ANWB-inspecteurs lovend over stranden Friese eilanden. En.....vier sterren voor “vies” strand Harlingen!

ANWB-inspecteurs lovend over stranden Friese eilanden. En…..vier sterren voor “vies” strand Harlingen!

Publicatiedatum: 16 september 2010
Tekst en foto’s: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

ANWB-inspecteurs lovend over stranden Friese eilanden

En…..vier sterren voor “vies” strand Harlingen!

Petra van der Zee van strandpaviljoen ’t Zilt aan de Zeedijk in Harlingen is blij met de viersterrenkwalificatie van het strand bij haar restaurant.
Petra van der Zee van strandpaviljoen ’t Zilt aan de Zeedijk in Harlingen is blij met de viersterrenkwalificatie van het strand bij haar restaurant.

HARLINGEN (NL) – Friesland telt elf “zeer schone stranden”, zon- en zwemlocaties met vier sterren: Ameland (Buren, Ballum, Nes, Badstrand Hollum), Terschelling (Oosterend, Midsland aan Zee, West aan Zee Paal 8, Groene Strand en Hoorn) en Harlingen (’t Zilt). Dat werd 9 september 2010 bekend gemaakt.

Vlieland (Het Badhuijs) moet het doen met drie sterren, gelijk aan de kwalificatie “schoon strand”. Opvallend is de hoge notering van het slikkige Wadstrand van Harlingen. Dat staat, gezien de commentaren van toeristen bij het bureau voor toerisme, niet bepaald bekend staat als een “schoon strand” al is de vervuiling met zeewier biologisch, weliswaar met een kanttekening.

Al acht jaar brengt Stichting Nederland Schoon de schoonste kuststranden in kaart met de verkiezing van het Schoonste Strand van Nederland, waarbij elk door de ANWB-inspecteurs bijna 100 badplaatsen worden beoordeeld. Een van deze gemeenten mag zich vervolgens een jaar lang het Schoonste Strand van Nederland noemen. Op zonnige hoogtijdagen zijn er alleen al in Noord- en Zuid-Nederland zo’n 2,5 miljoen Nederlanders aan de kust te vinden. Die mensen willen allemaal genieten van een veilig en schoon strand.

De redactie van Frysk Nijs keurde het strand van Harlingen ook: rijk aan schelpen, maar ook biologische drek, rottend zeewier. Dit is afhankelijk van de windrichting en het tij. Het grooste is echter altijd zeer bruikbaar. Misschien kan de gemeente een strandhark aanschaffen. Het zeewier in Harlingen levert geen gevaar op voor de volksgezondheid, zegt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De redactie van Frysk Nijs keurde het strand van Harlingen ook: rijk aan schelpen, maar ook biologische drek, rottend zeewier. Dit is afhankelijk van de windrichting en het tij. Het grooste is echter altijd zeer bruikbaar. Misschien kan de gemeente een strandhark aanschaffen. Het zeewier in Harlingen levert geen gevaar op voor de volksgezondheid, zegt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De redactie van Frysk Nijs keurde het strand van Harlingen ook: rijk aan schelpen, maar ook biologische drek, rottend zeewier. Dit is afhankelijk van de windrichting en het tij. Het grooste deel is echter altijd zeer bruikbaar. Misschien kan de gemeente een strandhark aanschaffen. Het zeewier in Harlingen levert geen gevaar op voor de volksgezondheid, zegt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

 

Noord-Beveland Schoonste strand 2010
Voor 2010 mag Noord-Beveland zich het schoonste strand van Nederland noemen. Burgemeester Henny van Koosten van het Zeeuwse Noord-Beveland ontving op 9 september de ‘Gouden Wimpel 2010’ uit handen van Guide van Woerkom, hoofddirecteur van de ANWB. De gemeenten Sluis (nummer 2) en Westland (nummer 3) kregen respectievelijk de Zilveren en Bronzen Wimpel uitgereikt.

