huenderhoeve
www.drents-friesewold.nl
www.drents-friesewold.nl/nationaal-park-drents-friese-wold/grazers-op-de-heide/
www.natuurgebiedinbeeld.nl/natuurgebied/friesland/aekingerzand/
www.nationaalpark-drents-friese-wold.nl
www.proefkolonie.nl/beleef-de-kolonien/maatschappij-van-weldadigheid/

Friesland vakanties met SGR-garantie en andere unieke zekerheden van het bureau voor toerisme van Fryslân, Friesland Holland:
www.frieslandhollandtravel.nl (nieuwe website!)
www.frieslandtravel.com
www.frieslandfietsvakanties.com

Gratis abonnement op Fries Nieuws:
Kosteloos abonnement op wekelijkse nieuwsbrief over toerisme, recreatie en evenementen in Friesland: www.friesnieuws.nl/aanmelden-nieuwsbrief/

Begin uw expeditie Dolle Bolle hier: Informatiecentrum Huenderhoeve, naast de schaapskooi, Huenderweg 1, 8386 XB Doldersum. Open: Vanaf april t/m oktober dagelijks geopend van 10.00 – 17.00. Foto’s: Albert Hendriks www.friesnieuws.nl

Soms denk je in een oerbos te zijn. Foto’s: Albert Hendriks www.friesnieuws.nl

De bouwtechnisch beste en fraaiste gelegen fietspaden van Nederland vind je in het Drents-Friese Wold. Foto’s: Albert Hendriks www.friesnieuws.nl

Verdwalen is er niet bij: overal duidelijke wegwijzers. Foto’s: Albert Hendriks www.friesnieuws.nl

Het Doldersummerveld heeft een connectie met de Maatschappij van Weldadigheid. In het nabijgelegen Frederiksoord bevindt zich het museum De Proefkolonie, de eerste ‘proefkolonie’ van de in 1888 door Johannes van den Bosch opgerichte Maatschappij van Weldadigheid. Generaal Van den Bosch was dik tweehonderd jaar geleden Tweede Kamerlid, minister van Staat en vertrouweling van Koning Willem I van Nederland. Deze visionaire idealist geloofde in de maakbare samenleving. Hiervoor had hij een ambitieus plan om een einde te maken aan de verpaupering in de steden na het vertrek van Napoleon uit ons land. De kern van zijn oplossing bestond uit het bieden van huisvesting, werk, scholing en zorg binnen nieuw op te richten landbouwkoloniën in Drenthe. Foto’s: Albert Hendriks www.friesnieuws.nl

Middeleeuws karrespoor van het Zuid-Friese Wolvega naar Diever en Dwingeloo in Drenthe. Foto’s: Albert Hendriks www.friesnieuws.nl

De uitkijktoren biedt een uniek uitzicht over de Drentse ‘steppe’. Foto’s: Albert Hendriks www.friesnieuws.nl

Dikke bomen en fleur en kleur in Nationaal Park Drents-Friese Wold. Foto’s: Albert Hendriks www.friesnieuws.nl

Mountainbikeroute. Foto: Albert Hendriks www.friesnieuws.nl

Prachtige rust- en uitkijkpunten. Foto’s: Albert Hendriks www.friesnieuws.nl

Natuurlijke bestrijding van de processierups. Foto: Albert Hendriks www.friesnieuws.nl