Beter boeren, meer natuur en... fietspad!

Beter boeren, meer natuur en… fietspad!

Publicatiedatum: 22 Februari 2011
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Recordaantal kavelruilen in provincie Fryslân:

Kavelruim komt boeren en recreanten ten goede.
Kavelruim komt boeren en recreanten ten goede.

WOLVEGA (NL) – Sinds 2008 in Friesland al 1750 ha geruild. In 2010 heeft het Projectbureau Kavelruil Fryslân dertien kavelruilen afgerond. Bij de dertien kavelruilen verwisselde 665 hectare landbouwgrond van eigenaar. Dit zijn twee kavelruilen meer dan het jaar ervoor. In 2011 verwacht het projectbureau de 2500ste geruilde hectare.

Een kavelruil is het ruilen van grond waardoor boeren beter kunnen werken of waardoor de natuur meer de ruimte krijgt. De kavelruilen van 2010 hadden uiteenlopende doelen en achtergronden. De kavelruilen ‘Surhuizum’ en ‘De Finnen’ hadden voornamelijk natuurdoelen. Bij ‘De Finnen’ is ook grond vrijgemaakt voor een fietspad. Ook werden er voor de landbouw kavelruilen gerealiseerd. Twee kavelruilen speelden zich af in meerdere provincies. Alle kavelruilen zorgden voor een verbetering van de bereikbaarheid van grond voor de boeren.

Goede start van 2011

Ook dit jaar verwacht het projectbureau veel kavelruilen. Alleen al in de maand januari zijn vier ruilen aangedragen door partijen, belangenbehartigers of notariskantoren. Het Projectbureau Kavelruil Fryslân is een samenwerking tussen de Provincie Fryslân, het Kadaster en Dienst Landelijk Gebied. Het projectbureau verbetert de landbouwstructuur door (het stimuleren van) vrijwillige kavelruil. Het projectbureau is in februari 2008 gestart.

Info Elfsteden fietsvakanties: www.frieslandhollandtravel.nl/fietsvakanties