De redactie van Frysk Nijs keurde het strand van Harlingen ook: rijk aan schelpen, maar ook biologische drek, rottend zeewier. Dit is afhankelijk van de windrichting en het tij. Het grooste is echter altijd zeer bruikbaar. Misschien kan de gemeente een strandhark aanschaffen. Het zeewier in Harlingen levert geen gevaar op voor de volksgezondheid, zegt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De redactie van Frysk Nijs keurde het strand van Harlingen ook: rijk aan schelpen, maar ook biologische drek, rottend zeewier. Dit is afhankelijk van de windrichting en het tij. Het grooste is echter altijd zeer bruikbaar. Misschien kan de gemeente een strandhark aanschaffen. Het zeewier in Harlingen levert geen gevaar op voor de volksgezondheid, zegt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De redactie van Frysk Nijs keurde het strand van Harlingen ook: rijk aan schelpen, maar ook biologische drek, rottend zeewier. Dit is afhankelijk van de windrichting en het tij. Het grooste deel is echter altijd zeer bruikbaar. Misschien kan de gemeente een strandhark aanschaffen. Het zeewier in Harlingen levert geen gevaar op voor de volksgezondheid, zegt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Stranden steeds schoner
Behalve winnaar Noord-Beveland kregen nog 17 Nederlandse kustplaatsen het predikaat ‘zeer schoon strand’. Zij kregen van Stichting Nederland Schoon een viersterren-plaquette uitgereikt. Daarnaast was er voor zes gemeenten met ‘schone stranden’ een driesterren-plaquette. Vier gemeenten kregen geen sterren. Met een gemiddeld cijfer van 4,56 (de maximale score is 5) was de score hoger dan ooit. De Nederlandse stranden zijn sinds de eerste verkiezing in 2003 steeds schoner geworden. De gemiddelde score van de stranden is gestegen van 3,8 (periode 2003-2005) naar 4,56 (2010), op een schaal van 1 tot 5.

Het Harlinger strand is een superplek voor kitesurfers.

Het Harlinger strand is een superplek voor kitesurfers.

Het Harlinger strand is een superplek voor kitesurfers.

Meer giftig zeewier door veehouderij
Toeristen houden niet van rottend zeewier op het strand. Het stinkt naar rotte eieren en kan zelfs gevaarlijk zijn. Begin augustus 2009 werden vijf stranden in Bretagne in Frankrijk afgesloten vanwege grote hoeveelheden rottend zeewier waarbij giftige, dodelijke gassen vrijkwamen. Een paard legde daar het loodje, de ruiter bijna.

Omdat vervuiling met zeewier ook in Nederland voorkomt stelde Marjan Thieme van de Partij van de Dieren oktober 2009 vragen aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Ze wilde weten of het zeewier hier, bij aanhoudend warm weer, ook gevaar zou kunnen opleveren. De vragen werden gesteld aan de minister van Landbouw, vermoedende dat de intensieve veehouderij de boosdoener is van het “vetmesten” van meren en kustwateren.

De minister van LNV, mede sprekende namens de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat: “Bij de afbraak van wieren in zee komen van nature gassen vrij, die in hoge concentraties giftig kunnen zijn. Mij is niet bekend dat aan de Nederlandse kust ooit concentraties werden bereikt die voor de mens gevaar opleverden. De kans
daarop is ook niet groot, gezien de beperkte hoeveelheden die hier afsterven en de snelle verspreiding door de stroming en de wind. Het is bekend dat de groei van algen in zee wordt bevorderd door de aanvoer van nutriënten via de rivieren. In veel Europese landen is de landbouw een belangrijke
bron van uitspoeling van nutriënten, met name in gebieden waar intensieve veehouderij geconcentreerd is. Dat laatste is onder meer het geval in Bretagne.”

Europese lidstaten nemen middels de nitraatactieprogramma’s op basis van de Nitraatrichtlijn maatregelen om de emissies uit de landbouw terug te dringen. In het vierde actieprogramma inzake de Nitraatrichtlijn heeft de regering aangegeven dat de belasting van de Nederlandse rijkswateren en de kustzone met fosfor en stikstof, voor circa tweederde afkomstig is uit het buitenland. In het actieprogramma heeft de minister van LNV geschetst welke maatregelen worden genomen om de nationale bijdrage aan de nutriëntenbelasting van deze wateren te verminderen. In het programma is ook uiteengezet welke rol de afzet van dierlijke mest daarbij speelt en welke opgave er ligt voor de veehouderij om de bijdrage aan de belasting van de oppervlaktewateren terug te dringen.

Info: www.samenwerkenaaneenschonernederland.nl

Info paviljoen ’t Zilt: www.tzilt.nl