Vogelbescherming niet in beroep tegen windmolens in IJsselmeer

Vogelbescherming niet in beroep tegen windmolens in IJsselmeer

Publicatiedatum: 22 Februari 2011
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Omdat plan ingrijpend werd gewijzigd ten gunste van watervogels:

Op Urk zijn ze niet blij met de komst van een windmolenpark in het IJsselmeer. Op de achtergrond, links van de vuurtoren, verrijzen straks enorme windturbines.
Op Urk zijn ze niet blij met de komst van een windmolenpark in het IJsselmeer. Op de achtergrond, links van de vuurtoren, verrijzen straks enorme windturbines.

URK (NL) – Vogelbescherming Nederland gaat niet in beroep tegen het plaatsen van windmolens voor de kust bij Urk. De provincie Flevoland heeft op basis van de ingediende zienswijzen door Vogelbescherming de plannen aangepast, waardoor de risico’s voor watervogels aanzienlijk verminderd zijn.

Vogelbescherming Nederland in Zeist is van mening dat er geen windmolens geplaatst moeten worden in belangrijke vogelgebieden, zoals het IJsselmeer. Toch heeft de vereniging na een zorgvuldige afweging besloten om geen bezwaar te  maken tegen de plannen voor het windmolenpark bij Urk.

Succes protest

Op basis van een zienswijze van Vogelbescherming heeft de provincie Flevoland de plannen voor het windmolenpark voor de kust bij Urk drastisch gewijzigd. Een rij windmolens wordt er tussenuit gehaald, er wordt een luwe natuurzone gecreëerd voor watervogels en de molens worden verder uit elkaar geplaatst. Vogelbescherming ziet dit als een groot succes, omdat de gevolgen voor watervogels nu aanzienlijk kleiner zijn.

Ook heeft de provincie op basis van de herziene plannen gekeken naar de gevolgen voor vogels. Deze gegevens heeft Vogelbescherming onafhankelijk laten toetsten, waarna besloten is om geen bezwaar aan te tekenen tegen de komst van het windmolenpark.

Aalscholvers

Vogelbescherming blijft van mening dat er geen windmolens in Natura2000-gebieden moeten worden geplaatst. Het IJsselmeer, waar een groot windmolenpark voor de kust van Urk moet komen, is zo’n gebied. Het IJsselmeer is een belangrijk voedselgebied voor aalscholvers en een belangrijk rust- en foerageergebied voor nonnetjes, futen en toppers.

Onafhankelijk

Vogelbescherming Nederland is een onafhankelijke, landelijke natuurbeschermingsorganisatie. Een actieve, onafhankelijke vereniging die o.a. wordt ondersteund door 150.000 leden, bedrijven en instellingen. Vogelbescherming is de Nederlandse partner van BirdLife International, de organisatie die wereldwijd opkomt voor vogels en hun leefgebieden.

Info over windmolenpark: www.windparknoordoostpolder.nl

Urk tegen windmolenpark: http://www.urk.nl/index.php?simaction=frameset&mediumid=14